АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 13 лютого 2020 року N 116-р

Про надання дозволу на концентрацію

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників компанії "DP World Ukraine B.V." (м. Роттердам, Нідерланди) і компанії "Star Span Holdings LTD" (м. Нікосія, Республіка Кіпр) про надання дозволу компанії "DP World Ukraine B.V." на набуття контролю разом із компанією "Star Span Holdings LTD" над компанією "Container Terminal Yuzhny B.V." (м. Амстелвен, Нідерланди), встановив:

Концентрація полягає у набутті компанією "DP World Ukraine B.V." разом із компанією "Star Span Holdings LTD" контролю над компанією "Container Terminal Yuzhny B.V." шляхом придбання компанією "DP World Ukraine B.V." акцій компанії "Container Terminal Yuzhny B.V.", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

За інформацією заявників:

сукупна частка учасників концентрації на одному і тому самому товарному ринку не перевищує 15 відсотків;

частки або сукупні частки учасників концентрації не перевищують 20 відсотків на товарних ринках, на яких реалізується продукція (товари, роботи, послуги), без придбання або реалізації якої господарська діяльність будь-якого іншого учасника концентрації є неможливою.

Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 25 і 27 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та підпунктом 1 пункту 6 розділу XII Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року N 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за N 284/6572 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.06.2016 N 14-рп (Розпорядження N 14-рп)), Антимонопольний комітет України постановив:

Надати дозвіл компанії "DP World Ukraine B.V." (м. Роттердам, Нідерланди) на набуття разом із компанією "Star Span Holdings LTD" (м. Нікосія, Республіка Кіпр) контролю над компанією "Container Terminal Yuzhny B.V." (м. Амстелвен, Нідерланди).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.