МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 грудня 2019 року N 832

Про зміну назв сортів рослин

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 8, статей 13, 28 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", абзацу сьомого пункту 1 (Постанова N 459), абзацу двадцять другого підпункту 1 пункту 3 (Постанова N 459), абзацу п'ятого підпункту 318 пункту 4 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Постанова N 459), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 459 (зі змінами), Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 N 757 (Постанова N 757), ураховуючи клопотання Байраченко Віталія Івановича, який діє на підставі довіреності "Клузер Брідінг Інтернешнл ГмбХ" (Німеччина) від 23.11.2018, клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРАЛІС СЕМЕНС УКРАЇНА", яке діє на підставі довіреності "Євраліс Семанс" (Франція) від 27.11.2017, клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції" та Уманського національного університету садівництва, товариства з обмеженою відповідальністю "Сингента", яке діє на підставі довіреності "Сингента Кроп Протекшн АГ" (Швейцарія) від 05.07.2018, товариства з обмеженою відповідальністю "АФ НПП "Агромир", Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, товариства з обмеженою відповідальністю "Енза Заден Україна", яке діє на підставі довіреності "Енза Заден Біхір Б. В." (Нідерланди), клопотання від 08.07.2016 Даценка Анатолія Михайловича, який діє на підставі довіреності "Норт Амерікан Плант Дженетікс" (Канада) від 21.12.2016, наказую:

1. Змінити назви сортів рослин у Реєстрі заявок згідно з переліком, що додається.

2. Українському інституту експертизи сортів рослин підготувати експертні висновки про ухвалення нових назв сортів рослин.

 

Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

Т. Милованов

 

Додаток
до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
27.12.2019 N 832

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, по яких змінюється назва сорту

N

Назва сорту

Змінена назва сорту

Заявник

Номер та дата подання заявки

Клопотання щодо зміни назви сорту

Стан розгляду заявки

Експертний висновок про невідповідність назви сорту

Підстави для зміни назви

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Нут звичайний

1

СП 19-1

Кіра (Кіга)

Клузер Брідінг Інтернешнл ГмбХ

від 11.12.2018 N 18028012

від 28.06.2019 N 3

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

від 24.06.2019 N 37-13-15/13989

відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (далі - Закон) у разі виявлення Компетентним органом невідповідності запропонованої назви сорту встановленим вимогам заявнику надсилається експертний висновок з вимогою запропонувати іншу назву сорту. Заявник зобов'язаний повідомити Компетентний орган про своє ставлення до зазначеного експертного висновку протягом трьох місяців від дати його одержання та запропонувати іншу назву сорту.

Пшениця м'яка (озима)

2

Амазонка

Фрея

Уманський національний університет садівництва; Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції "

від 16.04.2018 N 18012030

від 01.07.2019 N 01/07-01

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

від 08.04.2019 N 37-13-15/9335

відповідно до статті 28 Закону у разі виявлення Компетентним органом невідповідності запропонованої назви сорту встановленим вимогам заявнику надсилається експертний висновок з вимогою запропонувати іншу назву сорту. Заявник зобов'язаний повідомити Компетентний орган про своє ставлення до зазначеного експертного висновку протягом трьох місяців від дати його одержання та запропонувати іншу назву сорту.

3

Аркадія

Уманська царівна

Уманський національний університет садівництва; Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий Інститут селекції"

від 16.04.2018 N 18012031

від 01.07.2019 N 01/07-02

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

від 08.04.2019 N 37-13-15/9336

відповідно до статті 28 Закону у разі виявлення Компетентним органом невідповідності запропонованої назви сорту встановленим вимогам заявнику надсилається експертний висновок з вимогою запропонувати іншу назву сорту. Заявник зобов'язаний повідомити Компетентний орган про своє ставлення до зазначеного експертного висновку протягом трьох місяців від дати його одержання та запропонувати іншу назву сорту.

Кукурудза звичайна

4

ЕС37109

ЕС КАТМАНДУ (ES KATMANDU)

Євраліс Семанс

від 29.11.2017 N 17009110

від 27.06.2019 N 1-27/06.19

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

-

відповідно до статті 28 Закону за клопотанням заявника ухвалену Компетентним органом назву сорту може бути змінено за умови надходження клопотання до прийняття рішення про виникнення прав на сорт та сплати відповідного збору.

5

ЕХПЗ-514

ЮНІ3513 (UNI3513)

Норт Амерікан Плант Дженетікс

від 10.01.2018 N 18009001

від 04.07.2019 N Н64/19

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

від 12.04.2019 N 37-13-15/9763

відповідно до статті 28 Закону у разі виявлення Компетентним органом невідповідності запропонованої назви сорту встановленим вимогам заявнику надсилається експертний висновок з вимогою запропонувати іншу назву сорту. Заявник зобов'язаний повідомити Компетентний орган про своє ставлення до зазначеного експертного висновку протягом трьох місяців від дати його одержання та запропонувати іншу назву сорту.

6

ЕХПШ-003

ЮНІ3511 (UNI3511)

Норт Амерікан Плант Дженетікс

від 10.01.2018 N 18009002

від 04.07.2019 N Н61/19

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

від 12.04.2019 N 37-13-15/9739

відповідно до статті 28 Закону у разі виявлення Компетентним органом невідповідності запропонованої назви сорту встановленим вимогам заявнику надсилається експертний висновок з вимогою запропонувати іншу назву сорту. Заявник зобов'язаний повідомити Компетентний орган про своє ставлення до зазначеного експертного висновку протягом трьох місяців від дати його одержання та запропонувати іншу назву сорту.

7

ЕХПШ-002

ЮНІ3313 (UNI3313)

Норт Амерікан Плант Дженетікс

від 10.01.2018 N 18009005

від 04.07.2019 N Н62/19

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

від 12.04.2019 N 37-13-15/9747

відповідно до статті 28 Закону у разі виявлення Компетентним органом невідповідності запропонованої назви сорту встановленим вимогам заявнику надсилається експертний висновок з вимогою запропонувати іншу назву сорту. Заявник зобов'язаний повідомити Компетентний орган про своє ставлення до зазначеного експертного висновку протягом трьох місяців від дати його одержання та запропонувати іншу назву сорту.

8

ЕХПШ-001

ЮНІ3210 (UNI3210)

Норт Амерікан Плант Дженетікс

від 10.01.2018 N 18009006

від 04.07.2019 N Н60/19

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

від 12.04.2019 N 37-13-15/9736

відповідно до статті 28 Закону у разі виявлення Компетентним органом невідповідності запропонованої назви сорту встановленим вимогам заявнику надсилається експертний висновок з вимогою запропонувати іншу назву сорту. Заявник зобов'язаний повідомити Компетентний орган про своє ставлення до зазначеного експертного висновку протягом трьох місяців від дати його одержання та запропонувати іншу назву сорту.

9

ЕХПШ-008

ЮНІ3312 (UNI3312)

Норт Амерікан Плант Дженетікс

від 10.01.2018 N 18009007

від 04.07.2019 N Н63/19

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

від 12.04.2019 N 37-13-15/9762

відповідно до статті 28 Закону у разі виявлення Компетентним органом невідповідності запропонованої назви сорту встановленим вимогам заявнику надсилається експертний висновок з вимогою запропонувати іншу назву сорту. Заявник зобов'язаний повідомити Компетентний орган про своє ставлення до зазначеного експертного висновку протягом трьох місяців від дати його одержання та запропонувати іншу назву сорту.

10

СЕ2338

СИ НІАГАРА (SY NIAGARA)

Сингента Кроп Протекшн АГ

від 03.12.2018 N 18009143

від 04.07.2019 N 160-reg/19

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

-

відповідно до статті 28 Закону за клопотанням заявника ухвалену Компетентним органом назву сорту може бути змінено за умови надходження клопотання до прийняття рішення про виникнення прав на сорт та сплати відповідного збору.

11

СД3118

СИ МІНЕРВА (SY MINERVA)

Сингента Кроп Протекшн АГ

від 03.12.2018 N 18009144

від 04.07.2019 N 162-reg/19

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

-

відповідно до статті 28 Закону за клопотанням заявника ухвалену Компетентним органом назву сорту може бути змінено за умови надходження клопотання до прийняття рішення про виникнення прав на сорт та сплати відповідного збору.

Соняшник однорічний

12

ЕСХ9132

ЕС РОЗІС КЛ (ES ROSIS CL)

Євраліс Семанс

від 29.11.2017 N 17039106

від 27.06.2019 N 3-27/06.19

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

-

відповідно до статті 28 Закону за клопотанням заявника ухвалену Компетентним органом назву сорту може бути змінено за умови надходження клопотання до прийняття рішення про виникнення прав на сорт та сплати відповідного збору.

13

ЕСХ9490

ЕС ЮРАСИК СУ (ES JURASSIC SU)

Євраліс Семанс

від 29.11.2017 N 17039110

від 27.06.2019 N 27/06.19

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

-

відповідно до статті 28 Закону сорт повинен пропонуватися в Україні та в іншій державі-учасниці під однією і тією ж назвою (назва сорту ЕСХ9490 була змінена в Болгарії на ЕС ЮРАСИК СУ).

14

ЕСХ7037

ДРАКАРІС КЛП (DRACARIS CLP)

Євраліс Семанс

від 29.11.2017 N 17039111

від 03.07.2019 N 1-03/07.19

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

-

відповідно до статті 28 Закону за клопотанням заявника ухвалену Компетентним органом назву сорту може бути змінено за умови надходження клопотання до прийняття рішення про виникнення прав на сорт та сплати відповідного збору.

15

ЕСХ9238

ЕС АГОРА (ES AGORA)

Євраліс Семанс

від 29.11.2017 N 17039105

від 27.06.2019 N 4-27/06.19

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

-

відповідно до статті 28 Закону за клопотанням заявника ухвалену Компетентним органом назву сорту може бути змінено за умови надходження клопотання до прийняття рішення про виникнення прав на сорт та сплати відповідного збору.

16

НХ82310

ДУНКАН КЛП (DUNCAN CLP)

Сингента Кроп Протекшн АГ

від 05.12.2017 N 17039118

від 26.06.2019 N 151-reg/19

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

-

відповідно до статті 28 Закону за клопотанням заявника ухвалену Компетентним органом назву сорту може бути змінено за умови надходження клопотання до прийняття рішення про виникнення прав на сорт та сплати відповідного збору.

17

НХ81220

СУФІКС (SUFFIX)

Сингента Кроп Протекшн АГ

від 05.12.2017 N 17039127

від 26.06.2019 N 152-reg/19

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

-

відповідно до статті 28 Закону за клопотанням заявника ухвалену Компетентним органом назву сорту може бути змінено за умови надходження клопотання до прийняття рішення про виникнення прав на сорт та сплати відповідного збору.

18

НХ82212

СИ НЕКСУС КЛП (SY NEXUS CLP)

Сингента Кроп Протекшн АГ

від 30.11.2018 N 18039097

від 26.06.2019 N 156-reg/19

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

-

відповідно до статті 28 Закону за клопотанням заявника ухвалену Компетентним органом назву сорту може бути змінено за умови надходження клопотання до прийняття рішення про виникнення прав на сорт та сплати відповідного збору.

19

НХ92250

СУНАТО (SUNATO)

Сингента Кроп Протекшн АГ

від 30.11.2018 N 18039101

від 26.06.2019 N 158-reg/19

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

-

відповідно до статті 28 Закону за клопотанням заявника ухвалену Компетентним органом назву сорту може бути змінено за умови надходження клопотання до прийняття рішення про виникнення прав на сорт та сплати відповідного збору.

Диня звичайна

20

Е25А.00683

Дейра (Deyra)

Енза Заден Біхір Б. В.

від 30.01.2019 N 19147001

від 05.07.2019 N 95

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

-

відповідно до статті 28 Закону сорт повинен пропонуватися в Україні та в іншій державі-учасниці під однією і тією ж назвою (назва сорту Е25А.00683 була змінена у Нідерландах на Дейра).

Цибуля городня

21

Е61Л.10242

Ногал (Nogal)

Енза Заден Біхір Б. В.

від 30.01.2019 N 19106005

від 05.07.2019 N 94

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

-

відповідно до статті 28 Закону сорт повинен пропонуватися в Україні та в іншій державі-учасниці під однією і тією ж назвою (назва сорту Е61Л.10242 була змінена у Нідерландах на Ногал).

Люцерна мінлива

22

Красуня

Південна красуня

Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення

від 03.12.2018 N 18364001

від 24.06.2019 N 11/306

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

від 03.06.2019 N 37-13-15/12739

відповідно до статті 28 Закону у разі виявлення Компетентним органом невідповідності запропонованої назви сорту встановленим вимогам заявнику надсилається експертний висновок з вимогою запропонувати іншу назву сорту. Заявник зобов'язаний повідомити Компетентний орган про своє ставлення до зазначеного експертного висновку протягом трьох місяців від дати його одержання та запропонувати іншу назву сорту.

Соняшник однорічний - батьківський компонент

23

АМЛ1В

АМЛ1В

Товариство з обмеженою відповідальністю "АФ НПП АГРОМИР"

від 18.12.2018 N 18939141

від 25.06.2019 N 25/06-06

сорт проходить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи

від 12.04.2019 N 37-13-15/9766

відповідно до статті 28 Закону у разі виявлення Компетентним органом невідповідності запропонованої назви сорту встановленим вимогам заявнику надсилається експертний висновок з вимогою запропонувати іншу назву сорту. Заявник зобов'язаний повідомити Компетентний орган про своє ставлення до зазначеного експертного висновку протягом трьох місяців від дати його одержання та запропонувати іншу назву сорту.

 

Заступник директора департаменту
аграрної політики

О. Альшанова


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.