НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 4 лютого 2020 року N 278

м. Київ

Про відмову у видачі ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ ССК "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 04 лютого 2020 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СУДНОБУДІВНОЇ СУДОРЕМОНТНОЇ КОМПАНІЇ "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ" (далі - ТОВ ССК "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ"), код ЄДРПОУ 38396449, про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та додані до неї документи, одержані НКРЕКП 21 січня 2020 року, та встановила.

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон) однією з підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Відповідно до пункту 1.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1467 (Постанова N 1467) (далі - Ліцензійні умови), суб'єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі - здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам.

Згідно з пунктом 1.6 Ліцензійних умов (Постанова N 1467) до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема:

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місцях провадження господарської діяльності;

відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до цих Ліцензійних умов (Постанова N 1467).

Згідно з наданою ТОВ ССК "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ" Відомістю про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі - Відомість) здобувач ліцензії має намір провадити господарську діяльність на об'єкті будівництва "Реконструкція даху будівлі шляхом влаштування дахової сонячної електростанції ТОВ ССК "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ" за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, буд. 1в/6" у складі сонячних модулів LR6-72PH-365M у кількості 643 од. та інверторів HUAWEI SUN 2000-36KTL у кількості 1 од., HUAWEI SUN 2000-33KTL-А у кількості 4 од., HUAWEI SUN 2000-17KTL у кількості 1 од. та HUAWEI SUN 2000-20KTL у кількості 1 од.

На підтвердження наявності у ТОВ ССК "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ" на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження у місці провадження господарської діяльності здобувачем ліцензії, зокрема, надано копії:

1) договору поставки від 28 лютого 2018 року N 28/02/18 (із специфікаціями) (далі - Договір поставки), укладеного між ТОВ ССК "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ" (далі - Покупець) та ТОВ "ЕКОТЕХНІК УКРАЇНА ГРУП" (далі - Постачальник), згідно з яким Постачальник зобов'язується передати, а Покупець прийняти та сплатити вартість обладнання, іменованого у подальшому товар, відповідно до умов Договору та специфікацій до нього.

Відповідно до пунктів 4.2 та 4.3 Договору поставки право власності на товар переходить до Покупця в момент одержання ним товару. Моментом отримання товару вважається момент підписання накладних на товар обома Сторонами. Загальні умови поставки Товару - DAP (Миколаївська обл., м. Миколаїв, Заводський р-н, вул. Морехідна, 1в/6).

Разом з цим копій накладних на отримання товару відповідно до Договору поставки здобувачем ліцензій не надано.

Крім цього, ТОВ ССК "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ" надано копії видаткових накладних від 28 лютого 2018 року N 11, від 30 листопада 2018 року N 73, від 28 лютого 2019 року N 7 та від 28 березня 2019 року N 16 на сонячні модулі LR6-72PE-365M у кількості 177 од., LR-72-365M у кількості 193 од., інвертори HUAWEI SUN 2000-36KTL у кількості 1 од., HUAWEI SUN 2000-33KTL-А у кількості 4 од. та HUAWEI SUN 2000-17KTL у кількості 1 од., оформлені згідно з договором генпідряду від 28 лютого 2018 року N 28/02/18.

Разом з цим копії договору генпідряду від 28 лютого 2018 року N 28/02/18 здобувачем ліцензії не надано;

2) договору оренди нерухомого майна від 03 липня 2019 року (далі - Договір), укладеного між ТОВ "АРІС-КОНТРАКТ" (далі - Орендодавець) та ТОВ ССК "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ" (далі - Орендар), строком дії на 3 роки, згідно з яким Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування нерухоме майно - частину даху площею 1200 кв. м (далі - Об'єкт) за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна 1в/6.

Відповідно до пунктів 2.1 та 6.1 Договору право користування Орендарем Об'єктом оренди на умовах цього Договору настає з моменту підписання уповноваженими представниками Орендодавця та Орендаря Акта приймання-передачі. Договір вступає в дію з дня підписання і діє протягом 3 (трьох) років та автоматично пролонгується по закінченню строку дії і при відсутності письмових заперечень на те кожної із сторін.

Крім цього, згідно зі статтею 794 Цивільного кодексу України право користування нерухомим майном, яке виникає на підставі договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менше як три роки, підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

Згідно із статтею 2 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Разом з цим копії акта приймання-передачі до Договору ТОВ ССК "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ" не надано.

Крім того, згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта станом на 28 січня 2020 року в зазначених державних реєстрах відсутня інформація щодо державної реєстрації права користування здобувачем ліцензії нерухомим майном за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Морехідна, буд. 1в/6.

Таким чином, наданими документами ТОВ ССК "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ" не підтверджено наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місцях провадження господарської діяльності, у тому числі сонячних модулів LR6-72PH-365M у кількості 643 од., 1 од. інвертора HUAWEI SUN 2000-36KTL, 4 од. інверторів HUAWEI SUN 2000-33KTL-A, 1 од. інвертора HUAWEI SUN 2000-17KTL та 1 од. інвертора HUAWEI SUN 2000-20KTL, у місці провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, буд. 1В/6.

Додатково зазначаємо, що найменування та місцезнаходження здобувача ліцензії, зазначені в заяві про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та Відомості, не відповідають даним з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Ураховуючи вищевикладене, здобувач ліцензії ТОВ ССК "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ" не відповідає вимогам пунктів 1.2 (Постанова N 1467) та 1.6 Ліцензійних умов (Постанова N 1467), встановлених для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону (Закон N 222-VIII) у разі відмови у видачі ліцензії на підставі встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії, здобувач ліцензії може подати до органу ліцензування нову заяву про отримання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

Отже, якщо ТОВ ССК "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ" має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії, НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме надати уточнені заяву і Відомість та засвідчені копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місці провадження господарської діяльності.

З огляду на викладене, відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) та Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СУДНОБУДІВНІЙ СУДОРЕМОНТНІЙ КОМПАНІЇ "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ" (код ЄДРПОУ 38396449) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у зв'язку із встановленням невідповідності здобувача ліцензії Ліцензійним умовам (Постанова N 1467), встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

 

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.