НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 25 березня 2020 року N 728

м. Київ

Про накладення штрафу на ТОВ "ООЕК" за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 25 березня 2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової перевірки від 13 березня 2020 року N 75, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 07 лютого 2020 року N 351 "Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ "ООЕК" (Постанова N 351), на підставі посвідчення на перевірку від 10 лютого 2020 року N 83, установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 42114410) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1469 (Постанова N 1469) (далі - Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), та вимоги законодавства, а саме:

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 1469) споживачу щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 44 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 1469) споживачу щодо обов'язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП, а саме пунктами 3.1 (Порядок N 375) та 3.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання (Порядок N 375), затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року N 375, якими визначено, що електропостачальник має забезпечити дотримання, у тому числі, загальних стандартів якості надання послуг, а саме відсотка втрачених дзвінків кол-центру (без урахування втрачених дзвінків у меню голосового самообслуговування) у звітному році на рівні не більше 10 %;

підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 1469) споживачу щодо обов'язку ліцензіата застосовувати ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, встановлену, зокрема, постановою НКРЕКП від 11 грудня 2018 року N 1876 "Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" (Постанова N 1876);

Порядок продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затверджений постановою НКРЕКП від 27 лютого 2014 року N 170 (Порядок N 170), а саме:

пункт 2 розділу II (Порядок N 170), яким визначено, що генеруюча установка у приватному домогосподарстві вважається введеною в експлуатацію з дати подання (відправлення) заяви-повідомлення,

пункт 6 розділу II (Порядок N 170) щодо ненадання представником електропостачальника у двох примірниках для ознайомлення та підписання побутовому споживачу підготовленого та підписаного відповідальною особою електропостачальника договору купівлі-продажу під час улаштування вузла обліку (засобу обліку).

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) та статті 77 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Відповідно до пунктів 11 (Закон N 1540-VIII), 12 частини першої статті 17 (Закон N 1540-VIII), статті 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) та статті 77 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) накласти штраф у розмірі 255000 (двісті п'ятдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 42114410) за порушення:

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 1469) споживачу щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 44 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 1469) споживачу щодо обов'язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП, а саме пунктами 3.1 (Порядок N 375) та 3.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання (Порядок N 375), затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року N 375, якими визначено, що електропостачальник має забезпечити дотримання, у тому числі, загальних стандартів якості надання послуг, а саме відсотка втрачених дзвінків кол-центру (без урахування втрачених дзвінків у меню голосового самообслуговування) у звітному році на рівні не більше 10 %;

підпункту 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 1469) споживачу щодо обов'язку ліцензіата застосовувати ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, встановлену, зокрема, постановою НКРЕКП від 11 грудня 2018 року N 1876 "Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" (Постанова N 1876);

Порядку продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 лютого 2014 року N 170 (Порядок N 170), а саме:

пункту 2 розділу II (Порядок N 170), яким визначено, що генеруюча установка у приватному домогосподарстві вважається введеною в експлуатацію з дати подання (відправлення) заяви-повідомлення,

пункту 6 розділу II (Порядок N 170) щодо ненадання представником електропостачальника у двох примірниках для ознайомлення та підписання побутовому споживачу підготовленого та підписаного відповідальною особою електропостачальника договору купівлі-продажу під час улаштування вузла обліку (засобу обліку).

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що буде проводитися у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ "ООЕК" шляхом його зміни в бік збільшення на суму недоотриманого доходу від надання універсальних послуг в розмірі 95577,16 тис. грн (без ПДВ).

3. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВ "ООЕК":

1) отриману суму компенсації недоотриманого доходу від надання універсальних послуг направити на проведення розрахунків за куповану у ДП "ЕНЕРГОРИНОК" у I та II кварталах 2019 року електричну енергію;

2) до 15 травня 2020 року забезпечити належне та своєчасне проведення розрахунків:

з оператором системи передачі за послуги з передачі електричної енергії у 2019 році,

за куповану у 2019 році електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, за "зеленим" тарифом;

3) до 15 травня 2020 року привести свої дії у відповідність до вимог чинного законодавства стосовно:

гр. Апасова О. В. та гр. Харитонова О. І. шляхом надання підписаних примірників договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом,

гр. Парадовської Л. М. та гр. Алмазова В. М. шляхом надання підписаних примірників договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом із визначенням у них тарифу для розрахунків за придбану електричну енергію, що діяв на дату подання (відправлення) заяви-повідомлення;

4) у строк до 29 травня 2020 року повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Одеській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів щодо стану врегулювання питань, зазначених у підпунктах 2 та 3 цього пункту;

5) до 15 травня 2020 року надати до центрального апарату НКРЕКП:

скоригований додаток 3 до форми звітності N 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності" (Постанова N 282) за I квартал 2019 року,

звітність за формою, наведеною в додатку 4 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року N 375 (Порядок N 375), "Реєстр надання компенсації споживачам" за квітень 2019 року;

6) до 15 травня 2020 року надати до Відділу НКРЕКП у Одеській області звітність за формою N 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії" (Постанова N 374) за I квартал 2019 року.

 

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.