ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.12.2019 р. N 2173

Київ

Про виконання військово-транспортного обов'язку підприємствами, установами та організаціями міста Києва у 2020 році

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Положення про військово-транспортний обов'язок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 405 (Постанова N 405)), враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року N 137 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу" (Постанова N 137), з метою організації безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки, здійснення контролю за виконанням посадовими особами підприємств, установ та організацій міста Києва військово-транспортного обов'язку та станом готовності техніки до передачі транспортних засобів і техніки для задоволення потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецзв'язку та Держспецтрансслужби під час мобілізації:

1. Київському міському військовому комісаріату:

1.1. Провести звірки з підприємствами, установами та організаціями міста Києва щодо наявності та технічного стану транспортних засобів і техніки, які передаються для задоволення потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецзв'язку та Держспецтрансслужби (далі - військові формування) під час мобілізації.

1.2. Згідно з розпорядженнями районних в місті Києві державних адміністрацій уточнити (підготувати) наряди на вилучення транспортних засобів і техніки, які передаються до військових формувань під час мобілізації у встановленому порядку, та довести їх керівникам підприємств, установ та організацій міста Києва.

1.3. Затвердити графіки перевірки технічного стану транспортних засобів і техніки підприємств-постачальників для потреб військових формувань під час мобілізації та погодити з районними в місті Києві державними адміністраціями.

1.4. Протягом 2020 року організувати та забезпечити перевірку стану готовності транспортних засобів і техніки підприємств, установ та організацій міста Києва, які передаються для задоволення потреб військових формувань під час мобілізації.

1.5. Разом з Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проаналізувати виконання військово-транспортного обов'язки на підприємствах, в установах та організаціях міста Києва та до 31 січня 2021 року подати Київському міському голові пропозиції щодо поліпшення стану військово-транспортного обов'язку.

2. Просити Регіональний сервісний центр МВС в м. Києві разом з Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві проводити реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів, які належать юридичним особам, у разі надання довідки з відміткою районних у місті Києві військових комісаріатів про постановку транспортного засобу на військовий облік або зняття з такого обліку та організувати надання районним у місті Києві військовим комісаріатам за їх запитами інформації про реєстрацію (перереєстрацію), зміну реєстраційних даних та зняття з обліку транспортних засобів і техніки, які передаються для задоволення потреб військових формувань під час мобілізації.

3. Просити Головне управління статистики у м. Києві надавати за запитами районних у місті Києві військових комісаріатів перелік підприємств, установ та організацій міста Києва, які звітують щодо експлуатації автомобільного транспорту (власного або орендованого).

4. Просити Державну службу морського та річкового транспорту України надавати за запитом Київського міського військового комісаріату відомості про наявність цивільних морських, річкових суден, зареєстрованих у Державному судовому реєстрі України.

5. Головам районних в місті Києві державних адміністрацій:

5.1. Надавати допомогу районним у місті Києві військовим комісаріатам у проведенні звірок з підприємствами, установами га організаціями районів щодо наявності та технічного стану транспортних засобів і техніки, які передаються для задоволення потреб військових формувань під час мобілізації.

5.2. Згідно з уточненими лімітами вилучення транспортних засобів і техніки, наданими районними у місті Києві військовими комісаріатами, внести зміни до розпоряджень районних в місті Києві державних адміністрацій щодо залучення транспортних засобів і техніки підприємств, установ та організацій районів, які передаються для задоволення потреб військових формувань під час мобілізації.

5.3. На підставі результатів перевірки мобілізаційної готовності транспортних засобів і техніки та пропозицій районних у місті Києві військових комісаріатів щодо підвищення рівня мобілізаційної готовності транспортних засобів і техніки розглядати питання повноти та якості виконання військово-транспортного обов'язку керівниками підприємств, установ та організацій районів і в разі потреби вживати заходів до підвищення рівня мобілізаційної готовності транспортних засобів і техніки, видавати відповідні розпорядження районних в місті Києві державних адміністрацій та доводити їх до відома керівників підприємств, установ та організацій районів і районних у місті Києві військових комісаріатів.

6. Керівникам підприємств, установ та організацій міста Києва незалежно від форм власності:

6.1. Здійснити перевірку транспортних засобів і техніки, що підлягають передачі військовим формуванням, на підприємствах, в установах та організаціях міста Києва, які мають право проводити технічний контроль транспортних засобів та включені до єдиного реєстру суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року N 137 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу" (Постанова N 137).

6.2. Надавати районним у місті Києві військовим комісаріатам до 20 червня та 20 грудня інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях міста Києва на таких транспортних засобах і техніці.

7. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) сприяти Київському міському військовому комісаріату в проведенні заходів, передбачених підпунктами 1.4 та 1.5 пункту 1 цього розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

В. Кличко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.