ДСТУ ISO 3767-1:2019 (ISO 3767-1:2016, IDT) Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газонне та садове обладнання. Умовні познаки органів керування та інших об’єктів. Частина 1. Загальні умовні познаки

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ ISO 3767-1:2019 (ISO 3767-1:2016, IDT) за ДК 004 (01.080.20)

Позначення та назва  
ДСТУ 2146-93 (ГОСТ 30016.3-93); (ISO 5599-3:1990) Пневмоприводи. Пневморозподільники п’ятилінійні. Система кодування для інформації про функції пневморозподільника діє
ДСТУ 2549-94 Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Система умовних позначень діє
ДСТУ 2512-94 Устаткування збагачувальне. Система умовних позначень машин і апаратів для внутрішніх постачань та експорту діє
ДСТУ 3066-95 З’єднувачі низькочастотні на напругу до 1500 В і комбіновані. Умовні позначення діє
ДСТУ 3087-95 Прилади електровакуумні. Система умовних позначень діє
ДСТУ 3212-95 Мікросхеми інтегровані. Класифікація та система умовних позначень діє
ДСТУ 3257-95 Системи передавання волоконно-оптичні. Класифікація та умовні позначення діє
ДСТУ 4030-2001 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронного призначення. Позначення умовні графічні та літерні діє
ДСТУ ГОСТ 25874:2008 Аппаратура радиоэлектронная, электронная и электротехническая. Условные функциональные обозначения (Тільки при експлуатації та ремонті) не діє
ДСТУ EN 12792:2008 Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Терміни та визначення понять. Умовні познаки діє
ДСТУ IEC 80416-1:2005 Основні принципи створення графічних символів, використовуваних на обладнанні. Частина 1. Створення оригіналів символів діє
ДСТУ ISO 701-2001 Міжнародна система позначень зубчастих передач. Умовні позначення геометричних даних діє
ДСТУ ISO 780-2001 Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами діє
ДСТУ ISO 2972:2006 Числове програмне керування верстатами. Графічні символи діє
ДСТУ ISO 3287:2008 Засоби переміщення приводні виробничі. Символи для органів керування та інші познаки діє
ДСТУ ISO 3719:2006 Механічна вібрація. Символи для балансувальних машин і приладів діє
ДСТУ ISO 3767-1:2005 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газонне й садове обладнання. Умовні познаки органів керування та інших об’єктів. Частина 1. Загальні умовні познаки діє
ДСТУ ISO 3767-2:2005 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газонне й садове обладнання. Умовні познаки органів керування та інших об’єктів. Частина 2. Умовні познаки сільськогосподарських машин і тракторів діє
ДСТУ ISO 3767-3:2009 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газонне та садове устатковання. Умовні познаки органів керування та інших об’єктів. Частина 3. Газонне та садове устаткування діє
ДСТУ ISO 3767-5:2009 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газонне та садове устатковання. Умовні познаки органів керування та інших об’єктів. Частина 5. Ручні переносні лісогосподарські машини діє
ДСТУ ISO 3864-2:2010 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 2. Принципи проектування етикеток безпечності продукції діє
ДСТУ ISO 6727:2010 Дорожні транспортні засоби. Мотоцикли. Символи для органів керування, індикаторів і сигнальних пристроїв діє
ДСТУ ISO 7000:2004 Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд діє
ДСТУ ISO 7010:2009 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності не діє
ДСТУ ISO 7296-1:2007 Крани підіймальні. Графічні символи. Частина 1. Загальні положення діє
ДСТУ ISO 7286:2010 Устатковання для контактного зварювання. Графічні умовні познаки апаратів для контактного зварювання діє
ДСТУ ISO 7296-2:2007 Крани підіймальні. Графічні символи. Частина 2. Мобільні крани діє
ДСТУ ISO 9128:2010 Колісні транспортні засоби. Графічні умовні познаки типів гальмівних рідин діє
ДСТУ ISO 11684:2009 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газонне та садове устатковання. Знаки безпеки та графічне зображення небезпеки. Загальні вимоги діє
ДСТУ ISO/IEC 13251:2008 Сукупність графічних символів для офісного устатковання діє

Всі ДСТУ за 01.080.20

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.