ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.01.2020 р. N 47

Київ

Про створення постійно діючої міжвідомчої робочої групи з питань протидії незаконному обігу та незаконній торгівлі нафтопродуктами на автозаправних станціях у місті Києві

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року N 1442 "Про затвердження правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року N 70 "Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", враховуючи лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 10 жовтня 2019 року N 01/29-9502, з метою організації ефективної роботи щодо протидії незаконному обігу та незаконній торгівлі нафтопродуктами на автозаправних станціях в місті Києві, попередження виникнення пов'язаних із цим надзвичайних ситуацій, забезпечення екологічної безпеки, запобігання шкоді довкіллю, недопущення порушення містобудівних умов та норм щодо розміщення автозаправних станцій:

1. Утворити постійно діючу міжвідомчу робочу групу з питань протидії незаконному обігу та незаконній торгівлі нафтопродуктами на автозаправних станціях у місті Києві та затвердити її посадовий склад, що додається.

2. Визначити головою постійно діючої міжвідомчої робочої групи з питань протидії незаконному обігу та незаконній торгівлі нафтопродуктами на автозаправних станціях у місті Києві заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П. О.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву П. О. затвердити персональний склад постійно діючої міжвідомчої робочої групи з питань протидії незаконному обігу та незаконній торгівлі нафтопродуктами на автозаправних станціях у місті Києві.

4. Затвердити Положення про постійно діючу міжвідомчу робочу групу з питань протидії незаконному обігу та незаконній торгівлі нафтопродуктами на автозаправних станціях у місті Києві, що додається.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П. О.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
16 січня 2020 року N 47

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
постійно діючої міжвідомчої робочої групи з питань протидії незаконному обігу та незаконній торгівлі нафтопродуктами на автозаправних станціях у місті Києві

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, голова комісії

Начальник Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови комісії

Головний спеціаліст відділу організаційного та інформаційного забезпечення роботи Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар міжвідомчої робочої групи

Директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві (за згодою)

Заступник голови Національної поліції України - начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві (за згодою)

Начальник Головного управління ДФС у м. Києві (за згодою)

Старші оперуповноважені відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві (за згодою)

Старший оперуповноважений з ОВС відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві (за згодою)

Начальник Головного управління Держпраці у Київській області (за згодою)

Заступник начальника відділу нагляду на виробництві і об'єктах підвищеної небезпеки (за згодою)

Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві (за згодою)

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

 

Виконувач обов'язків
начальника Управління
з питань цивільного захисту

К. Теличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
16 січня 2020 року N 47

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу міжвідомчу робочу групу з питань протидії незаконному обігу та незаконній торгівлі нафтопродуктами на автозаправних станціях у місті Києві

1. Постійно діюча міжвідомча робоча група з питань протидії незаконному обігу та незаконній торгівлі нафтопродуктами на автозаправних станціях у місті Києві (далі - Міжвідомча робоча група) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), утвореним з метою організації ефективної роботи щодо протидії незаконному обігу та незаконній торгівлі нафтопродуктами на автозаправних станціях у місті Києві, запобігання виникненню пов'язаних із цим надзвичайних ситуацій, забезпечення екологічної безпеки, запобігання шкоді довкіллю, недопущення порушення містобудівних умов та норм щодо розміщення автозаправних станцій (далі - АЗС).

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, зокрема територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій міста Києва, пов'язаної із запобіганням незаконному обігу та незаконній торгівлі нафтопродуктами на АЗС в місті Києві;

вивчення стану обігу та торгівлі нафтопродуктами на АЗС у м. Києві та проведення аналізу ситуації, що склалася в цій сфері;

підготовка пропозицій керівництву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо визначення шляхів, механізмів та способів протидії незаконному обігу та незаконній торгівлі нафтопродуктами на автозаправних станціях у місті Києві;

підготовка та надання інформації керівництву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо кількості виявлених правопорушень у сфері обігу та торгівлі нафтопродуктами на АЗС у місті Києві для інформування Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у встановленому порядку.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

проводить моніторинг стану справ та причин виникнення незаконного обігу та незаконної торгівлі нафтопродуктами на АЗС у місті Києві;

розглядає письмові звернення фізичних та юридичних осіб щодо виявлення фактів незаконного обігу та незаконної торгівлі нафтопродуктами на АЗС у місті Києві;

розробляє та надає пропозиції керівництву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), місцевим органам виконавчої влади, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям міста Києва щодо розроблення проектів актів для запобігання та/або припинення незаконного обігу та незаконної торгівлі нафтопродуктами на АЗС у місті Києві;

подає керівництву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

5. Міжвідомча робоча група має право:

ініціювати проведення перевірок та інших заходів щодо запобігання незаконному обігу та незаконній торгівлі нафтопродуктами на АЗС у місті Києві відповідно до вимог законодавства;

надавати пропозиції щодо запровадження прямих телефонних ліній з метою забезпечення належної взаємодії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з мешканцями міста для оперативного розгляду звернень з питань незаконного функціонування АЗС у місті Києві;

одержувати в установленому законом порядку від місцевих органів виконавчої влади, зокрема територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботи представників місцевих органів виконавчої влади, зокрема територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками), а також інших осіб (за згодою) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

організовувати проведення конференцій, консультацій, нарад та інших заходів.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємствами, установами і організаціями.

7. Міжвідомча робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Міжвідомчої робочої групи, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

До складу Міжвідомчої робочої групи можуть входити представники місцевих органів виконавчої влади, зокрема територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками).

8. Посадовий склад Міжвідомчої робочої групи затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

9. Очолює Міжвідомчу робочу групу заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

10. Голова Міжвідомчої робочої групи здійснює загальне керівництво діяльністю Міжвідомчої робочої групи, визначає порядок її роботи, головує на засіданнях, представляє Міжвідомчу робочу групу у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями.

11. Заступник голови Міжвідомчої робочої групи виконує повноваження голови Міжвідомчої робочої групи в разі його відсутності.

12. Секретар Міжвідомчої робочої групи:

скликає за дорученням голови Міжвідомчої робочої групи засідання Міжвідомчої робочої групи;

забезпечує ведення протоколів засідання Міжвідомчої робочої групи;

забезпечує організацію діяльності Міжвідомчої робочої групи (зокрема ведення діловодства), підготовку порядку денного та матеріалів до її засідань з урахуванням пропозицій членів Міжвідомчої робочої групи;

здійснює моніторинг стану реалізації рішень Міжвідомчої робочої групи, регулярно інформує голову та інших членів Міжвідомчої робочої групи щодо цих питань;

виконує в межах компетенції доручення голови Міжвідомчої робочої групи.

13. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що скликаються головою Міжвідомчої робочої групи в міру потреби.

Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше як половина його членів.

14. На своїх засіданнях Міжвідомча група робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються в протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім учасникам Міжвідомчої робочої групи, заінтересованим органам, підприємствам, установам, організаціям.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

15. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи можуть реалізовуватися шляхом видання в установленому порядку розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та рішень Київської міської ради.

16. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснює Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Виконувач обов'язків
начальника Управління
з питань цивільного захисту

К. Теличко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.