ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 лютого 2020 року N 15

Про внесення змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою приведення у відповідність до вимог положень Закону України "Про Національний банк України" та Кодексу України про адміністративні правопорушення, у зв'язку із змінами, внесеними Законом України від 20 вересня 2019 року N 122-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг" (Закон N 122-IX), а також у зв'язку зі структурними змінами в Національному банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року N 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за N 62/6350 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 1:

пункт 1.1 після слова "передбачених," доповнити словами та цифрами "частиною п'ятою, шостою статті 1561 (за порушення, вчинені учасниками ринків фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється Національним банком України),";

пункт 1.2 після слів "передбачені статтями" доповнити цифрами та словами "1561 (частини п'ята, шоста),";

у пункті 1.4:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) директор Департаменту нагляду за фінансовими установами, його заступники;";

у підпункті 2 слово "банків" виключити;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

"7) начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, його заступник.";

пункти 1.6, 1.7 після слів "передбачені статтями" доповнити цифрами та словами "1561 (частини п'ята, шоста),";

2) у главі 2:

пункт 2.2 після слів "передбачених статтями" доповнити цифрами та словами "1561 (частини п'ята, шоста),";

пункт 2.3 після підпункту "й" доповнити новим підпунктом такого змісту:

"к) на посадових осіб фінансових установ, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, юридичних осіб, які провадять діяльність з надання посередницьких послуг на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, а також фізичних осіб - підприємців, які є кредитними посередниками банків, філій іноземних банків.";

3) пункт 3.3 та абзац перший пункту 3.4 глави 3 після слів "передбачені статтями" доповнити цифрами та словами "1561 (частини п'ята, шоста),";

4) у главі 4:

пункт 4.1 після слів "передбаченого статтями" доповнити цифрами та словами "1561 (частини п'ята, шоста),";

у пункті 4.2:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) директори департаментів нагляду за фінансовими установами, виїзних перевірок, фінансового моніторингу, платіжних систем та інноваційного розвитку, грошового обігу, ліцензування, їх заступники;";

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

"8) начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, його заступник.";

у пункті 4.9:

абзац перший після слів "передбачені статтями" доповнити цифрами та словами "1561 (частини п'ята, шоста),";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Уповноважені особи, зазначені в пункті 1.4 глави 1 цього Положення, мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення за складеними протоколами про адміністративні правопорушення, передбаченими статтями 1561 (частина п'ята, шоста), 16314, 16316, 1665, 1666 (частини третя, четверта), 16620 Кодексу. Посадова особа Національного банку, що склала протокол про адміністративне правопорушення, не має права розглядати справу про це адміністративне правопорушення.";

5) пункт 5.2 глави 5 після слова "статті" доповнити цифрами та словами "1561 (частини п'ята, шоста),";

6) абзац перший пункту 6.1 глави 6 після слів "передбачене статтями" доповнити цифрами та словами "1561 (частини п'ята, шоста),";

7) підпункт "г" пункту 7.6 глави 7 після слів "передбачених статтями" доповнити цифрами та словами "1561 (частини п'ята, шоста),";

8) у додатках до Положення:

абзац другий додатка 1 після слів "передбачене статтями" доповнити цифрами та словами "1561 (частини п'ята, шоста),";

абзац перший додатка 2 та абзац перший додатка 3 після слів "передбачені статтями" доповнити цифрами та словами "1561 (частини п'ята, шоста),".

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Якова Смолія.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

К. Рожкова


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.