ГОСТ 26449.4-85 Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа накипи и шламов

 

ДСТУ, що пов'язані з ГОСТ 26449.4-85 за ДК 004 (13.060.50, 47.020.99)

Позначення та назва  
ДСТУ 4077-2001 Якість води. Визначання рН діє
ДСТУ 4078-2001 Якість води. Визначання нітрату. Частина 3. Спектрометричний метод із застосуванням сульфосаліцилової кислоти діє
ДСТУ 4248:2003 Судна риболовні та знаряддя рибальства. Система маркування.Технічні вимоги та методи контролювання діє
ДСТУ 7147:2010 Якість води. Визначення масової концентрації перхлорат-іонів фотометричним методом діє
ДСТУ 7148:2010 Якість води. Визначення масової концентрації бромат-іонів хемілюмінесцентним методом діє
ДСТУ 7150:2010 Якість води. Визначення масової концентрації нікелю експресним безекстракційним фотометричним методом діє
ДСТУ 7151:2010 Якість води. Визначення масової концентрації срібла експресним безекстракційним фотометричним методом діє
ДСТУ 7149:2010 Якість води. Визначення масової концентрації талію методом інверсійної вольтамперометрії діє
ДСТУ ГОСТ 18294:2009 Вода питна. Метод визначення вмісту берилію діє
ДСТУ EN 1484:2003 Досліджування води. Настанови щодо визначання загального і розчиненого органічного вуглецю діє
ДСТУ ISO 5663:2007 Якість води. Визначення азоту за К’єльдалем. Метод після мінералізації із застосуванням селену як каталізатора діє
ДСТУ ISO 5664:2007 Якість води. Визначення амонію. Метод дистиляції та титрування діє
ДСТУ ISO 5813:2004 Якість води. Визначення розчиненого кисню. Йодометричний метод діє
ДСТУ ISO 5814:2003 Якість води. Визначання розчиненого кисню. Електрохімічний метод із застосуванням зонду діє
ДСТУ ISO 5815-1:2009 Якість води. Визначення біохімічного споживання кисню після n діб (БСКn). Частина 1. Метод розведення та засівання з додаванням алілтіосечовини діє
ДСТУ ISO 5815-2:2009 Якість води. Визначення біохімічного споживання кисню після n діб (БСКn). Частина 2. Метод для нерозведених проб діє
ДСТУ ISO 6058:2003 Якість води. Визначання кальцію. Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти діє
ДСТУ ISO 6059:2003 Якість води. Визначання сумарного вмісту кальцію та магнію. Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти діє
ДСТУ ISO 6060:2003 Якість води. Визначання хімічної потреби в кисні діє
ДСТУ ISO 6332:2003 Якість води. Визначання заліза. Спектрометричний метод із використанням 1,10-фенантроліну діє
ДСТУ ISO 6468-2002 Якість води. Визначання вмісту окремих хлорорганічних інсектицидів, поліхлорованих біфенілів та хлорбензолів. Метод газової хроматографії після екстракції типу «рідина-рідина» діє
ДСТУ ISO 6703-1:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 1. Визначення загального вмісту ціанідів діє
ДСТУ ISO 6703-2:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 2. Визначення легковивільнюваних ціанідів діє
ДСТУ ISO 6703-3:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 3. Визначення хлориду ціану діє
ДСТУ ISO 6777:2003 Якість води. Визначання нітритів спектрометричним методом молекулярної абсорбції діє
ДСТУ ISO 6778:2003 Якість води. Визначання амонію потенціометричним методом діє
ДСТУ ISO 6878:2008 Якість води. Визначення фосфору. Спектрометричний метод із застосуванням амонію молібдату діє
ДСТУ ISO 7150-1:2003 Якість води. Визначання амонію. Частина 1. Ручний спектрометричний метод діє
ДСТУ ISO 7150-2:2003 Якість води. Визначання амонію. Частина 2. Автоматичний спектрометричний метод діє
ДСТУ ISO 7393-1:2003 Якість води. Визначання незв’язаного та загального хлору. Частина 1. Титриметричний метод із застосуванням N,N-діетил-1, 4-фенілендіаміну діє

Всі ДСТУ за 13.060.50Всі ДСТУ за 47.020.99

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.