ДСТУ EN IEC 60519-12:2019 (EN IEC 60519-12:2018, IDT; IEC 60519-12:2016, IDT) Безпечність електронагрівального обладнання. Частина 12. Окремі вимоги до інфрачервоного електронагрівального обладнання

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ EN IEC 60519-12:2019 (EN IEC 60519-12:2018, IDT; IEC 60519-12:2016, IDT) за ДК 004 (25.180.10)

Позначення та назва  
ДСТУ IEC 60519-4:2004 Безпечність електронагрівального устатковання. Частина 4. Додаткові вимоги до устатковання дугових печей не діє
ДСТУ IEC 61307-2001 Установки мікрохвильові нагрівальні промислові. Методи випробування для визначення вихідної потужності не діє
ДСТУ IEC 61308-2001 Установки високочастотні для нагрівання діелектричних матеріалів. Методи випробування для визначення вихідної потужності діє
ГОСТ 2.745-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Электронагреватели, устройства и установки электротермические не діє
ГОСТ 4.150-85 СПКП. Электронагреватели трубчатые (ТЭН). Номенклатура показателей не діє
ГОСТ 4.153-85 СПКП. Оборудование электротермическое. Номенклатура показателей не діє
ГОСТ 12.2.007.9-88 ССБТ. Оборудование электротермическое. Требования безопасности не діє
ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) Безопасность электротермического оборудования. Часть 3. Частные требования к электротермическим устройствам индукционного и прямого нагрева сопротивлением и индукционным электропечам діє
ГОСТ 12.2.007.9.8-89 (МЭК 519-8-85) ССБТ. Оборудование электротермическое. Печи электрошлакового переплава. Требования безопасности не діє
ГОСТ 16382-87 Оборудование электротермическое. Термины и определения не діє
ГОСТ 26654-85 Оборудование электротермическое. Ряды параметров и размеров не діє
ГОСТ 27209.0-89 (МЭК 398-72) Оборудование электротермическое. Общие методы испытаний не діє
ГОСТ 27209.1-89 (МЭК 779-83) Оборудование электротермическое. Печи электрошлакового переплава. Методы испытаний не діє
ГОСТ 27209.2-90 (МЭК 676-80) Оборудование електротермическое. Электропечи дуговые прямого нагрева. Методы испытаний не діє
ГОСТ 27209.3-90 (МЭК 683-80) Оборудование электротермическое. Электропечи дуговые рудно-термические. Методы испытаний не діє
ГОСТ 27209.4-91 (МЭК 703-81) Оборудование электротермическое. Электропечи электронно-лучевые. Методы испытаний не діє
ГОСТ 27209.5-91 (МЭК 680-80) Оборудование электротермическое. Электропечи плазменные. Методы испытаний не діє
ГОСТ 27414-87 Агрегаты печные для обжига портландцементного клинкера по сухому способу производства. Показатели энергопотребления не діє
ГОСТ 27467-87 Электрические печи для сушки лакокрасочных покрытий. Нормативы расхода энергии не діє
ГОСТ 27698-88 Печи для производства карбида кальция. Показатели энергопотребления не діє
ГОСТ 27864-88 Электропечи для тепловой обработки стеклотары. Удельный расход электроэнергии не діє
ГОСТ 27867-88 Электропечи сопротивления для нагрева и термической обработки алюминия и его сплавов. Удельный расход электроэнергии не діє
ГОСТ 28316-89 Печи ванные регенеративные для варки тарного стекла. Показатели энергопотребления не діє
ГОСТ 28529-90 Печи для обжига керамических плиток для полов и внешней облицовки. Показатели энергопотребления не діє
ДСТУ EN 14681:2014 Безпечність машин. Вимоги до безпечності машин і устатковання для виробництва сталі в електродугових печах діє
ДСТУ EN 60519-1:2014 Безпечність електротермічного обладнання. Частина 1. Загальні вимоги діє
ДСТУ EN 60519-2:2014 Безпечність електротермічного обладнання. Частина 2. Додаткові вимоги до обладнання для резистивного нагрівання не діє
ДСТУ EN 60519-3:2014 Безпечність електротермічного обладнання. Частина 3. Додаткові вимоги до установок для індукційного і резистивного нагрівання та установок індукційного плавлення не діє
ДСТУ EN 60519-4:2014 Безпечність електротермічного обладнання. Частина 4. Додаткові вимоги до устатковання дугових печей не діє
ДСТУ EN 60519-6:2014 Безпечність електронагрівального обладнання. Частина 6. Технічні вимоги з безпеки до промислового мікрохвильового нагрівального обладнання не діє

Всі ДСТУ за 25.180.10

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДБН В.2.2-25-2009 Підприємства харчуваня (заклади ресторанного господарства)уточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готеліуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 60076-4:2015 Силові трансформатори. Частина 4. Настанови з випробування грозовим та комутаційним імпульсами. Силові трансформатори та реактори (БИ 60076-4:2002, IDT)724.50уточнюйте
ДСТУ EN 13491:2017 (EN 13491:2013, IDT) Геосинтетичні бар’єри. Характеристики, потрібні для використання як бар’єра рідини під час будівництва тунелів та пов’язаних з ними підземних споруд471.50уточнюйте
ДСТУ EN 789:2008 Лісоматеріали конструкційні. Методи випробування. Визначення механічних властивостей деревинних плит (EN 789:2004, IDT)264.50уточнюйте
ДСТУ EN 50131-8:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 8. Охоронні пристрої/системи туману287.50уточнюйте
ДСТУ EN 60974-10:2014 Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 60974-10:2014, IDT)414.00уточнюйте
ДСТУ IEC/TS 61000-3-4:2009 Електромагнітна сумісність. Частина 3-4. Норми. Унормування емісії гармонік струму в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номінальною силою споживаного струму понад 16 А (IEC/TS 61000-3-4:1998, IDT)161.00уточнюйте
ДСТУ ETSI EN 300 386:2017 (ETSI EN 300 386:2016, IDT) Обладнання телекомунікаційних мереж. Вимоги до електромагнітної сумісності. Гармонізований стандарт, який охоплює основні вимоги Директиви 2014/30/ЄС540.50уточнюйте
ДБН В.2.5-56:2014. Зміна № 1 Системи протипожежного захисту161.00уточнюйте
ДБН В.2.3-7:2018 Метрополітениуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення483.00уточнюйте
ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектуванняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектуванняуточнюйтеуточнюйте

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.