ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НАКАЗ

від 27 березня 2019 року N 94

Про затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), пунктів 4 (Рішення N 126), 5 розділу V Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади (Рішення N 126), затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, з урахуванням наказів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 14.02.2017 N 66 "Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік" (Положення N 66) та від 22.01.2019 N 6 "Про проведення оцінювання корупційних ризиків та внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру" (Наказ N 6), керуючись Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. N 15 (Постанова N 15), наказую:

1. Затвердити Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, що додається.

2. Управлінню запобігання та виявлення корупції разом із Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру до 1 травня 2019 року підготувати антикорупційну програму Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 - 2020 роки, до якої включити Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру.

3. Відділу консультацій з громадськістю та зв'язків зі ЗМІ Управління забезпечення діяльності служби забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Держгеокадастру.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

О. Колотілін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
27 березня 2019 року N 94

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за N 1718/29848, та наказу Держгеокадастру від 22.01.2019 N 6 "Про проведення оцінювання корупційних ризиків та внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру" (Наказ N 6).

Оцінка корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру проводилася Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі - Комісія), утвореною наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 N 66 "Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік" (Положення N 66), із змінами, внесеними наказом Держгеокадастру від 22.01.2019 N 6 "Про проведення оцінювання корупційних ризиків та внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру" (Наказ N 6).

Робота Комісії здійснювалась відповідно до Робочого плану проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого 23 січня 2019 року головою Комісії І. Рубаном.

В рамках підготовки до оцінки корупційних ризиків та антикорупційної програми Держгеокадастру на 2019-2020 роки проведені наступні заходи:

1) надано доручення територіальним органам Держгеокадастру та підприємствам, що належать до сфери управління Держгеокадастру, про надання пропозицій щодо ідентифікації корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (зменшення) (листи Держгеокадастру від 18.12.2018 N 22-28-0.12-13117/2-18 про ідентифікацію корупційних ризиків та N 24-28-0.12-13115/2-18 про подання планів, інформації та пропозицій);

2) з метою залучення громадськості до процесу ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру 23.01.2019 розміщено оголошення (land.gov.ua/info/oholoshennia-zaproshuiemo-predstavnykiv-hromadskosti-ta-ekspertiv-zaluchytysia-do-otsinky-koruptsiinykh-ryzykiv-u-diialnosti-derzhheokadastru/). Від громадянки Шпак Н. А. на електронну адресу (anticor@land.gov.ua) 6 лютого 2019 року надійшли пропозиції, які розглянуті та враховані частково;

3) з метою отримання інформації щодо оцінки рівня корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру серед працівників Держгеокадастру з 14 лютого 2019 року по 13 березня 2019 року проведено анонімне анкетування шляхом розміщення анкети на внутрішньому порталі Держгеокадастру.

У вказаному анкетуванні станом на 13.03.2019 взяло участь 217 осіб, які оцінили наявний рівень корупції в Держгеокадастрі в цілому, а також в окремих сферах діяльності Держгеокадастру.

Критерії оцінки наявного рівня корупції в Держгеокадастрі були визначені від 0 до 4 балів (0 балів - відсутність рівня корупції, 4 - високий рівень корупції). Більшість опитуваних осіб, які взяли участь в анонімному анкетуванні, оцінили наявний рівень корупції в Держгеокадастрі як такий, що відсутній (40,5 %), 25,1 % - як низький (незначний). Лише 5,6 % опитуваних оцінили наявний рівень корупції в Держгеокадастрі як високий.

Щодо наявного рівня корупції в окремих 12 сферах діяльності Держгеокадастру працівниками Держгеокадастру було визначено, що найбільший рівень корупції наявний у наступних сферах діяльності:

- управлінська діяльність - 20 % від загальної кількості опитуваних осіб;

- державна експертиза - 18 %;

- контроль за використанням та охороною земель - 17 %.

При ідентифікації та оцінці корупційних ризиків було використано наступні джерела:

• досліджено нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а також окремих процедур на предмет наявності у них положень, що сприяють (можуть сприяти) вчиненню корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень;

• досліджено матеріали попередніх оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, проведених у 2018 році;

• проаналізовано матеріали щодо виконання Держгеокадастром, його територіальними органами та підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру, антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік та реалізації визначених у ній заходів за 2018 рік;

• здійснено аналіз повідомлень у засобах масової інформації про недоліки певних процедур, можливу неправомірну та недоброчесну поведінку посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, а також працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

• проаналізовано листи, звернення, скарги громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, тощо, що надійшли до Держгеокадастру поштою, на електронну адресу Держгеокадастру та гарячу лінію Держгеокадастру та містили інформацію про напрямки діяльності, в яких виникає найбільша ймовірність вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень;

• проведено аналіз рішень щодо притягнення у 2018 році посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, до відповідальності за корупційні та/або пов'язані з корупцією правопорушення;

• проаналізовано повідомлення, що надійшли до Держгеокадастру від правоохоронних органів, про проведення обшуків (виїмок) під час розслідування кримінальних та/або адміністративних справ щодо можливих неправомірних дій посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

• досліджено результати контрольних заходів (перевірок, тощо), що полягали в аналізі актів, довідок та інших документально оформлених результатів проведених заходів, наданих рекомендацій з метою максимального вивчення різних напрямів діяльності, у яких було виявлено найбільше порушень вимог законодавства України, їх теперішній стан та ймовірність вчинення (сприяння вчиненню) корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корупцією;

• розглянуто пропозиції громадськості, що надійшли на електронну пошту Держгеокадастру, стосовно ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, зокрема пропозиції Шпак Н. А. від 06.02.2019;

• розглянуто пропозиції головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, щодо ідентифікації корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (зменшення), надіслані на виконання листів Держгеокадастру від 12.2018 N 22-28-0.12-13117/2-18 про ідентифікацію корупційних ризиків та N 24-28-0.12-13115/2-18 про подання планів, інформації та пропозицій;

• розглянуто пропозиції структурних підрозділів апарату Держгеокадастру стосовно ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру на 2019 - 2020 роки;

• результати анонімного анкетування щодо оцінки рівня корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру;

• результати дослідження міжнародної антикорупційної організації Transparency International "Індекс сприйняття корупції-2018".

Комісією здійснено ідентифікацію корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру, їх формальне визначення та оцінку.

За результатами роботи було підготовлено опис корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та визначені заходи щодо усунення корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси, очікувані результати.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру (додаток 1) та Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2) додаються.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру розглянуто 14.03.2019 на відкритому засіданні Комісії із запрошенням представників громадськості (https://land.gov.ua/info/oholoshennia-pro-provedennia-vidkrytoho-zasidannia-komisii-z-otsinky-koruptsiinykh-ryzykiv-ta-monitorynhu-vykonannia-antykoruptsiinoi-prohramy-derzhheokadastru-2/).

Додатки: на 10 арк. в 1 прим.

 

Голова Комісії

І. Рубан

Заступник голови Комісії

Р. Климчук

Секретар Комісії

В. Врублевський

 

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

Опис
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

N
з/п

Ідентифікований корупційний ризик

Опис

Чинники

Можливі наслідки

1.

Ймовірність використання службовими особами територіальних органів Держгеокадастру наданих їм повноважень з метою отримання неправомірної вигоди або надання переваг іншим суб'єктам господарювання при погодженні документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки за місцем розташування земельної ділянки.

Розробник документації із землеустрою подавав на погодження до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки оригінал документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Безпосереднє спілкування розробника документації із землеустрою та службової особи, яка здійснювала її погодження, провокувало ризики вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень.
Зокрема, існували факти вимагання службовими особами територіальних органів Держгеокадастру неправомірної вигоди за позитивний розгляд документації із землеустрою. В іншому випадку така документація із землеустрою тривалий час не розглядалася або ж надавалися висновки про непогодження документації з необґрунтованими (безпідставними) зауваженнями.

Невиконання службовими особами територіальних органів Держгеокадастру належним чином наданих їм повноважень, використання службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди або надання переваг іншим суб'єктам господарювання.

Порушення прав фізичних та юридичних осіб, а також розробників документації із землеустрою.
Притягнення працівників територіальних органів Держгеокадастру до відповідальності.
Судові процеси стосовно неправомірних рішень, дій або бездіяльності органу влади.
Втрата репутації органу.

2.

Ймовірність використання службовими особами територіальних органів Держгеокадастру наданих їм повноважень з метою отримання неправомірної вигоди при наданні адміністративної послуги - прийняття рішення про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування.

Надання адміністративної послуги - прийняття рішення щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності виключно керівником територіального органу Держгеокадастру, що дає йому можливість використання службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди.

Невиконання службовими особами територіальних органів Держгеокадастру належним чином наданих їм повноважень, використання службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди та прийняття неправомірних рішень.

Порушення прав фізичних та юридичних осіб.
Прийняття неправомірних рішень.
Судові процеси стосовно неправомірних рішень, дій або бездіяльності органу влади.
Втрата репутації органу.

3.

Ймовірність використання службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру при наданні адміністративної послуги - державної реєстрації земельної ділянки.

Надання адміністративної послуги - державна реєстрація земельної ділянки виключно державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру, що дає можливість державному кадастровому реєстратору використання службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди.
Існує недосконалий механізм надання адміністративної послуги у сфері ведення Державного земельного кадастру щодо державної реєстрації земельних ділянок.
Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI) дозволяє державним кадастровим реєстраторам тлумачити на свій розсуд проблемні питання підстав для формування земельної ділянки та виникнення прав на неї.

Невиконання державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру належним чином наданих їм повноважень.
Повноваження щодо реєстрації земельних ділянок надано виключно державним кадастровим реєстраторам територіальних органів Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки.

Притягнення державних кадастрових реєстраторів територіальних органів Держгеокадастру до відповідальності.
Судові процеси стосовно неправомірних рішень, дій або бездіяльності органу влади.

4.

Ймовірність використання виконавцем земельних торгів та ліцитатором повноважень щодо проведення земельних торгів з метою отримання неправомірної вигоди.

Надання повноваження щодо проведення земельних торгів дає можливість виконавцю земельних торгів та ліцитатору використання службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди.

Невиконання виконавцем земельних торгів та ліцитатором належним чином наданих їм повноважень.
Неврегульованість на законодавчому рівні питання щодо проведення всіх земельних торгів виключно в електронній формі.

Судові процеси стосовно неправомірних рішень.
Втрата репутації органу та зменшення надходжень до місцевих бюджетів коштів від орендної плати.

5.

Ймовірність виникнення конфлікту інтересів у керівників територіальних органів Держгеокадастру при здійсненні повноважень з державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності.

Керівники територіальних органів Держгеокадастру приймають рішення щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності. Вони ж є державними інспекторами у сфері контролю за використанням та охороною земель, до повноважень яких віднесено здійснення контролю за дотриманням законодавства при прийнятті зазначених рішень.

Поєднання в одному органі виконавчої влади (Держгеокадастрі) повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності.
Неправомірне втручання керівників територіальних органів Держгеокадастру, які приймають рішення про розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів на посадових (службових) осіб цих органів, які здійснюють державний нагляд (контроль) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель для прийняття неправомірних рішень.

Прийняття неправомірних рішень.
Втрата репутації органу.

6.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності працівників Держгеокадастру та його територіальних органів з метою задоволення своїх приватних інтересів під час надання адміністративних послуг у зв'язку із визначенням різних найменувань адміністративних послуг в картках адміністративних послуг, які надаються Держгеокадастром, та визначених постановою КМУ від 01.08.2011 N 835 (Постанова N 835) та розпорядженням КМУ від 16.05.2014 N 523-р (Перелік N 523-р).

Пунктом 1 частини першої статті 5 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) передбачено, що виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються, зокрема, найменування адміністративної послуги та підстави для її одержання. Перелік адміністративних послуг, які надаються Держгеокадастром, визначений у постанові КМУ від 01.08.2011 N 835 (Постанова N 835). Разом з цим, найменування послуг Держгеокадастру, які надаються ним через ЦНАПи, відповідно до розпорядження КМУ від 16.05.2014 N 523-р (Перелік N 523-р) містить найменування окремих адміністративних послуг, які відрізняються від найменувань, визначених у постанові КМУ від 01.08.2011 N 835 (Постанова N 835).

Неврегульованість нормативно-правових актів, суперечність між окремими положеннями нормативно-правових актів. Недоброчесність працівників, які залучені до надання адміністративних послуг.

Прийняття неправомірних рішень.
Судові процеси.

7.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту з метою задоволення своїх приватних інтересів під час здійснення внутрішнього аудиту шляхом сприяння посадовим особам об'єкту контролю уникнути (зменшити) контроль за їх діяльністю та приховати факти порушень вимог законодавства.

Недостовірне документування результатів внутрішнього аудиту; складання неправдивих (викривлених) висновків та
надання хибних аудиторських рекомендацій.

Неправомірні (навмисні) дії та/або бездіяльність посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту.

Не забезпечення актуальних результатів внутрішнього аудиту щодо нагальних (першочергових) та проблемних питань діяльності Держгеокадастру, а також своєчасного виявлення порушень та недоліків, що може призвести до втрати фінансових та матеріальних ресурсів.

8.

Відсутність нормативного закріплення вимоги для особи письмово повідомляти про виникнення у неї конфлікту інтересів та для керівника невідкладно накладати відповідну резолюцію на таке повідомлення.

Невизначеність стосовно форми повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та відсутність вимоги для керівника письмово підтверджувати факт його отримання залишає можливість необ'єктивної оцінки правомірності дій керівника та особи, у якої виник конфлікт інтересів, при виконанні ними вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Неврегульованість процедури, що створює необґрунтовані дискреційні повноваження.

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації органу.
Судові процеси.

9.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності та необ'єктивності, яка полягає у несвоєчасному розгляді звернень, ненадання або надання недостовірної інформації з метою приховування інформації та задоволення своїх приватних інтересів або інтересів третіх осіб.

Посадові особи Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, під час розгляду звернень громадян, юридичних осіб, звернень на гарячу лінію, запитів на публічну інформацію порушують строки розгляду, здійснюють розгляд не об'єктивно, не надають або надають неповну інформацію, з метою приховування інформації та задоволення своїх приватних інтересів.

Недостатній контроль з боку керівництва за опрацюванням звернень громадян, юридичних осіб, звернень на гарячу лінію, запитів на публічну інформацію, тощо.
Недостатній рівень персональної відповідальності працівників.
Неналежне виконання службових повноважень.
Недоброчесність працівників.

Порушення прав заявників.
Втрата репутації органу.
Судові справи.

 

Голова Комісії

І. Рубан

Заступник Голови Комісії

Р. Климчук

Секретар Комісії

В. Врублевський

 

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/
середня/
висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи) відповідальна(і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

Ризик 1.
Ймовірність використання службовими особами територіальних органів Держгеокадастру наданих їм повноважень з метою отримання неправомірної вигоди або надання переваг іншим суб'єктам господарювання при погодженні документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки за місцем розташування земельної ділянки.

Середня

Супровід у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення прозорості при погодженні документації із землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою" (реєстр. N 9194 від 11.10.2018), зокрема, в частині погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за принципом екстериторіальності на постійній основі.

Департамент землеустрою, використання та охорони земель
А. Ільєнко

Грудень 2020 року

Не потребує

Прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення прозорості при погодженні документації із землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою" (реєстр. N 9194 від 11.10.2018).

Ризик 2.
Ймовірність використання службовими особами територіальних органів Держгеокадастру наданих їм повноважень з метою отримання неправомірної вигоди при наданні адміністративної послуги - прийняття рішення про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування.

Середня

Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад.
Супровід у Верховній Раді України законопроектів, спрямованих на делегування органам місцевого самоврядування повноважень у сфері земельних відносин, зокрема: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель" (
реєстр. N 4355 від 31.03.2016).

Департамент землеустрою, використання та охорони земель
А. Ільєнко

Грудень 2020 року

Не потребує

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності передані у комунальну власність об'єднаних територіальних громад.
Прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель" (
реєстр. N 4355 від 31.03.2016).

Ризик 3:
Ймовірність використання службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру при наданні адміністративної послуги - державної реєстрації земельної ділянки.

Висока

Супроводження розроблених проектів законів України:
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" (
реєстр. N 8049 від 22.02.2018) щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього;
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру" (
реєстр. N 6017 від 03.02.2017). Вказаний проект Закону України Запровадить механізм оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру в адміністративному порядку, спрощення процедури врегулювання спорів та розгляду скарг, пов'язаних з веденням Державного земельного кадастру, врегулювання питання щодо забезпечення контролю за прийняттям відповідних рішень у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Департамент державного земельного кадастру
І. Славін

Грудень 2020 року

Не потребує

Прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" (реєстр. N 8049 від 22.02.2018).
Прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру" (
реєстр. N 6017 від 03.02.2017).

Ризик 4:
Ймовірність використання виконавцем земельних торгів та ліцитатором повноважень щодо проведення земельних торгів з метою отримання неправомірної вигоди.

Низька

Врегулювання на законодавчому рівні питання щодо проведення всіх земельних торгів виключно в електронній формі, а саме:

Департамент міжнародної співпраці та ринку земель
Д. Башлик

 

Не потребує

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних торгів".
Супроводження у Верховній Раді України розробленого проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних торгів".
Відсутність фактів порушень при проведенні електронних земельних торгів.

- розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних торгів";

Грудень 2019 року

- супровід у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних торгів".

Грудень 2020 року

Ризик 5:
Ймовірність виникнення конфлікту інтересів у керівників територіальних органів Держгеокадастру при здійсненні повноважень з державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності.

Висока

Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель" (реєстр. N 4355 від 31.03.2016).

Департамент контролю за використанням та охороною земель
О. Коляденко,
Департамент землеустрою, використання та охорони земель
А. Ільєнко

Грудень 2020 року

Не потребує

Прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель" (реєстр. N 4355 від 31.03.2016).

Ризик 6:
Ймовірність виникнення проявів недоброчесності працівників Держгеокадастру та його територіальних органів з метою задоволення своїх приватних інтересів під час надання адміністративних послуг у зв'язку із визначенням різних найменувань адміністративних послуг в картках адміністративних послуг, які надаються Держгеокадастром, та визначених
постановою КМУ від 01.08.2011 N 835 (Постанова N 835) та розпорядженням КМУ від 16.05.2014 N 523-р (Перелік N 523-р).

Низька

Розробка проекту постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 N 835 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 N 523-р".

Юридичний департамент
І. Солодка

Грудень 2019 року

Не потребує

Прийняття Кабінетом Міністрів України проекту постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 N 835 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 N 523-р", що надасть можливість визначення у картках адміністративних послуг єдиних найменувань для адміністративних послуг, які надаються Держгеокадастром та його територіальними органами.

Ризик 7:
Ймовірність виникнення проявів недоброчесності посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту з метою задоволення своїх приватних інтересів під час здійснення внутрішнього аудиту шляхом сприяння посадовим особам об'єкту контролю уникнути (зменшити) контроль за їх діяльністю та приховати факти порушень вимог законодавства.

Низька

Удосконалення (доповнення, оновлення існуючих, розроблення нових) внутрішніх нормативних документів з питань внутрішнього аудиту, зокрема в частині відповідальності посадових осіб підрозділів внутрішнього аудиту, а саме:

Відділ внутрішнього аудиту
І. Несин

 

Не потребує

Попередження (недопущення) порушень та недоліків, втрат фінансових та матеріальних ресурсів, а також своєчасне вирішення проблемних питань діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.
Зміни в існуючі внутрішні нормативні документи з питань внутрішнього аудиту внесені.
Декларації внутрішнього аудиту розроблені.

- внесення змін до Порядку організації та здійснення діяльності з внутрішнього аудиту у Держгеокадастрі
- внесення змін до Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту у Держгеокадастрі
- розроблення Декларацій внутрішнього аудиту.

Перше півріччя 2019 року

Застосування принципу ротації посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту, а саме: направлення їх для проведення аудиту в інші територіальні органи Держгеокадастру та державні підприємства в інших областях.

Протягом 2019 - 2020 років

Ризик 8:
Відсутність нормативного закріплення вимоги для особи письмово повідомляти про виникнення у неї конфлікту інтересів та для керівника невідкладно накладати відповідну резолюцію на таке повідомлення.

Низька

Розробка механізму запровадження процедури, що передбачатиме обов'язкове письмове повідомлення посадовою особою про виникнення у неї конфлікту інтересів та для керівника такої особи невідкладно накладати відповідну резолюцію на вказане повідомлення.

Управління запобігання та виявлення корупції
О. Сіроштан

Листопад 2019 року

Не потребує

Відповідна процедура розроблена.

Ризик 9:
Ймовірність виникнення проявів недоброчесності та необ'єктивності, яка полягає у несвоєчасному розгляді звернень, ненадання або надання недостовірної інформації з метою приховування інформації та задоволення своїх приватних інтересів або інтересів третіх осіб.

Низька

Проведення навчань серед працівників Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.
Посилення контролю за дотриманням законодавства під час розгляду звернень громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень на гарячу лінію, тощо, шляхом періодичного моніторингу з боку уповноважених на це підрозділів та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу; публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них.

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації
Н. Дьяченко,
Управління забезпечення діяльності служби
Г. Адирхаєв,
Департамент адміністративно-господарського забезпечення
А. Махнаков, керівники територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Протягом 2019 - 2020 років

Не потребує

Кількість проведених навчань з питань дотримання виконавської дисципліни.
Відсутність скарг на порушення строків, неналежного (неповного) розгляду звернень громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень на гарячу лінію Держгеокадастру.

 

Голова Комісії

І. Рубан

Заступник Голови Комісії

Р. Климчук

Секретар Комісії

В. Врублевський


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.