ДСТУ 8920:2019 Сталі та сплави. Методи визначення газів

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ 8920:2019 за ДК 004 (77.080)

Позначення та назва  
ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки діє
ДСТУ 2841-94 (ГОСТ 27809-95) Чавун і сталь. Метод спектрографічного аналізу діє
ДСТУ 2891-94 Чавун для виливків. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3054-95 Чавун і сталь. Методи аналізу. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3124-95 Труби із сталі і сплавів. Відбір та підготовка проб для визначення хімічного складу. Основні положення діє
ДСТУ 3132-95 (ГОСТ 4832-95) Чавун ливарний. Технічні умови діє
ДСТУ 3133-95 (ГОСТ 805-95) Чавун переробний. Технічні умови діє
ДСТУ 3562-97 (ГОСТ 30511.6-97) Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення сірки діє
ДСТУ 3563-97 (ГОСТ 30511.1-97) Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення фосфору діє
ДСТУ 3564-97 (ГОСТ 30510-97) Шлаки металургійного виробництва. Метод рентгенофлуоресцентного аналізу діє
ДСТУ 3565-97 (ГОСТ 30511.2-97) Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення оксиду кремнію діє
ДСТУ 3566-97 (ГОСТ 30511.5-97) Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення оксиду алюмінію діє
ДСТУ 3567-97 (ГОСТ 30511.4-97) Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення оксиду ванадію (V) діє
ДСТУ 3568-97 (ГОСТ 30511.3-97) Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення оксиду марганцю (ІІ) діє
ДСТУ 3842-99 (ISO 4829-1:1986, ISO 4829-2:1988) Сталь та чавун. Метод визначення кремнію діє
ДСТУ 3925-99 Чавун з кулястим графітом для виливків. Марки діє
ДСТУ 3926-99 Чавун з вермикулярним графітом для виливків. Марки діє
ДСТУ 3995-2000 (ISO 9441:1988) Сталь. Метод визначення ніобію діє
ДСТУ 4038-2001 Сталь та чавун. Методи визначення бору діє
ДСТУ 4121-2002 Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови діє
ДСТУ ГОСТ 12344:2005 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання вуглецю діє
ДСТУ ГОСТ 12345:2004 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення сірки діє
ДСТУ ГОСТ 12348:2009 (ИСО 629-82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца діє
ДСТУ ГОСТ 12351:2005 (ISO 4942:1998, ISO 9647:1989) Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання ванадію діє
ДСТУ ГОСТ 12358:2004 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення миш’яку діє
ДСТУ ГОСТ 12361:2004 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення ніобію діє
ДСТУ EN 10001-2002 Чавуни переробні. Визначення та класифікація діє
ДСТУ EN 10020:2007 Сталі. Визначення й класифікація діє
ДСТУ EN 10027-1:2004 Сталь. Системи позначання. Частина 1. Назви сталі. Основні символи не діє
ДСТУ EN 10027-2:2004 Сталь. Системи позначання. Частина 2. Система нумерації не діє

Всі ДСТУ за 77.080Всі ДСТУ за 77.080.01Всі ДСТУ за 77.080.10Всі ДСТУ за 77.080.20

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.