НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

від 1 серпня 2017 року N 405

Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України

Відповідно до статті 26 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 03 листопада 2005 року N 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за N 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10 листопада 2011 року N 637 (Рішення N 637)), розглянувши заяви ТОВ "Фортеза-Південь" від 07.07.2017 NN 01/07, 02/07, 03/07, представництва "ЗТЄ Корпорейшн" від 07.07.2017 N 201707-01, ТОВ "ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ" від 06.07.2017 N 01-17/159 щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України та за результатами технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявлених типів РЕЗ (лист УДЦР від 17.07.2017 N 80/10.1-05/224/10133), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила:

1. Визначити можливим застосування заявлених типів радіоелектронного засобу на території України згідно з додатком.

2. Визначити неможливим застосування на території України теплолічильника моделі Ultraheat T230 із радіомодулем, радіомодулю типу WZU-RF до теплолічильника моделі Ultraheat Т550 (UH50), виробництва "Landis+Gyr GMBH", Німеччина (далі - РЕЗ), в радіотехнології "Пристрої радіочастотної ідентифікації" у смугах радіочастот 865 - 869 МГц, оскільки особливостями застосування цих радіотехнологій згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815, передбачено використання смуги радіочастот 865 - 869 МГц системою автоматичної ідентифікації рухомого складу на залізничному транспорті та/або системою моніторингу проходження поштової кореспонденції. Параметри зазначених РЕЗ не відповідають вимогам заявленого гармонізованого європейського стандарта ETSI EN 302 208-2.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

 

Додаток
до рішення НКРЗІ
01.08.2017 N 405

N з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника

Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)

Призначення РЕЗ або ВП

Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП

Клас випромінювання

Умови застосування

1

Станція базова системи стільникового зв'язку GSM-900 моделі ZXSDR BS8700 виробництва "ZTE Corporation", Китай

Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
(ДСТУ ETSI EN 301 502:2007)

Застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900 у якості базової станції

933 - 960МГц/
888 - 915 МГц

200KF7W
200KG7W

ДВ-1
ОВ6

2

Сповіщувач охоронний радіохвильовий лінійний двопозиційний торговельної марки "Стадій" моделі Р300, виробництва ТОВ "Фортеза-Південь", Україна

Телеметрія та радіодистанційне керування ETSI EN 300 440:2

Застосування у системах охорони периметрів будь-яких об'єктів та формування тривожного сповіщення при перетинанні порушником зони виявлення

10,515 ГГц

1M00P0N

ДБ-4
Рв = 10 мВт
Ga = 14 дБі

3

Сповіщувач охоронний радіохвильовий лінійний двопозиційний торговельної марки "Стадій" моделі Р100, виробництва ТОВ "Фортеза-Південь", Україна

Телеметрія та радіодистанційне керування ETSI EN 300 440:2

Застосування у системах охорони периметрів будь-яких об'єктів та формування тривожного сповіщення при перетинанні порушником зони виявлення

10,515 ГГц

1M00P0N

ДБ-4
Рв = 10мВт
Ga = 11 дБі

4

Сповіщувач охоронний радіохвильовий лінійний двопозиційний торговельної марки "Стадій" моделі Р50, виробництва ТОВ "Фортеза-Південь", Україна

Телеметрія та радіодистанційне керування ETSI EN 300 440:2

Застосування у системах охорони периметрів будь-яких об'єктів та формування тривожного сповіщення при перетинанні порушником зони виявлення

10,515 ГГц

1M00P0N

ДБ-4
Рв = 10 мВт
Ga = 8 дБі

Умови застосування:

ОВ6. Застосування базових станцій та повторювачів радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM" у смузі радіочастот 888 - 890 МГц допускається за умови встановлення на вході їх приймальних трактів фільтрів із смугою пропускання 888 - 915 МГц.

ДВ-1. Дозвіл на експлуатацію РЕЗ (ВП) видається на кожний РЕЗ (ВП), встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ.

ДБ-4 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ (стаціонарного розташування) видається на кожний РЕЗ, встановлений у місці з конкретними географічними координатами без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ.

Рв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.

Ga - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.

 

Директор Департаменту ліцензування

М. С. Сокирко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.