ДСТУ EN 61131-2:2019 (EN 61131-2:2017, IDT; IEC 61131-2:2017, IDT) Контролери програмовні. Частина 2. Вимоги до устатковання та випробування

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ EN 61131-2:2019 (EN 61131-2:2017, IDT; IEC 61131-2:2017, IDT) за ДК 004 (25.040.40, 35.240.50)

Позначення та назва  
ДСТУ 2563-94 (ГОСТ 26.012-94) Прилади та засоби автоматизації. Сигнали гідравлічні вхідні та вихідні діє
ДСТУ 2565-94 (ГОСТ 13375-95) Прилади та засоби автоматизації. Підсилювачі електрогідравлічні. Типи, основні параметри та розміри діє
ДСТУ 2579-94 Цифрова індикація і цифрове керування устаткованням. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2780-94 Засоби вимірювань та автоматизації. Сигнали частотні електричні безперервні вхідні та вихідні діє
ДСТУ 3288-95 (ГОСТ 26032-96) Система уніфікованих типових конструкцій агрегатних комплексів. Загальні технічні умови діє
ДСТУ 3289-95 (ГОСТ 30370-96) Агрегатні комплекси технічних засобів для автоматизованих систем керування. Надійність. Загальні вимоги діє
ДСТУ 3451-96 Технічні засоби для розподілення автоматизованих систем керування технологічними процесами. Загальні вимоги до спряження виробів діє
ДСТУ 3462-96 Регулятори температури. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ 3481-96 (ГОСТ 30485-97) Локальна мережа введення-виведення для розподілених автоматизованих систем керування. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ 3609-97 Контролери програмовані. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3626-97 Базові програмно-технічні комплекси локального рівня для розсереджених автоматизованих систем керування технологічними процесами. Загальні вимоги діє
ДСТУ 3733-98 (ГОСТ 30607-98) Контролери програмовані верстатні. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ 3956-2000 Технічні засоби вимірювання та керування у промислових процесах. Частина 1. Основні поняття. Терміни та визначення діє
ДСТУ 4108:2002 Контролери програмовані. Частина 2. Вимоги до обладнання та випробування не діє
ДСТУ ГОСТ 16286:2009 Преобразователи потенциометрические ГСП. Электроды вспомогательные промышленные. Технические условия не діє
ДСТУ ГОСТ 16287:2009 Электроды стеклянные промышленные для определения активности ионов водорода ГСП. Технические условия не діє
ДСТУ IEC 60381-1-2001 Сигнали неперервні для автоматизованих систем керування процесами. Частина 1. Сигнали постійного струму діє
ДСТУ IEC 60381-2-2001 Сигнали неперервні для автоматизованих систем керування процесами. Частина 2. Сигнали напруги постійного струму діє
ДСТУ IEC 60654-1-2001 Обладнання для вимірювання та керування в промислових процесах. Умови експлуатації. Частина 1. Кліматичні умови діє
ДСТУ IEC 60654-3-2001 Обладнання для вимірювання та керування в промислових процесах. Умови експлуатації. Частина 3. Механічні діяння діє
ДСТУ IEC/TR 60668:2005 Розміри фронтальних частин приладів вимірювання та керування в промислових процесах і вирізів у панелях для їх розташування діє
ДСТУ IEC 60946:2005 Сигнали двійкові напруги постійного струму для систем вимірювання та керування у промислових процесах діє
ДСТУ IEC 61003-1:2010 Системи керування у промислових процесах. Прилади з аналоговими входами та виходами у двох або декількох станах. Частина 1. Методи оцінювання експлуатаційних характеристик діє
ДСТУ IEC 61069-1:2007 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для її оцінення. Частина 1. Загальні аспекти та методологія діє
ДСТУ IEC 61069-2:2007 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для її оцінення. Частина 2. Методологія оцінювання діє
ДСТУ IEC 61069-3:2007 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для її оцінення. Частина 3. Оцінювання функційності системи діє
ДСТУ IEC 61069-4:2007 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для оцінення системи. Частина 4. Оцінювання експлуатаційних характеристик системи діє
ДСТУ IEC 61069-5:2007 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для оцінення системи. Частина 5. Оцінювання надійності системи діє
ДСТУ IEC 61069-6:2008 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для оцінювання системи. Частина 6. Оцінювання зручності та простоти використання системи діє
ДСТУ IEC 61069-7:2009 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для її оцінення. Частина 7. Оцінювання безпеки системи діє

Всі ДСТУ за 25.040.40Всі ДСТУ за 35.240.50

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.