Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київська міська клінічна лікарня N 12

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 14 січня 2020 року N 32

Зареєстровано в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ)
24 січня 2020 р. за N 7/10

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" та від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", з метою впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Унести зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київська міська клінічна лікарня N 12, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року N 171 (Розпорядження N 171), зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 2015 року за N 32/1143 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 серпня 2018 року N 1470 (Розпорядження N 1470)), виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
26 лютого 2015 року N 171
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 14 січня 2020 року N 32)

Зареєстровано
в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ)
24 січня 2020 р. за N 7/10

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київська міська клінічна лікарня N 12

N

Код послуги

Найменування послуги

Тариф за 1 послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

4

1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

1.1

152

Консультація лікаря-акушера-гінеколога вищої категорії

116,00

1.2

153

Консультація лікаря-анестезіолога вищої категорії

102,00

1.3

154

Консультація лікаря-гастроентеролога вищої категорії

117,00

1.4

155

Консультація лікаря-терапевта вищої категорії

117,00

1.5

156

Консультація лікаря-травматолога-ортопеда вищої категорії

198,00

1.6

300

Консультація лікаря-невропатолога вищої категорії

117,00

1.7

302

Консультація лікаря-отоларинголога вищої категорії

117,00

1.8

303

Консультація лікаря-офтальмолога другої категорії

111,00

1.9

304

Консультація лікаря-інструктора з лікувальної фізкультури

78,00

1.10

305

Консультація лікаря-фізіотерапевта вищої категорії

74,00

1.11

306

Консультація лікаря-хірурга вищої категорії

121,00

1.12

494

Консультація лікаря-стоматолога-хірурга вищої категорії

53,00

1.13

495

Консультація лікаря-ендокринолога без категорії

96,00

1.14

497

Консультація лікаря-кардіолога вищої категорії

112,00

1.15

644

Консультація лікаря-уролога першої категорії

120,00

1.16

722

Консультація лікаря-епідеміолога вищої категорії кандидата медичних наук

102,00

1.17

051

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва

22,00

1.18

059

Аналіз крові на амілазу (діастазу) крові за стандартним набором

32,00

1.19

072

Визначення фібринолітичної активності (час лізису еуглобулінової фракції) у плазмі крові

47,00

1.20

159

Забір біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: Hb, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ)

13,00

1.21

161

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

16,00

1.22

163

Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові

67,00

1.23

164

Визначення швидкості зсідання еритроцитів

13,00

1.24

165

Підрахунок тромбоцитів у мазках, забарвлених за Фоніо

49,00

1.25

166

Підрахунок еритроцитів у камері Горяєва

31,00

1.26

167

Визначення загального білка в сироватці крові за біуретовою реакцією

20,00

1.27

168

Визначення білірубіну (кількісне) за Бокальчуком, Ван-ден-Бергом або Єндрашиком

31,00

1.28

169

Визначення калію у сироватці та плазмі крові (ПАЖ тощо)

41,00

1.29

170

Визначення кальцію на плазмовому фотометрі

21,00

1.30

171

Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе

37,00

1.31

173

Визначення натрію у сироватці крові та плазмі (апарат ПАЖ)

41,00

1.32

174

Визначення хлору в сироватці крові меркуметричним титруванням

31,00

1.33

175

Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові (метод Ільки)

24,00

1.34

177

Визначення глюкози в капілярній крові

29,00

1.35

178

Визначення глюкози в сироватці крові

32,00

1.36

179

Визначення глюкози (кількісне) на ФЕК

23,00

1.37

180

Визначення фракцій білка в сироватці крові (за методом електрофорезу на папері)

86,00

1.38

181

Тимолова проба в сироватці крові

17,00

1.39

182

Визначення гематокриту

45,00

1.40

183

Визначення групи крові за системою ABO в капілярній крові (вартість стандартних еритроцитів сплачується додатково)

48,00

1.41

184

Визначення групи крові за системою ABO у венозній крові (вартість стандартних еритроцитів сплачується додатково)

39,00

1.42

185

Визначення резус-фактора в капілярній крові

55,00

1.43

186

Визначення резус-фактора у венозній крові

52,00

1.44

187

Визначення ретракції кров'яного згортка

22,00

1.45

189

Визначення часу рекальцифікації плазми за методом Бергергофа - Рокка

25,00

1.46

195

Визначення активності аспартатамінотрансферази методом Райтмана та Френкеля

31,00

1.47

311

Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю у венозній крові

25,00

1.48

312

Визначення часу згортання крові за Лі - Уайтом

35,00

1.49

313

Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Єндрашика)

37,00

1.50

314

Визначення бета-ліпопротеїдів у сироватці крові

51,00

1.51

315

Визначення карбаміду (сечовини) за допомогою набору реактивів "Лахема", "Реагент" тощо

24,00

1.52

316

Визначення сечової кислоти в сироватці крові

58,00

1.53

318

Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові

40,00

1.54

647

Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методом

30,00

1.55

648

Визначення фібриногену та фібринолітичної активності за Бідвеллом

188,00

1.56

655

Дослідження на атипові клітини

117,00

1.57

075

Визначення амілази (діастази) в сечі

51,00

1.58

198

Виявлення кетонових тіл у сечі - експрестест

10,00

1.59

199

Визначення кетонових (ацетонових) тіл (якісна проба)

13,00

1.60

200

Визначення жовчних пігментів у сечі за допомогою проби Розіна

13,00

1.61

201

Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (pH)

22,00

1.62

202

Визначення глюкози в сечі (якісна проба)

13,00

1.63

203

Визначення глюкози в сечі (кількісне)

26,00

1.64

204

Виявлення глюкози в сечі експрестестом

13,00

1.65

205

Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Ничипоренка (Амбурже тощо)

51,00

1.66

206

Визначення кількості глюкози в сечі глюкозооксидазним чи іншим методом

22,00

1.67

207

Виявлення уробілінових тіл експрестестом

9,00

1.68

208

Виявлення уробілінових тіл - інші методи

20,00

1.69

320

Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі

28,00

1.70

321

Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок у сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі)

34,00

1.71

322

Дослідження сечі за Зимницьким (8 порцій)

35,00

1.72

323

Виявлення білка в сечі з сульфосаліциловою кислотою

11,00

1.73

324

Визначення білірубіну в сечі (якісна проба) з розчином Люголя

13,00

1.74

325

Визначення реакції сечі

6,00

1.75

657

Загальні особливості мокротиння, відбір біоматеріалу

36,00

1.76

660

Бактеріоскопія мокротиння: мікобактерії туберкульозу

76,00

1.77

661

Мікроскопія незабарвлених препаратів

53,00

1.78

036

Реоенцефалографія 4 відведення (2 ділянки) з ручним розшифруванням у спокої

234,00

1.79

210

ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, що проводиться в кабінеті

88,00

1.80

218

Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка

242,00

1.81

511

Сонографічне дослідження щитоподібної залози

124,00

1.82

512

Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів: слинні залози

95,00

1.83

631

Ехокардіографія

183,00

1.84

690

Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники

271,00

1.85

691

УЗ інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів

156,00

1.86

696

Сонографічне дослідження нирок

96,00

1.87

211

Езофагогастродуоденоскопія діагностична

391,00

1.88

342

Ректоскопія діагностична

660,00

1.89

343

Колоноскопія тотальна діагностична

1101,00

1.90

344

Гастродуоденоскопія з біопсією

486,00

1.91

345

Ректоманоскопія з біопсією слизової оболонки прямої кишки

468,00

1.92

212

Рентгенографія ОГК (оглядова) у двох проєкціях

171,00

1.93

501

Рентгеноскопія ОГК в одній проєкції

81,00

1.94

628

Рентгенографія ОГК (оглядова) в одній проєкції

106,00

1.95

214

Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта у двох проєкціях

150,00

1.96

215

Рентгенографія ключиці з обох боків

139,00

1.97

216

Рентгенографія одного пальця кисті або стопи

89,00

1.98

217

Рентгенографія одного плечового, ліктьового, променевозап'ясткового, колінного чи гомілковостопного суглоба

89,00

1.99

351

Рентгенографія черепа у двох проєкціях

150,00

1.100

352

Рентгенографія навколоносових пазух

98,00

1.101

353

Рентгенографія скронево-щелепного суглоба

130,00

1.102

354

Рентгенографія нижньої щелепи

139,00

1.103

504

Рентгенографія кісток носа

89,00

1.104

505

Рентгенографія скроневої кістки

130,00

1.105

506

Дослідження рентгенологічне скроневих кісток у трьох проєкціях (Шюллер, Майєр, Стенверс)

188,00

1.106

508

Дослідження рентгенологічне носоглотки у двох проєкціях

139,00

1.107

692

Рентгенографія зубів панорамна (ортопантограма)

165,00

1.108

347

Оглядова рентгенографія черевної порожнини

146,00

1.109

348

Рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу

160,00

1.110

349

Первинне подвійне контрастування шлунка

322,00

1.111

350

Рентгенконтрастне дослідження товстої кишки (іригоскопія)

507,00

1.112

518

Дослідження слуху методом тональної аудіометрії

175,00

1.113

520

Передня риноскопія

87,00

1.114

521

Задня риноскопія

87,00

1.115

522

Отоскопія

87,00

1.116

028

Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі

71,00

1.117

220

Ультразвукове дослідження комплексне для чоловіків: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза

271,00

1.118

723

Ультразвукове дослідження передміхурової залози і сім'яних пухирців

171,00

1.119

724

Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів

104,00

1.120

725

Ультразвукове визначення кількості вільної рідини у плевральних порожнинах

137,00

1.121

695

Ультразвукове дослідження молочних залоз з обох боків

204,00

1.122

219

Ультразвукове дослідження підшлункової залози

104,00

1.123

632

Ехокардіографія з доплерівським аналізом

304,00

1.124

727

Ультразвукова доплерографія інтракраніальних артерій і вен голови

338,00

1.125

728

Ультразвукова доплерографія екстракраніальних артерій і вен голови

338,00

1.126

729

Езофагоскопія

382,00

1.127

730

Ендоскопічна внутрішньошлункова pH-метрія

382,00

1.128

731

Ректосигмоскопія

576,00

1.129

732

Аноскопія

331,00

1.130

733

Ендоскопічне дослідження через кишкову норицю

606,00

1.131

734

Хромоезофагоскопія (вартість індігокарміну, катетера ендоскопічного сплачується додатково)

564,00

1.132

735

Хромогастроскопія (вартість індігокарміну, метиленового синього, катетера ендоскопічного сплачується додатково)

581,00

1.133

736

Хромоколоноскопія (вартість індігокарміну, метиленового синього, катетера ендоскопічного сплачується додатково)

1165,00

1.134

737

Ендоскопічне дослідження верхньощелепної пазухи

165,00

1.135

738

Уретероскопія

294,00

1.136

739

Цистоскопія

228,00

1.137

740

Нефроскопія: лівий або правий бік

2000,00

1.138

741

Хромоцистоскопія

228,00

1.139

952

Фібробронхоскопія

648,00

1.140

742

Уреазний тест на H. Pylori (хелікобактер)

344,00

1.141

743

Рентгенографія верхньої щелепи

146,00

1.142

744

Рентгенографія верхньощелепного комплексу: лівий або правий бік

203,00

1.143

745

Рентгенографія зубів прицільна

93,00

1.144

746

Сіалографія

490,00

1.145

747

Погодинний пасаж барію тонкою кишкою

494,00

1.146

748

Інтраопераційна холангіографія

294,00

1.147

749

Післяопераційна холангіографія

294,00

1.148

750

Контроль зонду із застосуванням контрасту

358,00

1.149

751

Фістулографія абдомінальна

338,00

1.150

752

Рентгенографія куприка

113,00

1.151

753

Рентгенографія хребта із застосуванням функціональних проб: шийного відділу

248,00

1.152

754

Рентгенографія хребта із застосуванням функціональних проб: грудного відділу

248,00

1.153

755

Рентгенографія кісток стопи: лівий або правий бік

101,00

1.154

756

Рентгенографія п'яткової кістки: лівий або правий бік

101,00

1.155

757

Рентгенографія ребер: лівий або правий бік

113,00

1.156

758

Рентгенографія груднини

113,00

1.157

759

Рентгенографія кісток таза

113,00

1.158

760

Уретерографія

294,00

1.159

761

Цистографія оглядова

113,00

1.160

762

Пневмоцистографія

356,00

1.161

763

Екскреторна урографія внутрішньовенна

1142,00

1.162

764

Висхідна контрастна урографія: лівий або правий бік

521,00

1.163

765

Уретероцистографія з подвійним контрастуванням

426,00

1.164

766

Висхідна контрастна цистографія

430,00

1.165

767

Мікційна цистографія (вартість катеджелю сплачується додатково)

558,00

1.166

768

Висхідна контрастна уретрографія

568,00

1.167

769

Антеградна пієлографія

505,00

1.168

770

Пневмопієлографія

324,00

1.169

771

Комп'ютерна томографія головного мозку і черепа

878,00

1.170

772

Комп'ютерна томографія головного мозку і черепа з підсиленням

2241,00

1.171

773

Комп'ютерна томографія головного мозку і черепа з болюсним підсиленням (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.172

774

Комп'ютерна цистернографія головного мозку з підсиленням

2241,00

1.173

775

Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа й орбіт

878,00

1.174

776

Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа й орбіт з підсиленням

2241,00

1.175

777

Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа й орбіт з болюсним підсиленням (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.176

778

Комп'ютерна томографія пірамід скроневих кісток: лівий або правий бік

873,00

1.177

779

Комп'ютерна томографія пірамід скроневих кісток з підсиленням: лівий або правий бік

2241,00

1.178

780

Комп'ютерна томографія пірамід скроневих кісток з болюсним підсиленням: лівий або правий бік (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.179

781

Комп'ютерна томографія орбіт

873,00

1.180

782

Комп'ютерна томографія орбіт з підсиленням

2241,00

1.181

783

Комп'ютерна томографія орбіт з болюсним підсиленням (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.182

784

Комп'ютерна томографія верхньої і нижньої щелеп

873,00

1.183

785

Комп'ютерна томографія верхньої і нижньої щелеп з підсиленням

2241,00

1.184

786

Комп'ютерна томографія верхньої і нижньої щелеп з болюсним підсиленням (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.185

787

Комп'ютерна томографія підщелепної ділянки

873,00

1.186

788

Комп'ютерна томографія підщелепної ділянки з підсиленням

2241,00

1.187

789

Комп'ютерна томографія підщелепної ділянки з болюсним підсиленням (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.188

790

Комп'ютерна томографія шиї

873,00

1.189

791

Комп'ютерна томографія шиї з підсиленням

2241,00

1.190

792

Комп'ютерна томографія шиї з болюсним підсиленням (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.191

793

Комп'ютерна томографія кісток лицьового скелета

873,00

1.192

794

Комп'ютерна томографія кісток лицьового скелета з підсиленням

2273,00

1.193

795

Комп'ютерна томографія кісток лицьового скелета з болюсним підсиленням (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.194

796

Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини

878,00

1.195

797

Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини з підсиленням

2241,00

1.196

798

Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини з болюсним підсиленням (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.197

799

Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору

878,00

1.198

800

Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору із внутрішньовенним підсиленням (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.199

801

Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору із внутрішньокишковим підсиленням з уведенням йодовмісної контрастної речовини

2170,00

1.200

802

Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору із внутрішньокишковим підсиленням з уведенням фортрансу (вартість лінії для перфузора, фортрансу сплачується додатково)

2914,00

1.201

803

Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору із внутрішньокишковим підсиленням з введенням манніту (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2990,00

1.202

804

Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору з болюсним підсиленням (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

3444,00

1.203

805

Комп'ютерна томографія органів таза

873,00

1.204

806

Комп'ютерна томографія органів таза з підсиленням

2241,00

1.205

807

Комп'ютерна томографія органів таза з болюсним підсиленням (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.206

808

Комп'ютерна томографія хребта: шийного відділу

873,00

1.207

809

Комп'ютерна томографія хребта: грудного відділу

873,00

1.208

810

Комп'ютерна томографія хребта: попереково-крижового відділу

873,00

1.209

811

Комп'ютерна томографія хребта з підсиленням: шийного відділу

2241,00

1.210

812

Комп'ютерна томографія хребта з підсиленням: грудного відділу

2241,00

1.211

813

Комп'ютерна томографія хребта з підсиленням: попереково-крижового відділу

2241,00

1.212

814

Комп'ютерна томографія хребта з болюсним підсиленням: шийного відділу (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.213

815

Комп'ютерна томографія хребта з болюсним підсиленням: грудного відділу (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.214

816

Комп'ютерна томографія хребта з болюсним підсиленням: попереково-крижового відділу (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.215

817

Комп'ютерна томографія кісток таза і кульшових суглобів

873,00

1.216

818

Комп'ютерна томографія кісток таза і кульшових суглобів з підсиленням

2241,00

1.217

819

Комп'ютерна томографія кісток таза і кульшових суглобів з болюсним підсиленням (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.218

820

Комп'ютерна томографія кісток верхніх або нижніх кінцівок

873,00

1.219

821

Комп'ютерна томографія кісток верхніх або нижніх кінцівок з підсиленням

2241,00

1.220

822

Комп'ютерна томографія кісток верхніх або нижніх кінцівок з болюсним підсиленням (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.221

823

Комп'ютерна томографія суглобів: плечового, ліктьового, променевозап'ясткового, кульшового, колінного, гомілковостопного

873,00

1.222

824

Комп'ютерна томографія суглобів: плечового, ліктьового, променевозап'ясткового, кульшового, колінного, гомілковостопного з підсиленням

2241,00

1.223

825

Комп'ютерна томографія плеча з підсиленням

2241,00

1.224

826

Комп'ютерна томографія передпліччя з підсиленням

2241,00

1.225

827

Комп'ютерна томографія кисті з підсиленням

2241,00

1.226

828

Комп'ютерна томографія стегна з підсиленням

2241,00

1.227

829

Комп'ютерна томографія гомілки з підсиленням

2241,00

1.228

830

Комп'ютерна томографія ступні з підсиленням

2241,00

1.229

831

Комп'ютерна томографія суглобів: плечового, ліктьового, променевозап'ясткового, кульшового, колінного, гомілковостопного з болюсним підсиленням (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.230

832

Комп'ютерна томографія плеча з болюсним підсиленням

2241,00

1.231

833

Комп'ютерна томографія передпліччя з болюсним підсиленням (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.232

834

Комп'ютерна томографія кисті з болюсним підсиленням (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.233

835

Комп'ютерна томографія стегна з болюсним підсиленням (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.234

836

Комп'ютерна томографія гомілки з болюсним підсиленням (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.235

837

Комп'ютерна томографія ступні з болюсним підсиленням (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

2914,00

1.236

838

Комп'ютерна фістулотомографія з підсиленням

2209,00

1.237

839

Контрастна ангіографія (вартість лінії для перфузора сплачується додатково)

6531,00

1.238

193

Визначення активності аланінамінотрансферази методом Райтмана та Френкеля

36,00

1.239

840

Трьохсклянкова проба

33,00

1.240

841

Визначення активності антистрептолізину O в сироватці крові

75,00

1.241

842

Визначення C-реактивного білка

31,00

1.242

843

Визначення ревматоїдного фактора в сироватці крові

31,00

1.243

340

ЕКГ у палаті

185,00

1.244

844

Холтерівський моніторинг електрокардіограми

364,00

2. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України) та іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

2.1

019

Ендоскопічна зупинка кровотечі

861,00

2.2

020

Електрокоагуляція, нанесення клею

445,00

2.3

021

Ендоскопічне видалення пухлини

1018,00

2.4

268

Електростимуляція м'язів

64,00

2.5

271

УВЧ-терапія

21,00

2.6

272

Магнітотерапія

43,00

2.7

611

Інгаляція

24,00

2.8

160

Венопункція

31,00

2.9

221

Проба алергійна, внутрішньошкірна (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

37,00

2.10

227

Ін'єкція внутрішньом'язова (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

20,00

2.11

228

Ін'єкція лікарських речовин внутрішньовенна струминна (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

42,00

2.12

229

Внутрішньовенне краплинне введення лікарських речовин (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

74,00

2.13

230

Ін'єкція внутрішньосуглобова (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

95,00

2.14

256

Зняття гіпсової пов'язки

142,00

2.15

257

Зняття швів

128,00

2.16

264

Перев'язка післяопераційних хворих травматологічного профілю

189,00

2.17

265

Перев'язка післяопераційних хворих хірургічного профілю

272,00

2.18

364

Шинування зубів

349,00

2.19

423

Перев'язка післяопераційних хворих щелепно-лицьового профілю

160,00

2.20

617

Перев'язка післяопераційних хворих в отоларингології (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

88,00

2.21

693

Первинна хірургічна обробка рани

301,00

2.22

697

Спостереження медичної сестри за станом пацієнта протягом однієї години

130,00

2.23

698

Спостереження молодшого медичного персоналу за станом пацієнта протягом однієї години

70,00

2.24

081

Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного та біопсійного матеріалу I категорії складності

234,00

2.25

082

Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного та біопсійного матеріалу II категорії складності

466,00

2.26

083

Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного та біопсійного матеріалу III категорії складності

618,00

2.27

084

Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного та біопсійного матеріалу IV категорії складності

1162,00

2.28

699

Первинний огляд лікарем-гастроентерологом вищої категорії

74,00

2.29

700

Первинний огляд лікарем-травматологом-ортопедом вищої категорії

161,00

2.30

701

Первинний огляд лікарем-невропатологом вищої категорії

99,00

2.31

702

Первинний огляд лікарем-стоматологом-хірургом вищої категорії

59,00

2.32

703

Первинний огляд лікарем-кардіологом вищої категорії

99,00

2.33

704

Первинний огляд лікарем-отоларингологом вищої категорії

106,00

2.34

705

Первинний огляд лікарем-терапевтом вищої категорії

77,00

2.35

706

Первинний огляд лікарем-хірургом вищої категорії

129,00

2.36

707

Повторний огляд лікарем-гастроентерологом вищої категорії

24,00

2.37

708

Повторний огляд лікарем-травматологом-ортопедом вищої категорії

47,00

2.38

709

Повторний огляд лікарем-невропатологом вищої категорії

16,00

2.39

710

Повторний огляд лікарем-стоматологом-хірургом вищої категорії

54,00

2.40

711

Повторний огляд лікарем-кардіологом вищої категорії

23,00

2.41

712

Повторний огляд лікарем-отоларингологом вищої категорії

39,00

2.42

713

Повторний огляд лікарем-терапевтом вищої категорії

16,00

2.43

714

Повторний огляд лікарем-хірургом вищої категорії

42,00

2.44

718

Повторний огляд лікарем-анестезіологом вищої категорії

16,00

2.45

290

Оформлення історії хвороби

25,00

2.46

715

Оформлення карток та направлень, аналіз звернень, обробка висновків, підготовка звітних документів куратором договору

17,00

2.47

716

Супровід пацієнта куратором договору, первинне звернення

50,00

2.48

717

Супровід пацієнта куратором договору, повторне звернення

33,00

2.49

845

Ендоскопічне видалення стороннього тіла з езофагогастродуоденальної зони (вартість щипців ендоскопічних одноразових сплачується додатково)

665,00

2.50

846

Ендоскопічне переміщення стороннього тіла зі стравоходу в шлунок (вартість щипців ендоскопічних одноразових сплачується додатково)

598,00

2.51

847

Ендоскопічне видалення стороннього тіла з товстої кишки (вартість ендоскопічної петлі, щипців ендоскопічних одноразових сплачується додатково)

1715,00

2.52

848

Ендоскопічна медикаментозна аплікація ерозивно-виразкових уражень ШКТ (вартість спрей-катетера ендоскопічного сплачується додатково)

730,00

2.53

849

Ендоскопічна зупинка кровотечі при езофагогастродуоденоскопії накладенням гемокліпси (одне джерело кровотечі)

975,00

2.54

850

Ендоскопічна зупинка кровотечі при езофагогастродуоденоскопії ін'єкцією засобів, що коагулюють (одне джерело кровотечі)

810,00

2.55

851

Ендоскопічна зупинка кровотечі при езофагогастродуоденоскопії електрокоагуляцією (одне джерело кровотечі) (вартість катетера ендоскопічного сплачується додатково)

663,00

2.56

852

Ендоскопічна зупинка кровотечі при колоноскопії накладенням гемокліпси (одне джерело кровотечі)

2031,00

2.57

853

Ендоскопічна зупинка кровотечі при колоноскопії ін'єкцією засобів, що коагулюють (одне джерело кровотечі) (вартість кордіаміну сплачується додатково)

1389,00

2.58

854

Ендоскопічна зупинка кровотечі при колоноскопії електрокоагуляцією (одне джерело кровотечі) (вартість катетера ендоскопічного сплачується додатково)

1246,00

2.59

855

Ендоскопічне склерозування варикозно розширених вен стравоходу і шлунка (одна вена)

1368,00

2.60

856

Ендоскопічна дилятація (балонна)

896,00

2.61

857

Ендоскопічна поліпектомія: шлунок

1146,00

2.62

858

Ендоскопічна поліпектомія: пряма кишка

1187,00

2.63

859

Ендоскопічна поліпектомія: ободова кишка

1151,00

2.64

860

Ендоскопічна папілосфінктеротомія

1798,00

2.65

861

Аргоноплазменна коагуляція

445,00

2.66

862

Ендоскопічне лігування варикозно розширених вен стравохода і шлунка (одна вена)

710,00

2.67

863

Пункція верхньощелепної пазухи: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

105,00

2.68

864

Пункція лобної пазухи: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

175,00

2.69

865

Катетеризація слухових труб: лівий або правий бік (вартість виробів медичного призначення сплачується додатково)

105,00

2.70

866

Катетеризація слухових труб з уведенням лікарських препаратів (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

140,00

2.71

867

Розкриття фурункула зовнішнього вуха: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

140,00

2.72

868

Розкриття гематоми вушної раковини: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

140,00

2.73

869

Розкриття і дренування абсцеса зовнішнього вуха (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

210,00

2.74

870

Первинна хірургічна обробка рани зовнішнього вуха: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

105,00

2.75

87!

Видалення атероми зовнішнього вуха: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

105,00

2.76

872

Ушивання поранення зовнішнього вуха: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

175,00

2.77

873

Парацентез барабанної перетинки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

105,00

2.78

874

Тимпанопункція: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

140,00

2.79

875

Хірургічна корекція горбатого носа (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

943,00

2.80

876

Розкриття гематоми носової перетинки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

140,00

2.81

877

Ушивання рани кінчика носа (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

175,00

2.82

878

Первинна хірургічна обробка рани носа (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

105,00

2.83

879

Часткова резекція носової перетинки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

995,00

2.84

880

Розкриття абсцесу носової перегородки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

140,00

2.85

881

Підслизова резекція нижньої носової раковини (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

419,00

2.86

882

Підслизова конхотомія нижньої носової раковини (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

314,00

2.87

883

Кріохірургія нижніх носових раковин (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

210,00

2.88

884

Розсічення синехій порожнини носа: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

209,00

2.89

885

Гальванокаустика носових раковин (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

140,00

2.90

886

Каустика носових раковин хімічними речовинами (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

210,00

2.91

887

Поліпотомія носа: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

314,00

2.92

888

Поліпоетмоїдотомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

628,00

2.93

889

Видалення хоанального поліпа (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

838,00

2.94

890

Видалення стороннього тіла з порожнини носа (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

210,00

2.95

892

Гайморотомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

628,00

2.96

893

Ендоназальне розкриття ґратчастого лабіринту (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

628,00

2.97

894

Ендоскопічне видалення патологічного вмісту з верхньощелепної пазухи (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

628,00

2.98

895

Видалення доброякісних новоутворень з порожнини носа (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

733,00

2.99

896

Видалення доброякісних новоутворень із придаткових пазух носа (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

733,00

2.100

897

Тонзилотомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

315,00

2.101

898

Тонзилектомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

628,00

2.102

899

Розкриття паратонзилярного абсцесу (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

210,00

2.103

900

Септопластика (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

628,00

2.104

901

Трахеотомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

471,00

2.105

902

Розтин парааурикулярної нориці (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

838,00

2.106

903

Передня тампонада носа (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

210,00

2.107

904

Задня тампонада носа (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

628,00

2.108

912

Анестезія місцева інфільтраційна у щелепно-лицьовій хірургії (1 зона) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

32,00

2.109

913

Анестезія місцева провідникова в щелепно-лицьовій хірургії (1 зона) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

32,00

2.110

905

Видалення новоутворень шкіри, слизових оболонок щелепно-лицьової ділянки із застосуванням лазера (1 зона) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

199,00

2.111

906

Розкриття абсцесів щелепно-лицьової ділянки внутрішньоротовим доступом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

299,00

2.112

907

Розкриття абсцесів, флегмон щелепно-лицьової ділянки зовнішньоротовим доступом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

598,00

2.113

908

Розкриття і дренування флегмони шиї (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

898,00

2.114

909

Видалення новоутворень м'яких тканин щелепно-лицьової ділянки в межах підшкірної клітковини та слизових оболонок (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

299,00

2.115

910

Видалення новоутворень, нориць м'яких тканин щелепно-лицьової ділянки глибокої локалізації (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1211,00

2.116

911

Видалення новоутворення слинної залози (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1614,00

2.117

914

Зубозберігальна операція (1 зуб) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

299,00

2.118

915

Видалення новоутворення нижньої щелепи (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1211,00

2.119

916

Видалення новоутворення верхньої щелепи (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1211,00

2.120

917

Пластичне усунення ороантрального сполучення (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

403,00

2.121

918

Радикальна гайморотомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

807,00

2.122

919

Остеотомія щелепи (1 зона) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1211,00

2.123

920

Металоостеосинтез у щелепно-лицьовій хірургії (1 зона) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

807,00

2.124

921

Шинування щелеп (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

390,00

2.125

922

Видалення радикулярної кісти (1 зуб) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

403,00

2.126

923

Видалення стороннього тіла щелепно-лицьової ділянки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

807,00

2.127

924

Секвестректомія, некректомія щелепно-лицьової ділянки (1 зона) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

807,00

2.128

925

Репозиція уламків кісток щелепно-лицьової ділянки (1 зона) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

403,00

2.129

926

Реплантація одного зуба (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

199,00

2.130

927

Видалення конкрементів зі слинної залози (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

299,00

2.131

928

Вправлення вивиху суглоба щелепно-лицьової ділянки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

156,00

2.132

929

Розкриття абсцесів шкіри щелепно-лицьової ділянки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

195,00

2.133

930

Дентальна імплантація (1 імплант) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

299,00

2.134

931

Резекція щелепи повна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2422,00

2.135

932

Резекція щелепи часткова (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1614,00

2.136

933

Резекція щелепи половинна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1211,00

2.137

934

Усунення дефектів, деформацій м'яких тканин щелепно-лицьової ділянки місцевими тканинами (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1211,00

2.138

935

Усунення дефектів, деформацій м'яких тканин щелепно-лицьової ділянки вільними клаптями (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1211,00

2.139

936

Усунення дефектів, деформацій м'яких тканин щелепно-лицьової ділянки васкуляризованими клаптями (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1614,00

2.140

937

Усунення дефектів, деформацій м'яких тканин щелепно-лицьової ділянки філатовським стеблом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2422,00

2.141

938

Кісткова пластика щелепно-лицьової ділянки аутотрансплантатом з позаротової ділянки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

4181,00

2.142

939

Кісткова пластика щелепно-лицьової ділянки аутотрансплантатом з ротової ділянки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1614,00

2.143

940

Кісткова пластика щелепно-лицьової ділянки замісниками (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

598,00

2.144

941

Синус-ліфтинг (субантральна аугментація) (1 зуб) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

807,00

2.145

942

Блефаропластика (1 повіка) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

807,00

2.146

943

Отопластика (1 вухо) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1614,00

2.147

944

Часткова підтяжка шкіри обличчя (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1614,00

2.148

945

Повна підтяжка шкіри обличчя (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2422,00

2.149

946

Хірургічна корекція губ (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1614,00

2.150

947

Хірургічна корекція підборіддя (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1614,00

2.151

948

Ендоскопічна підтяжка шкіри (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1197,00

2.152

949

Ендоскопічна синусотомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

598,00

2.153

950

Ендоскопічне видалення поліпів (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

598,00

2.154

951

Ендоскопічна інфундибулотомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

598,00

2.155

953

Видалення ангіоми верхньої губи (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

807,00

2.156

954

Розтин та дренування флегмони щоки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

798,00

2.157

955

Розтин та дренування флегмони скроневої ділянки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

798,00

2.158

956

Розтин та дренування фурункула обличчя (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

195,00

2.159

957

Розтин та дренування карбункула обличчя (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

299,00

2.160

958

Видалення стороннього тіла обличчя (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

807,00

2.161

959

Видалення доброякісного новоутворення обличчя (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

698,00

2.162

960

Первинна хірургічна обробка раневих поверхонь при відкритих переломах (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

474,00

2.163

961

Ендопротезування стегнового суглоба (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2384,00

2.164

962

Ендопротезування колінного суглоба (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2384,00

2.165

963

Ендопротезування плечового суглоба (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2384,00

2.166

964

Інтрамедулярна ретроградна фіксація ключиці стрижнем Богданова: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

717,00

2.167

965

Накістковий остеосинтез ключиці ліворуч або праворуч (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

614,00

2.168

966

Інтрамедулярний остеосинтез ключиці: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

768,00

2.169

967

Інтрамедулярний остеосинтез і кісткова аутопластика ключиці: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.170

968

Пластика ключично-акроміального зчленування: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

819,00

2.171

969

Накістковий металоостеосинтез анатомічної шийки плеча пластиною (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1229,00

2.172

970

Накістковий металоостеосинтез хірургічної шийки плеча пластиною (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1229,00

2.173

971

Накістковий металоостеосинтез черезгорбикового перелому плеча пластиною (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1229,00

2.174

972

Накістковий металоостеосинтез пластиною діафізу плечової кістки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1235,00

2.175

973

Інтрамедулярний блокувальний металоостеосинтез діафізу плечової кістки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1235,00

2.176

974

Накістковий металоостеосинтез нижньої третини плечової кістки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.177

975

Кісткова аутопластика дефектів нижньої третини плеча: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2058,00

2.178

976

Резекція голівки променевої кістки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

614,00

2.179

977

Металоостеосинтез голівки променевої кістки спицями: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1235,00

2.180

978

Накістковий металоостеосинтез променевої кістки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.181

979

Остеотомія променевої кістки з діафіксацією спицями або пластиною (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

768,00

2.182

980

Комбінований остеосинтез променевої кістки з кістковою пластикою: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.183

981

Металоостеосинтез вінцевого і ліктьового відростка ліктьової кістки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

614,00

2.184

982

Остеосинтез ліктьового відростка за Вебером: ліва або права сторона (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

819,00

2.185

983

Остеосинтез ліктьового відростка спонгіозним гвинтом: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1024,00

2.186

984

Накістковий металоостеосинтез середньої третини ліктьової кістки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.187

985

Інтрамедулярний остеосинтез середньої третини ліктьової кістки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.188

986

Металоостеосинтез спицями дистального метаепіфізу ліктьової кістки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1235,00

2.189

987

Металоостеосинтез дротом кісток зап'ястя: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

666,00

2.190

988

Металоостеосинтез пластинами та шурупом кісток зап'ястя (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1235,00

2.191

989

Металоостеосинтез спицями кісток кисті: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1235,00

2.192

990

Остеосинтез шийки стегнової кістки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1372,00

2.193

991

Стабільно функціональний остеосинез шурупами шийки стегнової кістки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1235,00

2.194

992

Накістковий, стабільно функціональний остеосинтез стегна з заповненням дефекту кістковою стружкою (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1784,00

2.195

993

Накістковий, стабільно функціональний остеосинтез із заповненням дефекту кістковим цементом при міжвертлюжному переломі шийки стегна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2058,00

2.196

994

Інтрамедулярний остеосинтез стегнової кістки при переломі шийки стегна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1235,00

2.197

995

Інтрамедулярний остеосинтез стегнової кістки при черезвертлюжному переломі стегна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1235,00

2.198

996

Інтрамедулярний остеосинтез стегнової кістки при підвертлюжному переломі стегна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1372,00

2.199

997

Інтрамедулярний, стабільно функціональний остеосинтез стегнової кістки ліворуч або праворуч (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1646,00

2.200

998

Накістковий остеосинтез діафізу стегнової кістки при підвертлюжному переломі шийки стегна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1229,00

2.201

999

Накістковий, стабільно функціональний остеосинтез стегнової кістки ліворуч або праворуч (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1229,00

2.202

1000

Інтрамедулярний остеосинтез стегнової кістки штифтом, що блокує ліворуч або праворуч (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.203

1001

Черезкістковий остеосинтез стегнової кістки за Ілізаровим ліворуч або праворуч (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1229,00

2.204

1002

Черезкістковий остеосинтез стегнової кістки стрижневим апаратом ліворуч або праворуч (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1024,00

2.205

1003

Черезкістковий остеосинтез стегнової кістки стрижневим апаратом і апаратами зовнішньої фіксації ліворуч або праворуч (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково}

1024,00

2.206

1004

Стабільно функціональний остеосинтез метаепіфіза стегнової кістки ліворуч або праворуч (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1646,00

2.207

1005

Накістковий остеосинтез метаепіфізу стегнової кістки ліворуч або праворуч (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1646,00

2.208

1006

Черезкістковий остеосинтез за Ілізаровим метаепіфізу стегнової кістки ліворуч або праворуч (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.209

1007

Черезкістковий остеосинтез стрижневим апаратом метаепіфізу стегнової кістки ліворуч або праворуч (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.210

1008

Остеотомія стегнової кістки ліворуч або праворуч (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2470,00

2.211

1009

Остеосинтез перелому надколінка (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

614,00

2.212

1010

Металоостеосинтез надколінка за Вебером (вартість імплантатів, лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1024,00

2.213

1011

Резекція надколінка (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.214

1012

Металоостеосинтез міжвиросткового підвищення кісток гомілки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.215

1013

Металоостеосинтез шурупами переломів виростків великогомілкової кістки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.216

1014

Накістковий металоостеосинтез переломів виростків великогомілкової кістки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.217

1015

Накістковий металоостеосинтез великогомілкової кістки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.218

1016

Остеосинтез стрижневим апаратом і апаратами зовнішньої фіксації вивихів стопи (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.219

1017

Накістковий металоостеосинтез малогомілкової кістки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

614,00

2.220

1018

Інтрамедулярний металоостеосинтез великогомілкової кістки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.221

1019

Інтрамедулярний металоостеосинтез великогомілкової кістки штифтом, який блокує (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.222

1020

Накістковий металоостеосинтез перелому зовнішньої щиколотки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

614,00

2.223

1021

Металоостеосинтез шурупом перелому внутрішньої щиколотки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

614,00

2.224

1022

Металоостеосинтез перелому внутрішньої щиколотки за Вебером: лівий або правий бік (вартість імплантатів, лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

614,00

2.225

1023

Остеотомія малогомілкової кістки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

461,00

2.226

1024

Металоостеосинтез шурупом перелому дистального, суглобного метаепіфізу великогомілкової кістки дротовим швом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.227

1025

Синдесмодез дистального міжгомілкового синдесмозу шурупом: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

461,00

2.228

1026

Артродез стопи: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2861,00

2.229

1027

Металоостеосинтез спицями вивихів стопи: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

614,00

2.230

1028

Резекція голівки 1 плеснової кістки при Hallux-Valgus: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

717,00

2.232

1030

Металоостеосинтез спицями фаланг пальців стопи (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

614,00

2.234

1032

Металоостеосинтез спицями плеснових кісток: ліва або права сторона (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

614,00

2.235

1033

Артродезувальна резекція стопи: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1229,00

2.236

1034

Стабільно функціональний остеосинтез шурупом перелому таранної кістки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1229,00

2.237

1035

Артродез гомілковостопного суглоба: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2470,00

2.238

1036

Металоостеосинтез спицями перелому плеснових кісток стопи: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1430,00

2.239

1037

Артроскопічний артродез гомілковостопного суглоба: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.240

1038

Накістковий остеосинтез перелому плеснових кісток стопи: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

819,00

2.241

1039

Металоостеосинтез спицями перелому фалангів пальців стопи: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1430,00

2.242

1040

Металоостеосинтез спицями кісток стопи: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1430,00

2.243

1041

Накістковий металоостеосинтез лобкового зчленування (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.244

1042

Остеосинтез лобкового зчленування дротом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.245

1043

Накістковий остеосинтез кісток таза (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1509,00

2.246

1044

Накістковий остеосинтез склепіння вертлюжної западини (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1024,00

2.247

1045

Остеосинтез склепіння вертлюжної западини шурупами: лобкової кістки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2384,00

2.248

1046

Остеосинтез склепіння вертлюжної западини шурупами: сідничної кістки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2384,00

2.249

1047

Остеосинтез склепіння вертлюжної западини шурупами: лобкової і сідничної кісток (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2384,00

2.250

1048

Остеосинтез склепіння вертлюжної западини шурупами: здухвинної кістки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2384,00

2.251

1049

Остеосинтез склепіння вертлюжної западини шурупами: лобкової, сідничної і здухвинної кісток (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2384,00

2.252

1050

Формування склепіння вертлюжної западини аутотрансплантатом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2861,00

2.253

1051

Формування склепіння вертлюжної западини алотрансплантатом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2861,00

2.254

1052

Кісткова пластика кісток таза (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2861,00

2.255

1053

Кісткова аутопластика кісток таза (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2861,00

2.256

1054

Кісткова алопластика кісток таза (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2861,00

2.257

1055

Видалення м'якотканинної пухлини у ділянці лопатки, ключиці, плечового суглоба, плеча, ліктьового суглоба, передпліччя, променевозап'ясткового суглоба, кисті (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

994,00

2.258

1056

Відновлення сухожилля довгої голівки двоголового м'яза плеча при закритому ушкодженні (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

819,00

2.259

1057

Відновлення сухожиль і м'язів плеча при закритому ушкодженні (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.260

1058

Відновлення сухожиль і м'язів передпліччя при відкритому ушкодженні (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1024,00

2.261

1059

Відновлення сухожиль і м'язів передпліччя при закритому ушкодженні (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.262

1060

Відновлення сухожиль пальців кисті (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1024,00

2.263

1061

Сухожильна аутопластика застарілих ушкоджень (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1537,00

2.264

1062

Сухожильна аутопластика свіжих ушкоджень (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1229,00

2.265

1063

Сухожильна алопластика застарілих ушкоджень (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1537,00

2.266

1064

Теноліз сухожиль кисті (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.267

1065

Відновлення зв'язкового апарата плечового суглоба (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.268

1066

Шов сухожилля головки біцепса (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

819,00

2.269

1067

Шов м'яза біцепса (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

819,00

2.270

1068

Висічення бурси ліктьового суглоба (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

614,00

2.271

1069

Висічення бурси колінного суглоба (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1537,00

2.272

1070

Пластика ахілового сухожилля (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1024,00

2.273

1071

Міофасціотеноліз (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.274

1072

Відновлення сухожиль і м'язів гомілки при відкритому ушкодженні (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

677,00

2.275

1073

Відновлення сухожиль пальців стопи (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1024,00

2.276

1074

Сухожильна пластика (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1537,00

2.277

1075

Видалення м'якотканинної пухлини у ділянці нижньої кінцівки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

994,00

2.278

1076

Пластика власної зв'язки надколінка аутотрансплантатом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1229,00

2.279

1077

Пластика власної зв'язки надколінка алотрансплантатом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1229,00

2.280

1078

Пластика хрестоподібних зв'язок колінного суглоба (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1537,00

2.281

1079

Пластика зв'язок колінного суглоба артроскопічна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1024,00

2.282

1080

Пластика зв'язок ділянки стегна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1646,00

2.283

1081

Пластика зв'язок ділянки тазостегнового суглоба (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1646,00

2.284

1082

Пластика зв'язок ділянки колінного суглоба (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1229,00

2.285

1083

Пластика зв'язок ділянки гомілки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1537,00

2.286

1084

Пластика зв'язок ділянки гомілковостопного суглоба (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1537,00

2.287

1085

Пластика зв'язок ділянки ступні (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1537,00

2.288

1086

Артроскопічна меніскектомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

409,00

2.289

1087

Артроскопічна синовектомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

512,00

2.290

1088

Відновлення Ахіллового сухожилля аутотрансплантатом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1537,00

2.291

1089

Вправлення вивиху суглоба (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

203,00

2.292

1090

Одномоментна репозиція уламків (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

203,00

2.293

1091

Накладання системи скелетного витяжіння (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

304,00

2.294

1092

Відкрита репозиція ключиці (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

614,00

2.295

1093

Відкрита репозиція лопатки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1229,00

2.296

1094

Відкрита репозиція плечового суглоба (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1646,00

2.297

1095

Відкрита репозиція плеча (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1646,00

2.298

1096

Відкрита репозиція ліктьового суглоба (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1537,00

2.299

1097

Відкрита репозиція кісток передпліччя (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1229,00

2.300

1098

Відкрита репозиція променевозап'ясткового суглоба (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1229,00

2.301

1099

Відкрита репозиція кісток кисті (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

614,00

2.302

1100

Відкрита репозиція стегнової кістки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1646,00

2.303

1101

Відкрита репозиція кульшового суглоба і тазових кісток (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2470,00

2.304

1102

Відкрита репозиція колінного суглоба (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2470,00

2.305

1103

Відкрита репозиція кісток гомілки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1229,00

2.306

1104

Відкрита репозиція гомілковостопного суглоба (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

922,00

2.307

1105

Відкрита репозиція кісток стопи (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

614,00

2.308

1106

Корекція переломів кісток обличчя (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2018,00

2.309

1107

Заміщення дефекту верхньої або нижньої щелепи з використанням місцевої кісткової пластики (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2018,00

2.310

1108

Заміщення дефекту середньої зони обличчя вільними кістковими автотрансплантатами або металевими імплантами (фіксаторами) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2422,00

2.311

1109

Остеотомія верхньої або нижньої щелепи за Ле-Фор з подальшим переміщенням фрагментів (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1614,00

2.312

1110

Двобічна площинна остеотомія з остеоектомією фрагментів тіла та гілки щелепи (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2422,00

2.313

1111

Остеосинтез нижньої щелепи спицею Кіршнера (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2018,00

2.314

1112

Рефрактура, репозиція, остеосинтез верхньої або нижньої щелепи (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2018,00

2.315

1113

Видалення фіксаторів (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

299,00

2.316

1114

Розкриття та дренування абсцесу (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

195,00

2.317

1115

Розкриття флегмони обличчя (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

65,00

2.318

1116

Розкриття флегмони шиї (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

65,00

2.319

1117

Розкриття флегмони середостіння (медіастеніту) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1614,00

2.320

1118

Видалення лімфовузла (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

195,00

2.321

1119

Видалення конкрементів з тіла слинної залози (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

130,00

2.322

1120

Видалення конкрементів із проток слинної залози (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

130,00

2.323

1121

Видалення підщелепної слинної залози (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

390,00

2.324

1122

Видалення привушної слинної залози (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

292,00

2.325

1123

Видалення кісти слинної залози (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

499,00

2.326

1124

Видалення новоутворень залоз (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1614,00

2.327

1125

Тотальна екстирпація залози (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1614,00

2.328

1126

Субтотальна екстирпація залози (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

807,00

2.329

1127

Інцізійна біопсія привушної слинної залози (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

130,00

2.330

1128

Флегмона дна порожнини рота (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

807,00

2.331

1129

Видалення гіпертрофічно зміненої слизової оболонки порожнини рота (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

208,00

2.332

1130

Видалення новоутворення слизової оболонки порожнини рота (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

208,00

2.333

1131

Розсічення утягнутого рубця обличчя з пластикою гомохрящем чи імплантатом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

390,00

2.334

1132

Висічення нориці слинних залоз (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1211,00

2.335

1133

Некректомія верхньої або нижньої щелепи (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

598,00

2.336

1134

Анестезія під час діагностичних заходів (гастроскопія, колоноскопія) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

205,00

2.337

1135

Спінальна анестезія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

410,00

2.338

1136

Епідуральна анестезія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

410,00

2.339

1137

Регіонарна провідникова анестезія з розширеною премедикацією (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

401,00

2.340

1138

Комбінована регіонарна та загальна анестезія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

410,00

2.341

1139

Анестезіологічний моніторинг (за 1 год) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

410,00

2.342

1140

Катетеризація центральної вени з вимірюванням центрального венозного тиску

84,00

2.343

1142

Встановлення зонда в шлунок з евакуацією його вмісту

101,00

2.344

1143

Внутрішньовенна анестезія на самостійному диханні (увідний наркоз 30 хвилин) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

205,00

2.345

1144

Внутрішньовенна анестезія на самостійному диханні (кожні наступні 30 хвилин) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

205,00

2.346

1145

Внутрішньовенна анестезія зі штучною вентиляцією легень з ЛМ (увідний наркоз 60 хвилин) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

410,00

2.347

1146

Внутрішньовенна анестезія зі штучною вентиляцією легень з ЛМ (кожна наступна година) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

410,00

2.348

1147

Ендотрахеальний наркоз (інтубація трахеї) (увідний наркоз 60 хвилин) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

410,00

2.349

1148

Ендотрахеальний наркоз (інтубація трахеї) (кожна наступна година) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

410,00

2.350

1149

Ендотрахеальний наркоз (інтубація через ніс) (увідний наркоз 60 хвилин) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

410,00

2.351

1150

Ендотрахеальний наркоз (інтубація через ніс) (кожна наступна година) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

410,00

2.352

1151

Премедикація інтраопераційна розширена з використанням наркотичних препаратів (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

136,00

2.353

1152

Ендотрахеальний наркоз (інтубація трахеї) з інгаляційними анестетиками та низькопотоковою анестезією (увідний наркоз 60 хвилин) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

410,00

2.354

1153

Ендотрахеальний наркоз (інтубація трахеї) з інгаляційними анестетиками та низькопотоковою анестезією (кожна наступна година) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

410,00

2.355

1154

Пункція плевральної порожнини

222,00

2.356

1155

Пункція черевної порожнини через передню черевну стінку

239,00

2.357

1156

Абдоміноцентез (вартість дренажі в сплачується додатково)

474,00

2.358

1157

Трансторакальна пункція під контролем КТ

1455,00

2.359

1158

Трансабдомінальна пункція під контролем КТ (вартість дренажів сплачується додатково)

1552,00

2.360

1159

Катетеризація сечового міхура (вартість катеджелю сплачується додатково)

160,00

2.361

1160

Катетеризація сечоводу: лівий або правий бік (вартість катеджеля сплачується додатково)

1581,00

2.362

1161

Ушивання діафрагмальної грижі (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1633,00

2.363

1162

Резекція шлунка за Більрот-1 (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

3267,00

2.364

1163

Резекція шлунка за Більрот-2 (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

3267,00

2.365

1164

Селективна проксимальна ваготомія із дренуванням шлунка (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2450,00

2.366

1165

Пілоропластика за Фінеєм (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1633,00

2.367

1166

Геміпілоректомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1633,00

2.368

1167

Ушивання перфоративної виразки двома рядами швів (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2178,00

2.369

1168

Ушивання виразки, що кровоточить (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2042,00

2.370

1169

Позаслизове видалення доброякісної пухлини шлунка (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1633,00

2.371

1170

Дуоденопластика типу Фіннея (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2450,00

2.372

1171

Резекція тонкої кишки з формуванням анастомозу бік-у-бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2450,00

2.373

1172

Низька передня резекція прямої кишки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

3267,00

2.374

1173

Внутрішньочеревна резекція прямої кишки та сигми з накладенням одностовбурного анусу (операція Гартмана) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

3267,00

2.375

1174

Висічення анального поліпа (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

405,00

2.376

1175

Висічення анальної тріщини із закритою сфінктеротомією (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

507,00

2.377

1176

Висічення параректальної нориці за Габріелем (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

608,00

2.378

1177

Гемороїдектомія за Міліган-Моргану (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

608,00

2.379

1178

Дивульсія анального сфінктера (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

133,00

2.380

1179

Трансанальна сфінктеротомія закрита (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

405,00

2.381

1180

Апендектомія з дренуванням через контрапертуру (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1014,00

2.382

1181

Апендектомія лапароскопічна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1216,00

2.383

1182

Холецистектомія лапаротомна від шийки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1633,00

2.384

1183

Холецистектомія лапароскопічна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1633,00

2.385

1184

Видалення кісти яєчника: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1014,00

2.386

1185

Резекція маткової труби: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1216,00

2.387

1186

Венектомія великої підшкірної вени: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2450,00

2.388

1187

Перев'язування неспроможних перфорантних вен гомілки: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1216,00

2.389

1188

Лапаротомія верхньосерединна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

405,00

2.390

1189

Лапаротомія середньосерединна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

405,00

2.391

1190

Релапаротомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2450,00

2.392

1191

Програмована санаційна лапаротомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1216,00

2.393

1192

Діагностична лапаротомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

405,00

2.394

1193

Грижосічення з алопластикою грижових воріт subline при пахових грижах (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

912,00

2.395

1194

Пластика грижових воріт лапароскопічна при пахових грижах (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2028,00

2.396

1195

Грижосічення з пластикою стегнового каналу власними тканинами за Басіні (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1216,00

2.397

1196

Грижосічення з алопластикою грижових воріт subline при пупкових грижах (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

912,00

2.398

1197

Грижосічення з пластикою грижових воріт за Мейо при пупкових грижах (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

608,00

2.399

1198

Грижосічення з алопластикою грижових воріт subline при вентральних грижах (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2723,00

2.400

1199

Накладання вторинних швів (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

200,00

2.401

1200

Розкриття гострого парапроктиту підшкірно-підслизового (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

405,00

2.402

1201

Розкриття епітеліального куприкового ходу, що нагноївся, без висічення ходів (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

405,00

2.403

1202

Розкриття епітеліального куприкового ходу, що нагноївся, з висіченням ходів (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

811,00

2.404

1203

Розкриття пресакральної кісти, що нагноїлася, з дренуванням тампоном (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

405,00

2.405

1204

Висічення епітеліального куприкового ходу з ушиванням рани наглухо (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

811,00

2.406

1205

Висічення пресакральної кісти без резекції куприка (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

811,00

2.407

1206

Видалення доброякісної пухлини шкіри (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

400,00

2.408

1207

Біопсія нирок черезшкірна пункційна: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

136,00

2.409

1208

Біопсія нирок під контролем ультразвукового дослідження: лівий або правий бік (вартість голки для біопсії сплачується додатково)

247,00

2.410

1209

Біопсія сечового міхура ендоскопічна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

136,00

2.411

1210

Біопсія сечівника ендоскопічна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

136,00

2.412

1211

Біопсія навколониркової тканини: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

136,00

2.413

1212

Біопсія передміхурової залози черезшкірна пункційна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

204,00

2.414

1213

Біопсія передміхурової залози трансректальна пункційна (вартість голки для біопсії, інстілагелю сплачується додатково)

274,00

2.415

1214

Біопсія яєчок: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

204,00

2.416

1215

Біопсія сім'яних пухирців: лівий або правий бік (вартість голки для біопсії, інстилагелю сплачується додатково)

170,00

2.417

1216

Біопсія сім'яного канатика: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

136,00

2.418

1217

Біопсія придатка яєчка: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

204,00

2.419

1218

Біопсія статевого члена

225,00

2.420

1219

Біопсія сечоводу: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

204,00

2.421

1220

Ендоскопічна цистолітотрипсія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

613,00

2.422

1221

Видалення стороннього тіла з сечового міхура або сечівника (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

598,00

2.423

1222

Переміщення конкременту із сечоводу в сечовий міхур (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

272,00

2.424

1223

Пункція кісти нирки: лівий або правий бік (вартість нитки лігатурної, дренажу 1-крокового сплачується додатково)

231,00

2.425

1224

Пункція сечового міхура надлобкова (вартість нитки лігатурної сплачується додатково)

1179,00

2.426

1225

Пункція нирки: дренажу 1-крокового (вартість нитки лігатурної сплачується додатково)

2811,00

2.427

1226

Пункція яєчка: лівий або правий бік

239,00

2.428

1227

Пункція оболонок яєчка: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

204,00

2.429

1228

Пункція сім'яного канатика: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

204,00

2.430

1229

Трансуретральний розтин устя сечовода праворуч (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

398,00

2.431

1230

Ліквідація водянки яєчка: лівий або правий бік (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

598,00

2.432

1231

Резекція варикозних розширених вен сім'яного канатика яєчка (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

598,00

2.433

224

Клізма очисна

78,00

2.434

225

Промивання шлунка

75,00

2.435

226

Підготовка операційного поля (гоління)

46,00

2.436

255

Накладання гіпсової пов'язки

113,00

2.437

258

Накладання пов'язки Дезо

89,00

2.438

259

Накладання гіпсової пов'язки Дезо з фіксацією 2 суглобів

186,00

2.439

260

Накладання гіпсової пов'язки Дезо з фіксацією 3 суглобів

206,00

2.440

261

Чобіток Волковича

265,00

2.441

367

Ін'єкція підшкірна (вартість лікарських засобів сплачуються додатково)

11,00

3. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення

3.1

279

Масаж комірцевої зони

44,00

3.2

671

Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від передніх меж надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до I поперекового хребця)

72,00

4. Стажування лікарів (провізорів)-інтернів у базових закладах та установах охорони здоров'я, якщо ці лікарі (провізори)-інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров'я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі

4.1

150

Стажування лікаря-інтерна терапевтичного профілю на умовах контракту під керівництвом лікаря терапевтичного профілю вищої категорії протягом одного дня

125,00

4.2

151

Стажування лікаря-інтерна хірургічного профілю на умовах контракту під керівництвом лікаря хірургічного профілю вищої категорії протягом одного дня

157,00

4.3

726

Стажування лікаря-інтерна хірургічної стоматології на умовах контракту під керівництвом лікаря-стоматолога-хірурга вищої категорії, заслуженого лікаря України протягом одного дня

158,00

4.4

1232

Стажування лікаря-інтерна ортопедичної травматології на умовах контракту під керівництвом лікаря-ортопеда-травматолога вищої категорії, кандидата медичних наук, заслуженого лікаря України протягом одного дня

159,00

4.5

1233

Стажування лікаря-інтерна інтенсивної терапії на умовах контракту під керівництвом лікаря інтенсивної терапії вищої категорії, кандидата медичних наук протягом одного дня

179,00

5. Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні

5.1

223

Щеплення протиправцеве

176,00

6. Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням

6.1

694

Перебування в одно-, двомісних палатах з поліпшеним сервісним обслуговуванням протягом однієї доби

46,00

 

Виконувач обов'язків директора
Департаменту економіки та інвестицій

В. Панченко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.