ДСТУ ISO 230-3:2019 (ISO 230-3:2007, IDT) Метод випробування верстатів.Частина 3. Визначення впливів тепла (термічних ефектів)

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ ISO 230-3:2019 (ISO 230-3:2007, IDT) за ДК 004 (25.080.01)

Позначення та назва  
ДСТУ 2298-93 Верстати металорізальні. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2562-94 Устаткування метало- та деревообробне. Типи, номенклатура показників діє
ДСТУ 2578-94 Автоматизація метало- і деревообробного устаткування. Система «Устаткування-оператор-пристрій індикації». Загальні технічні вимоги і вимоги безпеки діє
ДСТУ 2752-94 Устаткування метало- та деревообробне. Верстати металорізальні. Вимоги безпеки діє
ДСТУ 2754-94 Устаткування метало- та деревообробне. Верстати металорізальні. Методи оцінювання безпеки діє
ДСТУ 2807-94 Устаткування метало- і деревообробне. Загальні вимоги безпеки і методи випробувань діє
ДСТУ 3600-97 (ГОСТ 30527-97) Верстати металорізальні. Методи перевірки точності оброблення зразка-виробу діє
ДСТУ 3630-97 (ГОСТ 30544-97) Верстати металорізальні. Методи перевірки точності та постійності відпрацювання колової траєкторії діє
ДСТУ ГОСТ 12595:2005 (ИСО 702-1:2001) Станки металорізальні. Кінці шпинделів фланцеві типу А та фланці затискних пристроїв. Основні та приєднувальні розміри діє
ДСТУ ГОСТ 27843:2007 (ИСО 230-2:1997) Випробування станків. Визначення точності та повторюваності позиціювання осей з числовим програмним керуванням діє
ДСТУ EN 50370-1:2009 Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 1. Емісія завад діє
ДСТУ EN 50370-2:2009 Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 2. Несприйнятливість до завад діє
ГОСТ 4.93-86 СПКП. Станки металлообрабатывающие. Номенклатура показателей не діє
ГОСТ 8-82 Станки металлорежущие. Общие требования к испытаниям на точность діє
ГОСТ 12.2.009-80 ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности не діє
ГОСТ 12.2.107-85 ССБТ. Шум. Станки металлорежущие. Допустимые шумовые характеристики не діє
ГОСТ 1574-91 Станки металлорежущие. Пазы Т-образные обработанные. Размеры не діє
ГОСТ 7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия не діє
ГОСТ 8517-90 Приборы управляющие при шлифовании. Общие технические условия не діє
ГОСТ 9146-79 Станки. Органы управления. Направление действия не діє
ГОСТ 14177-88 Шпиндели со встроенным приводом. Общие технические условия не діє
ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие. Схемы и способы измерений геометрических параметров не діє
ГОСТ 24644-81 Концы шпинделей и хвостовики инструментов сверлильных, расточных и фрезерных станков. Размеры. Технические требования не діє
ГОСТ 25329-82 Станки металлорежущие. Передача винт-гайка качения. Основные размеры не діє
ГОСТ 25379-82 Станки металлорежущие. Диаметры отверстий под инструмент с цилиндрическим хвостовиком не діє
ГОСТ 25443-82 Станки металлорежущие. Образцы-изделия для проверки точности обработки. Общие технические требования не діє
ГОСТ 25889.1-83 Станки металлорежущие. Методы проверки круглости образца-изделия не діє
ГОСТ 25889.2-83 Станки металлорежущие. Методы проверки параллельности двух плоских поверхностей образца-изделия не діє
ГОСТ 25889.3-83 Станки металлорежущие. Методы проверки перпендикулярности двух плоских поверхностей образца-изделия не діє
ГОСТ 25889.4-86 Станки металлорежущие. Метод проверки постоянства диаметров образца-изделия не діє

Всі ДСТУ за 25.080.01

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.