ДСТУ IEC 61850-5:2019 (IEC 61850-5:2013, IDT) Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 5. Технічні вимоги до функцій і моделей приладів

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ IEC 61850-5:2019 (IEC 61850-5:2013, IDT) за ДК 004 (33.200)

Позначення та назва  
ДСТУ 2762-94 Засоби радіолокаційні. Номенклатура показників якості діє
ДСТУ 2820-94 Тепловізійні системи. Терміни та визначення діє
ДСТУ IEC/TR 60870-1-1:2007 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 1. Загальні положення. Розділ 1. Основні принципи діє
ДСТУ IEC 60870-1-2:2006 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 1-2. Загальні положення. Настанова щодо розроблення технічних вимог діє
ДСТУ IEC/TR 60870-1-3:2010 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 1. Загальні положення. Розділ 3. Словник термінів діє
ДСТУ IEC 60870-2-1:2003 Системи та обладнання дистанційного керування. Частина 2. Умови експлуатації. Розділ 1. Джерело живлення та електромагнітна сумісність не діє
ДСТУ IEC 60870-2-2:2005 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 2. Умови експлуатації. Розділ 2. Умови навколишнього середовища (кліматичні, механічні та інші неелектричні чинники) діє
ДСТУ IEC 60870-3:2005 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 3. Інтерфейси (електричні характеристики) діє
ДСТУ IEC 60870-4:2005 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 4. Вимоги до робочих характеристик діє
ГОСТ 2.752-71 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства телемеханики не діє
ГОСТ 4.186-85 СПКП. Приборы автоматические следящего уравновешивания. Номенклатура показателей не діє
ГОСТ 4.187-85 СПКП. Устройства и аппаратура телемеханики. Номенклатура показателей не діє
ГОСТ 26.005-82 Телемеханика. Термины и определения не діє
ГОСТ 26.205-88 Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия не діє
ГОСТ 19619-74 Оборудование радиотелеметрическое. Термины и определения не діє
ГОСТ 29323-92 (МЭК 242-67) Стандартные частоты для установок централизованного управления, передающих сигналы по распределительным электрическим сетям не діє
ДСТУ 5003.3-4:2015 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Структура, функції та види забезпечення. Функції керування і допоміжні функції діє
ДСТУ 5003.4-2:2015 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Забезпечення сумісності. Вимоги щодо сумісності на фізичному та канальному рівнях базової еталонної моделі взаємодії відкритих систем діє
ДСТУ 5003.5-1:2015 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Розроблення. Стадії та етапи діє
ДСТУ 5003.6-1:2015 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Впровадження. Стадії та етапи діє
ДСТУ EN 62026-7:2014 Пристрої розподільні комплектні низьковольтні. Інтерфейси для приладу управління (CDI). Частина 7. ComproNet діє
ДСТУ IEC 60870-5-101:2014 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 5-101. Протоколи передавання. Додатковий стандарт щодо основних завдань телемеханіки діє
ДСТУ IEC 60870-5-104:2014 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 5-104. Протоколи передавання. Доступ до мережі згідно з IEC 60870-5-101 із використанням стандартних профілів передавання даних діє
ДСТУ IEC/TS 60870-5-601:2014 Пристрої та системи телекерування. Частина 5-601. Випробування на відповідність для стандартів, пов’язаних з IEC 60870-5-101 діє
ДСТУ IEC 60870-6-503:2014 Пристрої та системи телекерування. Частина 6-503. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями. Послуги та протокол TASE.2 діє
ДСТУ IEC/TR 60870-6-505:2013 Пристрої та системи телекерування. Частина 6-505. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO й рекомендаціями ITU-T. Настанова користувачеві TASE.2 діє
ДСТУ IEC 60870-6-802:2014 Пристрої та системи телекерування. Частина 6-802. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Об’єктні моделі TASE.2 діє
ДСТУ IEC/TR 61850-1:2013 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 1. Вступ і огляд не діє
ДСТУ IEC/TS 61850-2:2013 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 2. Словник термінів діє
ДСТУ IEC 61850-3:2013 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 3. Загальні технічні вимоги не діє

Всі ДСТУ за 33.200

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.