НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 6 березня 2020 року N 435

Про заяву ТОВ "ТРК "ІЛЬДАНА", м. Черкаси, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 01380-м від 08.10.2018) (багатоканальне, логотип: "Ільдана")

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ІЛЬДАНА", м. Черкаси (місцезнаходження: вул. Благовісна, 189, м. Черкаси, 18002, генеральний директор Михайло Михайлович Калініченко), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР N 01380-м від 08.10.2018 (багатоканальне місцеве телебачення, телемережа МХ-5, 7 каналів у Черкаській обл., обсяг мовлення - по 24 години на добу) у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, керуючись статтями 28, 31, 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада вирішила:

1. Переоформити додаток 4 (дата видачі додатка 08.10.2018) до ліцензії на мовлення НР N 01380-м від 08.10.2018 ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ІЛЬДАНА", м. Черкаси, у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення згідно з додатком 1* до рішення.

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (зі змінами), нарахувати ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ІЛЬДАНА", м. Черкаси, плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (багатоканальне місцеве телебачення, телемережа МХ-5, 7 каналів у Черкаській обл., обсяг мовлення - по 24 години на добу). Врахувати раніше сплачену суму, ваговий коефіцієнт, який враховує територію мовлення згідно з додатком 2* до рішення, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення та програмну концепцію мовлення згідно з додатком 1* до рішення.


* Не наводиться.

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ІЛЬДАНА", м. Черкаси, переоформлений додаток 4 до ліцензії на мовлення НР N 01380-м від 08.10.2018.

4. При видачі ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ІЛЬДАНА", м. Черкаси, переоформленого додатка 4 попередній додаток 4 (дата видачі додатка 08.10.2018) до ліцензії на мовлення НР N 01380-м від 08.10.2018 вважається недійсним та вилучається.

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, юридичне, фінансової та бухгалтерської служби, контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.

 

Перший заступник
голови Національної ради

О. Герасим'юк

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.