ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 березня 2020 року N 35

Про здійснення Національним банком України операцій з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою

Відповідно до статей 6, 7, 15, 42, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою підтримки фінансової системи України, для упередження та мінімізації потенційного негативного впливу заходів, запроваджених у зв'язку з виникненням і поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), Правління Національного банку України постановляє:

1. Національний банк України (далі - Національний банк) запроваджує починаючи з 19 березня 2020 року проведення операцій з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою (долар США, євро) за безготівкову іноземну валюту (долар США, євро) (далі - операція з підкріплення).

2. Учасником операцій з підкріплення може стати банк, який входить до переліку 10 банків, визначених Національним банком, із найбільшим обсягом коштів, залучених у фізичних осіб, включаючи ощадні сертифікати, в іноземній валюті, станом на перший робочий день поточного кварталу. Національний банк публікує перелік банків, які можуть стати учасниками операцій з підкріплення, на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку. Перелік є чинним до моменту публікації Національним банком нового повідомлення на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку про перелік банків - можливих учасників операцій з підкріплення.

3. Національний банк встановлює розмір комісійної винагороди (плати за здійснення операції), яку сплачують банки Національному банку на рівні 0,15 % від суми іноземної валюти, сплата якої здійснюється за результатами проведення операції з підкріплення, в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції.

4. Національний банк здійснює операції з підкріплення в такому порядку:

1) доводить до відома банків повідомлення про проведення операцій з підкріплення (далі - повідомлення) засобами електронної пошти Національного банку та/або торговельно-інформаційних систем. Умови проведення таких операцій визначаються Національним банком у повідомленні;

2) задовольняє подані заявки банків, що відповідають умовам, визначеним у повідомленні, у повному обсязі, якщо сума для проведення операцій з підкріплення є достатньою для задоволення заявок банків;

3) розподіляє кошти, які пропонуються для проведення операцій з підкріплення, відповідно до поданих банками заявок до вичерпання суми, запропонованої в повідомленні. Кошти розподіляються між усіма банками пропорційно до поданих заявок (із заокругленням до меншого числа з урахуванням визначеного в повідомленні показника, який визначає кратність заявки банку на участь в операції з підкріплення), якщо запропонованої суми недостатньо для задоволення всіх заявок банків;

4) повідомляє банкам, які подали заявки, результати задоволення їх заявок засобами електронної пошти Національного банку та/або торговельно-інформаційних систем у строк, визначений у повідомленні;

5) здійснює розрахунки з банками, які були учасниками операцій з підкріплення, за результатами цих операцій у строки, визначені в повідомленні.

5. Рішення про проведення операцій з підкріплення приймає заступник Голови Національного банку, який здійснює загальне керівництво та контролює діяльність самостійних підрозділів Національного банку за вертикаллю підпорядкування "Ринкові операції".

6. Операційному департаменту (Сергій Подік) забезпечити укладання договорів із банками, які є учасниками операцій з підкріплення.

7. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олега Чурія та заступника Голови Національного банку України Романа Борисенка.

9. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.