ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НАКАЗ

від 17 травня 2019 року N 134

Про внесення змін до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру та затвердження змін до Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 - 2020 роки

На підставі рішення Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру від 15.05.2019 (протокол N 7), керуючись Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. N 15 (Постанова N 15), наказую:

1. Внести зміни до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, затвердженого пунктом 1 наказу Держгеокадастру від 27.03.2019 N 94, виклавши Додаток 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру "Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру" та Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру "Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення" у новій редакції, що додається.

2. Затвердити зміни до Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 - 2020 роки (Програма N 120), затвердженої пунктом 1 наказу Держгеокадастру від 22.04.2019 N 120 (Програма N 120), виклавши Додаток 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру "Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру" та Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру "Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення" у новій редакції.

3. Управлінню запобігання та виявлення корупції поінформувати Національне агентство з питань запобігання корупції про внесення змін до Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 - 2020 роки (Програма N 120).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

О. Колотілін

 

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

Опис
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

N
з/п

Ідентифікований корупційний ризик

Опис

Чинники

Можливі наслідки

1.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у працівників територіальних органів Держгеокадастру з метою задоволення своїх приватних інтересів або прийняття рішення в інтересах інших суб'єктів господарювання при погодженні документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки за місцем розташування земельної ділянки.

Розробник документації із землеустрою подавав на погодження до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки оригінал документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Безпосереднє спілкування розробника документації із землеустрою та службової особи, яка здійснювала її погодження, провокувало ризики вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень.
Зокрема, існували факти вимагання службовими особами територіальних органів Держгеокадастру неправомірної вигоди за позитивний розгляд документації із землеустрою. В іншому випадку така документація із землеустрою тривалий час не розглядалася або ж надавалися висновки про непогодження документації з необґрунтованими (безпідставними) зауваженнями.

Невиконання службовими особами територіальних органів Держгеокадастру належним чином наданих їм повноважень, виникнення проявів недоброчесності з метою задоволення своїх приватних інтересів або прийняття рішення в інтересах інших суб'єктів господарювання.

Порушення прав фізичних та юридичних осіб, а також розробників документації із землеустрою.
Притягнення працівників територіальних органів Держгеокадастру до відповідальності.
Судові процеси стосовно неправомірних рішень, дій або бездіяльності органу влади.
Втрата репутації органу.

2.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у працівників територіальних органів Держгеокадастру з метою задоволення своїх приватних інтересів при наданні адміністративної послуги - прийняття рішення про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування.

Надання адміністративної послуги - прийняття рішення щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності виключно керівником територіального органу Держгеокадастру дає можливість виникнення у нього проявів недоброчесності при виконанні службових повноважень з метою задоволення своїх приватних інтересів.

Невиконання службовими особами територіальних органів Держгеокадастру належним чином наданих їм повноважень, виникнення проявів недоброчесності з метою задоволення своїх приватних інтересів та прийняття неправомірних рішень.

Порушення прав фізичних та юридичних осіб.
Прийняття неправомірних рішень.
Судові процеси стосовно неправомірних рішень, дій або бездіяльності органу влади.
Втрата репутації органу.

3.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у державних кадастрових реєстраторів територіальних органів Держгеокадастру з метою задоволення своїх приватних інтересів при наданні адміністративної послуги - державної реєстрації земельної ділянки.

Надання адміністративної послуги - державна реєстрація земельної ділянки виключно державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру дає можливість виникнення у державного кадастрового реєстратора проявів недоброчесності при виконанні службових повноважень з метою задоволення своїх приватних інтересів.
Існує недосконалий механізм надання адміністративної послуги у сфері ведення Державного земельного кадастру щодо державної реєстрації земельних ділянок.
Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI) дозволяє державним кадастровим реєстраторам тлумачити на свій розсуд проблемні питання підстав для формування земельної ділянки та виникнення прав на неї.

Невиконання державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру належним чином наданих їм повноважень.
Повноваження щодо реєстрації земельних ділянок надано виключно державним кадастровим реєстраторам територіальних органів Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки.

Притягнення державних кадастрових реєстраторів територіальних органів Держгеокадастру до відповідальності.
Судові процеси стосовно неправомірних рішень, дій або бездіяльності органу влади.

4.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у виконавця земельних торгів та ліцитатора з метою задоволення своїх приватних інтересів при проведенні земельних торгів.

Надання повноваження щодо проведення земельних торгів дає можливість виникнення проявів недоброчесності у виконавця земельних торгів та ліцитатора при виконанні службових повноважень з метою задоволення своїх приватних інтересів.

Невиконання виконавцем земельних торгів та ліцитатором належним чином наданих їм повноважень.
Неврегульованість на законодавчому рівні питання щодо проведення всіх земельних торгів виключно в електронній формі.

Судові процеси стосовно неправомірних рішень.
Втрата репутації органу та зменшення надходжень до місцевих бюджетів коштів від орендної плати.

5.

Ймовірність виникнення конфлікту інтересів у керівників територіальних органів Держгеокадастру при здійсненні повноважень з державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності.

Керівники територіальних органів Держгеокадастру приймають рішення щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності. Вони ж є державними інспекторами у сфері контролю за використанням та охороною земель, до повноважень яких віднесено здійснення контролю за дотриманням законодавства при прийнятті зазначених рішень.

Поєднання в одному органі виконавчої влади (Держгеокадастрі) повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності.
Неправомірне втручання керівників територіальних органів Держгеокадастру, які приймають рішення про розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів на посадових (службових) осіб цих органів, які здійснюють державний нагляд (контроль) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель для прийняття неправомірних рішень.

Прийняття неправомірних рішень.
Втрата репутації органу.

6.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у працівників Держгеокадастру та його територіальних органів з метою задоволення своїх приватних інтересів під час надання адміністративних послуг у зв'язку із визначенням різних найменувань адміністративних послуг в картках адміністративних послуг, які надаються Держгеокадастром, та визначених постановою КМУ від 01.08.2011 N 835 (Постанова N 835) та розпорядженням КМУ від 16.05.2014 N 523-р (Перелік N 523-р).

Пунктом 1 частини першої статті 5 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) передбачено, що виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються, зокрема, найменування адміністративної послуги та підстави для її одержання. Перелік адміністративних послуг, які надаються Держгеокадастром, визначений у постанові КМУ від 01.08.2011 N 835 (Постанова N 835). Разом з цим, найменування послуг Держгеокадастру, які надаються ним через ЦНАПи, відповідно до розпорядження КМУ від 16.05.2014 N 523-р (Перелік N 523-р) містить найменування окремих адміністративних послуг, які відрізняються від найменувань, визначених у постанові КМУ від 01.08.2011 N 835 (Постанова N 835).

Неврегульованість нормативно-правових актів, суперечність між окремими положеннями нормативно-правових актів. Недоброчесність працівників, які залучені до надання адміністративних послуг.

Прийняття неправомірних рішень.
Судові процеси.

7.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту з метою задоволення своїх приватних інтересів під час здійснення внутрішнього аудиту шляхом сприяння посадовим особам об'єкту контролю уникнути (зменшити) контроль за їх діяльністю та приховати факти порушень вимог законодавства.

Недостовірне документування результатів внутрішнього аудиту; складання неправдивих (викривлених) висновків та надання хибних аудиторських рекомендацій.

Неправомірні (навмисні) дії та/або бездіяльність посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту.

Не забезпечення актуальних результатів внутрішнього аудиту щодо нагальних (першочергових) та проблемних питань діяльності Держгеокадастру, а також своєчасного виявлення порушень та недоліків, що може призвести до втрати фінансових та матеріальних ресурсів.

8.

Відсутність нормативного закріплення вимоги для особи письмово повідомляти про виникнення у неї конфлікту інтересів та для керівника невідкладно накладати відповідну резолюцію на таке повідомлення.

Невизначеність стосовно форми повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та відсутність вимоги для керівника письмово підтверджувати факт його отримання залишає можливість необ'єктивної оцінки правомірності дій керівника та особи, у якої виник конфлікт інтересів, при виконанні ними вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Неврегульованість процедури, що створює необгрунтовані дискреційні повноваження.

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації органу.
Судові процеси.

9.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності та необ'єктивності, яка полягає у несвоєчасному розгляді звернень, ненадання або надання недостовірної інформації з метою приховування інформації та задоволення своїх приватних інтересів або інтересів третіх осіб.

Посадові особи Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, під час розгляду звернень громадян, юридичних осіб, звернень на гарячу лінію, запитів на публічну інформацію порушують строки розгляду, здійснюють розгляд не об'єктивно, не надають або надають неповну інформацію, з метою приховування інформації та задоволення своїх приватних інтересів.

Недостатній контроль з боку керівництва за опрацюванням звернень громадян, юридичних осіб, звернень на гарячу лінію, запитів на публічну інформацію, тощо.
Недостатній рівень персональної відповідальності працівників.
Неналежне виконання службових повноважень.
Недоброчесність працівників.

Порушення прав заявників.
Втрата репутації органу.
Судові справи.

 

Голова Комісії

І. Рубан

Заступник Голови Комісії

Р. Климчук

Секретар Комісії

В. Врублевський

 

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/
висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

Ризик 1.
Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у працівників територіальних органів Держгеокадастру з метою задоволення своїх приватних інтересів або прийняття рішення в інтересах інших суб'єктів господарювання при погодженні документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки за місцем розташування земельної ділянки.

Середня

Супровід у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення прозорості при погодженні документації із землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою" (реєстр. N 9194 від 11.10.2018), зокрема, в частині погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за принципом екстериторіальності на постійній основі.

Департамент землеустрою, використання та охорони земель
А. Ільєнко

Грудень 2020 року

Не потребує

Прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення прозорості при погодженні документації із землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою" (реєстр. N 9194 від 11.10.2018).

Ризик 2.
Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у працівників територіальних органів Держгеокадастру з метою задоволення своїх приватних інтересів при наданні адміністративної послуги - прийняття рішення про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування.

Середня

Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад.
Супровід у Верховній Раді України законопроектів, спрямованих на делегування органам місцевого самоврядування повноважень у сфері земельних відносин, зокрема: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель" (
реєстр. N 4355 від 31.03.2016).

Департамент землеустрою, використання та охорони земель
А. Ільєнко

Грудень 2020 року

Не потребує

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності передані у комунальну власність об'єднаних територіальних громад.
Прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель" (
реєстр. N 4355 від 31.03.2016).

Ризик 3:
Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у державних кадастрових реєстраторів територіальних органів Держгеокадастру з метою задоволення своїх приватних інтересів при наданні адміністративної послуги - державної реєстрації земельної ділянки.

Висока

Супроводження розроблених проектів законів України:
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" (
реєстр. N 8049 від 22.02.2018) щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього;
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру" (
реєстр. N 6017 від 03.02.2017). Вказаний проект Закону України Запровадить механізм оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру в адміністративному порядку, спрощення процедури врегулювання спорів та розгляду скарг, пов'язаних з веденням Державного земельного кадастру, врегулювання питання щодо забезпечення контролю за прийняттям відповідних рішень у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Департамент державного земельного кадастру
І. Славін

Грудень 2020 року

Не потребує

Прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" (реєстр. N 8049 від 22.02.2018).
Прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру" (
реєстр. N 6017 від 03.02.2017).

Ризик 4:
Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у виконавця земельних торгів та ліцитатора з метою задоволення своїх приватних інтересів при проведенні земельних торгів.

Низька

Врегулювання на законодавчому рівні питання щодо проведення всіх земельних торгів виключно в електронній формі, а саме:

Департамент міжнародної співпраці та ринку земель
Д. Башлик

 

Не потребує

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних торгів".
Супроводження у Верховній Раді України розробленого проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних торгів".
Відсутність фактів порушень при проведенні електронних земельних торгів.

- розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних торгів";

Грудень 2019 року

- супровід у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних торгів".

Грудень 2020 року

Ризик 5:
Ймовірність виникнення конфлікту інтересів у керівників територіальних органів Держгеокадастру при здійсненні повноважень з державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності.

Висока

Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель" (реєстр. N 4355 від 31.03.2016).

Департамент контролю за використанням та охороною земель О. Коляденко,
Департамент землеустрою, використання та охорони земель А. Ільєнко

Грудень 2020 року

Не потребує

Прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель" (реєстр. N 4355 від 31.03.2016).

Ризик 6:
Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у працівників Держгеокадастру та його територіальних органів з метою задоволення своїх приватних інтересів під час надання адміністративних послуг у зв'язку із визначенням різних найменувань адміністративних послуг в картках адміністративних послуг, які надаються Держгеокадастром, та визначених
постановою КМУ від 01.08.2011 N 835 (Постанова N 835) та розпорядженням КМУ від 16.05.2014 N 523-р (Перелік N 523-р).
Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у працівників Держгеокадастру та його територіальних органів з метою задоволення своїх приватних інтересів під час надання адміністративних послуг у зв'язку із визначенням різних найменувань адміністративних послуг в картках адміністративних послуг, які надаються Держгеокадастром, та визначених
постановою КМУ від 01.08.2011 N 835 (Постанова N 835) та розпорядженням КМУ від 16.05.2014 N 523-р (Перелік N 523-р).

Низька

Розробка проекту постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 N 835 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 N 523-р".

Юридичний департамент
І. Солодка

Грудень 2019 року

Не потребує

Прийняття Кабінетом Міністрів України проекту постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 N 835 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 N 523-р", що надасть можливість визначення у картках адміністративних послуг єдиних найменувань для адміністративних послуг, які надаються Держгеокадастром та його територіальними органами.

Ризик 7:
Ймовірність виникнення проявів недоброчесності посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту з метою задоволення своїх приватних інтересів під час здійснення внутрішнього аудиту шляхом сприяння посадовим особам об'єкту контролю уникнути (зменшити) контроль за їх діяльністю та приховати факти порушень вимог законодавства.

Низька

Удосконалення (доповнення, оновлення існуючих, розроблення нових) внутрішніх нормативних документів з питань внутрішнього аудиту, зокрема в частині відповідальності посадових осіб підрозділів внутрішнього аудиту, а саме:

Відділ внутрішнього аудиту
І. Несин

 

Не потребує

Попередження (недопущення) порушень та недоліків, втрат фінансових та матеріальних ресурсів, а також своєчасне вирішення проблемних питань діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.
Зміни в існуючі внутрішні нормативні документи з питань внутрішнього аудиту внесені.
Декларації внутрішнього аудиту розроблені.

- внесення змін до Порядку організації та здійснення діяльності з внутрішнього аудиту у Держгеокадастрі
- внесення змін до Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту у Держгеокадастрі
- розроблення Декларацій внутрішнього аудиту.

Перше півріччя 2019 року

Застосування принципу ротації посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту, а саме: направлення їх для проведення аудиту в інші територіальні органи Держгеокадастру та державні підприємства в інших областях.

Протягом 2019 - 2020 років

Ризик 8:
Відсутність нормативного закріплення вимоги для особи письмово повідомляти про виникнення у неї конфлікту інтересів та для керівника невідкладно накладати відповідну резолюцію на таке повідомлення.

Низька

Розробка механізму запровадження процедури, що передбачатиме обов'язкове письмове повідомлення посадовою особою про виникнення у неї конфлікту інтересів та для керівника такої особи невідкладно накладати відповідну резолюцію на вказане повідомлення.

Управління запобігання та виявлення корупції
О. Сіроштан

Листопад 2019 року

Не потребує

Відповідна процедура розроблена.

Ризик 9:
Ймовірність виникнення проявів недоброчесності та необ'єктивності, яка полягає у несвоєчасному розгляді звернень, ненадання або надання недостовірної інформації з метою приховування інформації та задоволення своїх приватних інтересів або інтересів третіх осіб.

Низька

Проведення навчань серед працівників Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.
Посилення контролю за дотриманням законодавства під час розгляду звернень громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень на гарячу лінію, тощо, шляхом періодичного моніторингу з боку уповноважених на це підрозділів та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу; публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них.

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації
Н. Дьяченко,
Управління забезпечення діяльності служби Г. Адирхаєв,
Департамент адміністративно-господарського забезпечення А. Махнаков, керівники територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Протягом 2019 - 2020 років

Не потребує

Кількість проведених навчань з питань дотримання виконавської дисципліни.
Відсутність скарг на порушення строків, неналежного (неповного) розгляду звернень громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень на гарячу лінію Держгеокадастру.

 

Голова Комісії

І. Рубан

Заступник Голови Комісії

Р. Климчук

Секретар Комісії

В. Врублевський


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.