ДСТУ 4509:2005 Морська навігація. Терміни та визначення

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ 4509:2005 за ДК 004 (01.040.03, 03.220.40)

Позначення та назва  
ДСТУ 2375-94 Побутове обслуговування населення. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2609-94 Вантажні автомобільні перевезення. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2610-94 Пасажирські автомобільні перевезення. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2623-2001 Зв'язок поштовий. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення не діє
ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2961-94 Організація промислового виробництва. Нормування матеріалів та виробничих процесів. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2962-94 Організація промислового виробництва. Облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2974-95 Технологічне підготовлення виробництва. Основні терміни та визначення діє
ДСТУ 3138-95 Організація промислового виробництва. Праця та заробітна плата. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення діє
ДСТУ 3293-95 Зовнішньоекономічна діяльність. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 3294-95 Маркетинг. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 3430-96 Перевезення повітряним транспортом. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3514-97 Статистичні методи контролю та регулювання якості. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3806-98 Зв’язок поштовий. Розповсюдження періодичних видань. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3862-99 Ресторанне господарство. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3993-2000 Товарознавство. Терміни та визначення діє
ДСТУ 4303:2004 Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять діє
ДСТУ 4386:2005 Морська навігація та навігаційне обладнання суден. Умовні позначення і скорочення діє
ДСТУ 4509:2005 Морська навігація. Терміни та визначення діє
ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення діє
ДСТУ EN 13306:2006 Технічне обслуговування. Терміни та визначення понять діє
ДСТУ ISO 3534-1:2008 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 1. Загальні статистичні терміни та терміни теорії ймовірностей діє
ДСТУ ISO 3534-2:2008 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 2. Прикладна статистика діє
ДСТУ ISO 3534-3:2005 Статистика. Словник термінів і позначення. Частина 3. Планування експерименту діє
ДСТУ ISO 11843-1:2005 Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 1. Терміни та визначення діє
ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи діє
ДСТУ ISO 20252:2008 Ринок, опитування громадської думки та соціальні дослідження. Словник термінів і вимоги щодо обслуговування діє

Всі ДСТУ за 01.040.03Всі ДСТУ за 03.220.40

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.