КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.02.2020 р. N 55

Про організацію у 2020 році безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування населення Київської області, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про місцеві державні адміністрації", "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), постанов Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року N 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", від 17 жовтня 2008 року N 955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби", пункту 3 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14 квітня 2003 року N 169 "Про внесення змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2003 року за N 308/7629, Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року N 360, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за N 783/11063, рішення Київської обласної ради від 19 грудня 2019 року N 813-32-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2020 рік" та з метою спрямування коштів субвенції на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на відшкодування витрат на забезпечення лікарськими засобами на безоплатній або на пільговій основі та на безоплатне позачергове та пільгове першочергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

1. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення), виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад:

1.1. Забезпечити дотримання рівних умов здійснення господарської діяльності для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності при залученні аптечних закладів, що будуть здійснювати безоплатний відпуск населенню адміністративно-територіальної одиниці, що має пільги згідно із Законом України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі - пільгова категорія населення), лікарських засобів за рецептами лікарів закладів охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу, та фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані та одержали в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, в разі амбулаторного лікування, в обсягах, затверджених у відповідних бюджетах, за кодом ТПКВКМБ 3050 (Наказ N 793) "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

1.2. Забезпечити належний контроль за безоплатним відпуском лікарських засобів визначеними аптечними закладами, які провадять господарську діяльність з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами на відповідній території (далі - аптечні заклади), пільговій категорії населення за рецептами, виписаними лікарями у поточному році, та формуванням реєстру осіб, яким відпущені лікарські засоби за пільговими рецептами.

1.3. Забезпечити відшкодування вартості лікарських засобів за кодом економічної класифікації видатків 2730 "Інші виплати населенню" аптечним закладам на підставі наданих ними головним розпорядникам бюджетних коштів реєстрів з переліком осіб, яким відпущені лікарські засоби за пільговими рецептами.

1.4. Забезпечити дотримання рівних умов здійснення господарської діяльності для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності при залученні закладів охорони здоров'я, що зареєстровані та одержали в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що будуть надавати послуги із зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них) пільговій категорії населення.

1.5. Забезпечити відшкодування за проведене зубопротезування пільговій категорії населення на підставі укладених договорів за кодом ТПКВКМБ 3050 (Наказ N 793) "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" за кодом економічної класифікації видатків 2730 "Інші виплати населенню".

1.6. З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року N 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 березня 2018 року N 504 "Про затвердження порядку надання первинної медичної допомоги" (Порядок N 504), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за N 348/31800, забезпечити виписку лікарями закладів охорони здоров'я рецептів пільговій категорії населення, що підписали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, з дотриманням вимог Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року N 360, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за N 782/11062.

1.7. Забезпечити контроль за обґрунтованістю виписаних рецептів та рівним доступом пільгової категорії населення, що підписали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, на отримання безкоштовних лікарських засобів.

1.8. Забезпечити за направленням лікарів-стоматологів за медичними показами надання закладами охорони здоров'я послуг з позачергового зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них) пільговій категорії населення.

1.9. Забезпечити контроль за достовірністю даних, поданих в актах виконаних робіт з зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них).

1.10. Щомісяця до 20 числа місяця наступного за звітним та за підсумками 2020 року інформувати департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації та департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації про стан використання коштів на забезпечення лікарськими засобами пільгової категорії населення.

2. Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації забезпечити перерахування коштів до районних, міських (міст обласного значення) бюджетів, сільських, селищних, міських бюджетів об'єднаних територіальних громад згідно з помісячним розподілом субвенції на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова адміністрації

О. Чернишов


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.