НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 20 березня 2020 року N 707

м. Київ

Про накладення штрафу на АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 20 березня 2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, від 10 лютого 2020 року N 46, проведеного згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 26 листопада 2019 року N 2503 (Постанова N 2503), на підставі постанови НКРЕКП від 06 грудня 2019 року N 2656 "Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2020 року" (Постанова N 2656) та посвідчення про проведення планової перевірки від 03 січня 2020 року N 5, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" (код ЄДРПОУ 03336166) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року N 201 (Постанова N 201) (далі - Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині дотримання вимог Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), чинних Кодексу газорозподільних систем (Постанова N 2494), інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

абзацу третього підпункту "а" пункту 1 частини першої статті 6 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (Закон N 3533-VI) у частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі, - до 01 січня 2016 року,

частини дев'ятої статті 14 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) у частині обов'язкового виконання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, рішень Регулятора,

пункту 2.1 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року N 1156 (Постанова N 1156) (далі - Мінімальні стандарти та вимоги), у частині забезпечення мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу споживачу або замовнику (у випадку недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж),

пункту 2.3 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині сплати Оператором ГРМ у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу, зазначених у пункті 2.2 цієї глави (Постанова N 1156), споживачу або замовнику (у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж) компенсації у розмірах, наведених у додатку 1 до Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156),

пункту 2.5 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині обов'язку Оператора ГРМ проінформувати споживача (замовника) про надання йому компенсації шляхом зазначення в рахунку на оплату послуг розподілу природного газу, у тому числі в "особистому кабінеті" споживача на веб-сайті Оператора ГРМ, або листом на бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація,

пункту 4.1 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині складання Оператором ГРМ інформації щодо показників комерційної якості надання послуг оператора газорозподільної системи (додаток 5 (Постанова N 1156)) станом на останнє число звітного періоду і подання щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,

пункту 4.6 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині подання Оператором ГРМ переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень споживачів, реєстру надання послуг щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,

пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1 (Постанова N 1156), 4.6 (Постанова N 1156) та 4.8 цієї глави (Постанова N 1156), Оператором ГРМ до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" на 2017 - 2026 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 28 березня 2017 року N 418 (Постанова N 418) (далі - розділ I (2017 рік) Плану розвитку), розділу I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" на 2018 - 2027 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2018 року N 1431 (Постанова N 1431) (далі - розділ I (2018 рік) Плану розвитку), та розділу I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" на 2019 - 2028 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 25 січня 2019 року N 74 (Постанова N 74) (далі - розділ I (2019 рік) Плану розвитку);

підпункт 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині укладення з оператором газотранспортної системи договору транспортування природного газу відповідно до Типового договору транспортування природного газу (Постанова N 2497), затвердженого НКРЕКП;

підпункт 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) і 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), статті 59 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Накласти штраф на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" у розмірі 850000 (вісімсот п'ятдесят тисяч) гривень за порушення Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині дотримання вимог Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), чинних Кодексу ГРМ (Постанова N 2494), інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

абзацу третього підпункту "а" пункту 1 частини першої статті 6 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (Закон N 3533-VI) у частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі,

пункту 2.1 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині забезпечення мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу споживачу або замовнику (у випадку недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж),

пункту 2.3 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині сплати Оператором ГРМ, у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу, зазначених у пункті 2.2 цієї глави (Постанова N 1156), споживачу або замовнику (у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж) компенсації у розмірах, наведених у додатку 1 до Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156),

пункту 2.5 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині обов'язку Оператора ГРМ проінформувати споживача (замовника) про надання йому компенсації шляхом зазначення в рахунку на оплату послуг розподілу природного газу, у тому числі в "особистому кабінеті" споживача на веб-сайті Оператора ГРМ, або листом на бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація,

пункту 4.1 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині складання Оператором ГРМ інформації щодо показників комерційної якості надання послуг оператора газорозподільної системи (додаток 5 (Постанова N 1156)) станом на останнє число звітного періоду і подання щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,

пункту 4.6 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині подання Оператором ГРМ переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень споживачів, реєстру надання послуг щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,

пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1 (Постанова N 1156), 4.6 (Постанова N 1156) та 4.8 цієї глави (Постанова N 1156), Оператором ГРМ до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" забезпечити у строк:

1) до 15 квітня 2020 року:

подання до НКРЕКП Інвестиційної програми АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" на 2020 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 - 2029 роки газорозподільного підприємства АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ"), у якій передбачити додаткові заходи за рахунок коштів економії, яка виникла при виконанні заходів Інвестиційних програм АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" на 2017 - 2019 роки, на загальну суму 2765,22 тис. грн (без ПДВ),

надання пояснень щодо затримки наданих споживачам послуг, зокрема послуги за кодом S 1.1.1 "Надання дозволу на приєднання, проєкту договору на приєднання, технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати від дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних та/або дати усунення зауважень) без необхідності їх узгодження з власником газових мереж" згідно з додатком 9 до Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) за період 2018 - 2019 роки;

2) до 01 липня 2020 року:

завершення фактичного виконання (фінансування та освоєння) заходів розділу I (2018 рік) Плану розвитку на суму 561,32 тис. грн (без ПДВ) та розділу I (2019 рік) Плану розвитку на суму 1893,45 тис. грн (без ПДВ) та надати копії актів виконаних робіт до НКРЕКП на загальну суму 2454,77 тис. грн (без ПДВ),

фактичне виконання заходів із встановлення, заміни та придбання обмінного фонду індивідуальних лічильників газу розділу I (2018 рік) Плану розвитку на суму 710,18 тис. грн (без ПДВ) та заміну і придбання обмінного фонду індивідуальних лічильників газу розділу I (2019 рік) Плану розвитку на суму 5840,25 тис. грн (без ПДВ) та надати до НКРЕКП копії актів виконаних робіт на загальну суму 6550,43 тис. грн (без ПДВ),

здійснення виплати компенсацій споживачам за недотримання строків надання відповідей на звернення споживачів згідно з додатком 1 до Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156);

3) до 31 грудня 2020 року:

встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі, відповідно до вимог абзацу третього підпункту "а" пункту 1 частини першої статті 6 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (Закон N 3533-VI),

укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами.

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) при перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проєкт рішення:

1) щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги розподілу природного газу для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" відповідно до затвердженої методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу з урахуванням:

невикористання коштів у сумі 8326,46 тис. грн (без ПДВ), які були передбачені структурою тарифу як джерело фінансування Інвестиційних програм за 2017 - 2019 роки,

отримання додаткової тарифної виручки у сумі 27086,15 тис. грн (без ПДВ) протягом 2017 - 2019 років;

2) щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 2765,22 тис. грн (без ПДВ) у разі ненадання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" до НКРЕКП Інвестиційної програми АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" на 2020 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 - 2029 роки АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ"), зазначеної в абзаці другому підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини цієї постанови;

3) щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 2454,77 тис. грн (без ПДВ) у разі невиконання та/або ненадання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" до НКРЕКП копій актів виконаних робіт, зазначених в абзаці другому підпункту 2 пункту 2 постановляючої частини цієї постанови;

4) щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 6550,43 тис. грн (без ПДВ) у разі невиконання та/або ненадання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" до НКРЕКП копій актів виконаних робіт, зазначених в абзаці третьому підпункту 2 пункту 2 постановляючої частини цієї постанови;

5) щодо коригування річної планованої тарифної виручки для фінансування компенсацій витрат, пов'язаних із різницею в цінах при закупівлі у 2019 році природного газу для виробничо-технологічних витрат, нормативних та питомих втрат.

 

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.