ДСТУ ISO 5350-4:2019 (ISO 5350-4:2006, IDT) Напівфабрикати волокнисті. Метод визначення сміття та костриці. Частина 4. Інструментальний контроль у відбитому світлі методом еквівалентної чорної площі (EBA)

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ ISO 5350-4:2019 (ISO 5350-4:2006, IDT) за ДК 004 (85.040)

Позначення та назва  
ДСТУ 2571-94 (ГОСТ 30116-94) Папір, картон та целюлоза. Вимірювання коефіцієнта дифузного відбиття не діє
ДСТУ 3364-96 (ГОСТ 30437-96); (ISO 3688:1977) Целюлоза. Метод визначення білості діє
ДСТУ 3500:2009 Макулатура паперова й картонна. Технічні умови діє
ДСТУ 3701-98 (ГОСТ 30578-98); (ISO 9562:1989) Целюлоза білена та стічні води целюлозно-паперового виробництва. Визначення адсорбованих органічних галогенів (АОХ). Загальні вимоги та методи аналізу діє
ДСТУ ГОСТ 29215:2009 (ИСО 3260-82) Целлюлоза. Метод определения расхода хлора (степень делигнификации) не діє
ДСТУ ISO 302:2010 Напівфабрикати волокнисті. Метод визначення числа Каппа діє
ДСТУ ISO 1762:2010 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Метод визначення вмісту золи за температури 525° С діє
ДСТУ ISO 2470:2005 Папір, картон і целюлоза. Вимірювання коефіцієнта дифузного відбиття в синьому світлі (білість за ISO) діє
ДСТУ ISO 5263-2:2010 Напівфабрикати волокнисті. Дезінтегрування у воді в лабораторних умовах. Частина 2. Дезінтегрування деревної маси за температури 20° С діє
ДСТУ ISO 5264-2:2010 Напівфабрикати волокнисті. Розмелювання в лабораторних умовах. Частина 2. Метод розмелювання на млині PFI діє
ДСТУ ISO 5350-1:2010 Напівфабрикати волокнисті. Метод визначення сміття та костриці. Частина 1. Дослідження лабораторних відливків у прохідному світлі діє
ДСТУ ISO 5350-2:2010 Напівфабрикати волокнисті. Метод визначення сміття та костриці. Частина 2. Дослідження промислової листової целюлози в прохідному світлі діє
ДСТУ ISO 5351:2010 Напівфабрикати волокнисті. Метод визначення граничного числа в’язкості в розчині мідь-етилендіаміну (МЕД) діє
ДСТУ ISO 6588-1:2008 Папір, картон і волокнисті напівфабрикати. Визначення рН водної витяжки. Частина 1. Метод холодного екстрагування діє
ДСТУ ISO 6588-2:2008 Папір, картон і волокнисті напівфабрикати. Визначення рН водної витяжки. Частина 2. Метод гарячого екстрагування діє
ДСТУ ISO 9184-1:2010 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Аналіз складу за волокном. Частина 1. Загальний метод діє
ДСТУ ISO 9184-2:2010 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Аналіз складу за волокном. Частина 2. Настанова щодо забарвлення діє
ДСТУ ISO 9184-3:2010 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Аналіз складу за волокном. Частина 3. Тест на забарвлення реактивом Херцберга діє
ДСТУ ISO 9184-4:2010 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Аналіз складу за волокном. Частина 4. Тест на забарвлення реактивом Графф «С» діє
ДСТУ ISO 9184-5:2010 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Аналіз складу за волокном. Частина 5. Тест на забарвлення реактивом Лофтона-Меррітта (модифікація Вісбара) діє
ДСТУ ISO 9184-6:2010 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Аналіз складу за волокном. Частина 6. Метод визначення грубості волокна діє
ДСТУ ISO 9197:2010 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Метод визначення хлоридів, розчинних у воді діє
ДСТУ ISO 9198:2008 Папір, картон і целюлоза. Метод визначення розчинних у воді сульфатів діє
ДСТУ ISO 11480:2003 Целюлоза, папір та картон. Визначення загального та органічно зв’язаного хлору діє
ДСТУ ISO 14453:2003 Целюлоза. Визначення речовин, розчинних в ацетоні діє
ДСТУ ISO 14487:2003 Целюлоза. Стандартна вода для фізичного випробування діє
ДСТУ ISO 15318:2007 Целюлоза, папір та картон. Визначання вмісту 7 характерних поліхлордифенілів діє
ДСТУ ISO 15320:2007 Целюлоза, папір та картон. Визначення пентахлорфенолу у водній витяжці діє
ДСТУ ISO 15360-1:2007 Макулатурна маса. Визначання вмісту липких вкраплень і пластиків. Частина 1. Візуальний метод діє
ДСТУ ISO 15361:2008 Напівфабрикати волокнисті. Метод визначення міцності на розрив за нульової затискної довжини у сухому чи вологому стані діє

Всі ДСТУ за 85.040

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДБН В.2.4-2-2005. Зміна № 2 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектуванняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.1.2-6-2008. Зміна № 1 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкістьуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.6-160:2010 Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.2-25-2009 Підприємства харчуваня (заклади ресторанного господарства)уточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готеліуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 60076-4:2015 Силові трансформатори. Частина 4. Настанови з випробування грозовим та комутаційним імпульсами. Силові трансформатори та реактори (БИ 60076-4:2002, IDT)724.50уточнюйте
ДСТУ EN 13491:2017 (EN 13491:2013, IDT) Геосинтетичні бар’єри. Характеристики, потрібні для використання як бар’єра рідини під час будівництва тунелів та пов’язаних з ними підземних споруд471.50уточнюйте
ДСТУ EN 789:2008 Лісоматеріали конструкційні. Методи випробування. Визначення механічних властивостей деревинних плит (EN 789:2004, IDT)264.50уточнюйте
ДСТУ EN 50131-8:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 8. Охоронні пристрої/системи туману287.50уточнюйте
ДСТУ EN 60974-10:2014 Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 60974-10:2014, IDT)414.00уточнюйте
ДСТУ IEC/TS 61000-3-4:2009 Електромагнітна сумісність. Частина 3-4. Норми. Унормування емісії гармонік струму в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номінальною силою споживаного струму понад 16 А (IEC/TS 61000-3-4:1998, IDT)161.00уточнюйте
ДСТУ ETSI EN 300 386:2017 (ETSI EN 300 386:2016, IDT) Обладнання телекомунікаційних мереж. Вимоги до електромагнітної сумісності. Гармонізований стандарт, який охоплює основні вимоги Директиви 2014/30/ЄС540.50уточнюйте
ДБН В.2.5-56:2014. Зміна № 1 Системи протипожежного захисту161.00уточнюйте

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.