ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.01.2016 р. N 14

Київ

Про внесення змін до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 17 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою забезпечення врегулювання комплексу питань, пов'язаних із формуванням та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва:

Унести зміни до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року N 2026 (Розпорядження N 2026) (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 жовтня 2014 року N 1182 (Розпорядження N 1182)), виклавши його у новій редакції, що додається.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
02 листопада 2011 року N 2026
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 15 січня 2016 року N 14)

ПОРЯДОК
формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту

Розділ I. Загальні положення

1.1. Порядок формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту (далі - Порядок) розроблений відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інвестиційну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про здійснення державних закупівель" (Закон N 1197-VII), постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва", від 12 січня 2011 р. N 18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету", від 11 травня 2011 р. N 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 560), від 01 серпня 2005 р. N 668 "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві", наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 р. N 11 "Про бюджетну класифікацію", нормативно-правових актів України і визначає механізм формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту (далі - Програма).

1.2. Порядок запроваджується з метою врегулювання комплексу питань, пов'язаних із формуванням та виконанням Програми в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, а також цільового й ефективного використання коштів бюджету м. Києва та Державного бюджету України (далі - бюджетні кошти).

1.3. У цьому Порядку терміни та поняття вживаються у значеннях, наведених в нормативних документах, зазначених в пункті 1.1 цього Порядку.

Розділ II. Подання матеріалів до проекту Програми

Капітальні вкладення

2.1. Департаменти, управління, інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районні в місті Києві державні адміністрації (далі - головні розпорядники бюджетних коштів) в установлений термін подають Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції до проекту Програми на відповідний рік в частині капітального будівництва за формою 07-КБ-пропозиції (додаток 1) в електронному та письмовому вигляді, з інформаційними довідками.

Запропоновані об'єкти повинні відповідати стратегічним напрямкам розвитку м. Києва та бути передбаченими міськими або державними цільовими програмами розвитку відповідної галузі.

2.2. У складі інвестиційних пропозицій до Програми по кожному об'єкту надаються наступні матеріали:

2.2.1. інформаційна довідка 1 за формою N 07-КБ-ІНФ (додаток 2).

Інформаційна довідка повинна містити:

інформацію щодо наявності розпорядчих документів щодо необхідності здійснення капітального будівництва та затвердження проектно-кошторисної документації або інформацію про стан їх оформлення;

актуальні та достовірні відомості про стан справ на об'єкті на момент заповнення довідки та перелік фактично виконаних робіт;

2.2.2. інформаційна довідка 2 за формою N 07-КБ-ІНФ-фото (додаток 3) з цифровою фотографією будови, макету (або загальної перспективи об'єкта у складі проекту) та позначенням місцезнаходження об'єкта на карті міста: район міста, вулиця, позначення місця розташування об'єкта.

2.3. Районні в місті Києві державні адміністрації подають Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за формою N 34-КБ (додаток 4) в установленому порядку інформацію про об'єкти державної та приватної форми власності, роботи з будівництва (реконструкції) яких будуть проводитись у відповідному році на території відповідного району підприємствами, установами та організаціями, які не підпорядковані виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

Капітальний ремонт

2.4. Головні розпорядники бюджетних коштів подають пропозиції до проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік в частині капітального ремонту до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в електронному та письмовому вигляді за формою 07-КР-пропозиції (додаток 5).

Розділ III. Розгляд в Департаменті економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) поданих матеріалів і формування проекту Програми

3.1. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів інвестиційних пропозицій до проекту Програми та забезпечує формування адресних переліків об'єктів капітального будівництва та капітального ремонту, фінансування яких пропонується за кошти бюджету м. Києва.

3.2. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) доводить письмово Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) граничний обсяг капітальних видатків спеціального фонду бюджету м. Києва на капітальні вкладення та капітальний ремонт на відповідний рік.

3.3. Розгляд та обговорення інвестиційних пропозицій, поданих до проекту Програми, здійснюється в Департаменті економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за участю представників головних розпорядників бюджетних коштів.

Розділ IV. Затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Києва та доведення Програми до виконавців

4.1. Виходячи з граничного обсягу видатків спеціального фонду бюджету м. Києва на капітальні видатки на наступний рік, Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) формує адресний перелік об'єктів капітального будівництва та розподіл видатків на капітальний ремонт по головних розпорядниках бюджетних коштів і у складі проекту Програми подає на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

4.2. Додатками до Програми є:

зведена програма капітальних вкладень та капітального ремонту;

розподіл асигнувань на фінансування капітальних вкладень;

розподіл асигнувань на фінансування капітального ремонту.

4.3. Після розгляду та погодження постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку проект Програми виноситься на розгляд та затвердження Київської міської ради.

4.4. На виконання рішення Київської міської ради про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) готує проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік, яким:

показники Програми по капітальному будівництву та капітальному ремонту, затверджені рішенням Київської міської ради, доводяться до головних розпорядників бюджетних коштів та замовників;

затверджується адресний перелік об'єктів капітального ремонту, який здійснюється за замовленням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Києва;

затверджуються переліки об'єктів капітального будівництва та капітального ремонту, що здійснюється за замовленням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок власних коштів підприємств, установ та організацій, кредитів, лізингів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, крім бюджетних коштів (далі - інші кошти);

визначається порядок внесення змін до Програми, підготовки та подання звітності про хід її виконання, надаються окремі доручення виконавцям тощо.

4.5. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік разом з додатками доводиться до головних розпорядників бюджетних коштів, замовників та інших виконавців.

Розділ V. Внесення змін до Програми

5.1. В разі зміни затвердженого обсягу капітальних видатків Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) письмово інформує Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо вказаних змін.

5.2. Головні розпорядники бюджетних коштів в разі необхідності внесення змін до Програми в частині капітальних вкладень та капітального ремонту подають до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідні пропозиції.

В разі зміни видатків на капітальні вкладення одночасно подаються пропозиції щодо внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік в частині капітальних вкладень за формою N 07-КБ-кориг (додаток 6) та N 07-КБ-пропозиції (додаток 1) з визначенням об'єктів та джерел їх фінансування. При цьому питання збільшення видатків по об'єктах з бюджету м. Києва розглядається тільки в межах загального обсягу асигнувань на фінансування капітальних вкладень по головному розпоряднику бюджетних коштів.

В разі зміни видатків на капітальний ремонт подаються пропозиції щодо внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік в частині капітального ремонту за формою N 07-КР-кориг (додаток 7) та N 07-КР-пропозиції (додаток 5).

5.3. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щомісяця аналізує стан виконання показників Програми, стан оформлення замовниками необхідної документації та здійснення закупівель і, в разі необхідності, готує пропозиції щодо перерозподілу асигнувань між об'єктами капітального будівництва або між головними розпорядниками бюджетних коштів.

5.4. В разі зміни затвердженого обсягу видатків на капітальні вкладення та/або капітальних ремонт, або в разі перерозподілу видатків між головними розпорядниками бюджетних коштів, пропозиції щодо внесення змін в установленому порядку погоджуються з постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку і подаються на розгляд та затвердження Київської міської ради.

5.5. Якщо зміни до Програми вносяться шляхом перерозподілу видатків між об'єктами капітального будівництва або напрямами видатків на капітальний ремонт в межах затверджених обсягів по головному розпоряднику бюджетних коштів, то такі зміни затверджуються розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з подальшим погодженням його постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Розділ VI. Подання звітних документів щодо виконання Програми

6.1. Головні розпорядники бюджетних коштів надають Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щомісячно, в термін до 5 числа місяця, наступного за звітним, звіт про хід освоєння та фінансування капітальних видатків, передбачених Програмою на відповідний рік:

інформацію щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень за формою N 07-КБ-звіт (додаток 8);

інформацію щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту за формою N 07-КР-звіт (додаток 9);

пояснювальну записку, в якій зазначаються перелік робіт, які виконувались на об'єктах капітального будівництва та капітального ремонту у звітному періоді, а також причини недовиконання встановлених завдань та заходи, які вживались для забезпечення їх виконання та надолуження відставання;

інформацію щодо проектних та підрядних організацій, які є переможцями процедур державних закупівель на виконання проектних і будівельних робіт на об'єктах, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік, за формами N 07-КБ-проект (додаток 10) та N 07-КБ-підряд (додаток 11);

інформацію щодо розробки та затвердження проектів будівництва на об'єктах, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, за формою N 07-КБ-звіт-ПКД (додаток 12) з копіями відповідних документів;

інформацію щодо здійснення процедур державних закупівель на виконання проектних та будівельних робіт на об'єктах, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік, за формами N 07-КБ-закупівлі-проект (додаток 13) та N 07-КБ-закупівлі-підряд (додаток 14);

копії титулів будов (об'єктів) та титулів на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, затверджених та погоджених в установленому порядку у звітному періоді.

6.2. Зазначені у пункті 6.1 форми N 07-КБ-проект (додаток 10), N 07-КБ-підряд (додаток 11), N 07-КБ-звіт-ПКД (додаток 12), N 07-КБ-закупівлі-проект (додаток 13), N 07-КБ-закупівлі-підряд (додаток 14), копії документів не подаються, якщо у звітному періоді інформація по них не змінювалась, про що головні розпорядники бюджетних коштів повинні зазначити в супровідному листі.

6.3. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щотижня інформацію щодо фінансування капітальних вкладень по об'єктах, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік за рахунок відповідних джерел фінансування, та щомісячно, в строк до 5 числа, наступного за звітним, інформацію щодо фінансування видатків на капітальний ремонт, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік за рахунок відповідних джерел фінансування, за формою N 07-КР-ГФУ-звіт (додаток 15) по головних розпорядниках бюджетних коштів та кодах функціональної класифікації видатків місцевих бюджетів.

6.4. Підприємства, установи та організації міста, підпорядковані виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурним підрозділам, які здійснюють капітальне будівництво та капітальний ремонт за замовленням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок інших коштів, щомісяця, до 10 числа наступного за звітним, надають Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо освоєння та фінансування капітальних вкладень по об'єктах за формою N 07-КБ-звіт (додаток 8).

Розділ VII. Окремі питання

7.1. Департаментам, управлінням, іншим структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям:

забороняється проведення будь-яких робіт на об'єктах, по яких не передбачені асигнування на фінансування капітальних вкладень у поточному році або виконання робіт понад визначені у Програмі обсяги;

для проектування і будівництва об'єктів, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, проектні та підрядні організації залучати виключно у встановленому законодавством порядку.

7.2. Головні розпорядники бюджетних коштів по об'єктах капітального будівництва, включених до Програми, забезпечують:

підготовку та прийняття розпорядчих документів щодо необхідності здійснення робіт за рахунок бюджетних коштів;

розробку та затвердження проектно-кошторисної документації;

укладання договорів на виконання проектних або будівельних робіт з урахуванням вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Закон N 1197-VII).

7.3. Подання проекту будівництва для проведення експертизи проектів будівництва, а у випадках, передбачених законодавством, кошторисної частини проекту будівництва, на фінансування яких в Програмі передбачаються бюджетні асигнування, забезпечується замовниками у встановленому порядку.

7.4. Головні розпорядники бюджетних коштів опрацьовують та узагальнюють матеріали по всіх замовниках та надсилають до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до цього Порядку.

7.5. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів, а також повноту, достовірність і своєчасність подання інформації, підготовленої відповідно до цього Порядку, несуть головні розпорядники бюджетних коштів.

7.6. Контроль за використанням коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Керівник апарату

В. Бондаренко

 

Додаток 1
до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма N 07-КБ-пропозиції

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА НА ____ РІК

Перелік об'єктів капітального будівництва

Головний розпорядник коштів

_

Замовник

_

Галузь

_

капітальні вкладення, проектні роботи - тис. грн.
потужність - у відповідних одиницях виміру

Код об'єкта

Найменування

Місяць, рік початку і закінчення будівництва

Джерело фінансування

Стадія ПВР

Згідно з проектно-кошторисною документацією

Очікуване виконання на 01.01.20__

Програма на ____ рік

Строки видачі та затвердження проектно-
кошторисної документації

Підстава для включення об'єкта в програму та виділення бюджетних коштів на будівництво (дата та номер розпорядчого документа)

Дата та номер рішення Київради про відведення земельної ділянки

Дата та номер позитивного експертного звіту документа про затвердження ПКД

Генпідрядна організація

Проектна організація

Разом міста

Потужність

Кошторисна вартість / Вартість ПВР

Всього

в т. ч. 20__ рік

1

2

3

4

5

6

7

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Керівник (посада)

Підпис

Виконавець

Телефон

 

Додаток 2
до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма N 07-КБ-ІНФ

Інформаційна довідка 1

_
(найменування об'єкта)

 

Суть питання

Інформація

1

Адреса, район розташування

 

2

Розпорядчий документ про необхідність будівництва (реконструкції)

Зазначити назву, номер та дату документа.

3

Відповідність стратегічним напрямам розвитку м. Києва та цільовим програмам

Зазначити пункт, розділ та назву міської та/або державної цільової програми, номер, дату та назву документа про її затвердження.
Вказати відповідний розділ стратегії розвитку м. Києва.

4

Відведення земельної ділянки

Зазначити номер та дату рішення Київської міської ради.
Якщо підводити земельну ділянку не потрібно, зазначити про це, вказавши відповідну підставу.

5

Розпорядчий документ про затвердження проектно-кошторисної документації, позитивний експертний звіт

Зазначити назву, N та дату документів. Якщо проект будівництва не затверджений, надати інформацію щодо термінів його затвердження, експертний звіт.

6

Документ, який дає право на виконання будівельних робіт

Зазначити назву документа, номер, дату та назву організації, що його видала.

7

Інформація щодо визначення проектної та підрядної організацій

Вказати інформацію щодо стану здійснення відповідної процедури закупівлі за державні кошти, визначення переможця, укладання договору тощо.
Якщо на закупівлю не поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Закон N 1197-VII), вказати підставу і відповідну статтю закону, та надати інформацію щодо укладання договору.

8

Техніко-економічні показники по проекту будівництва

Зазначити кошторисну вартість (в т. ч. вартість будівництва та обладнання), загальну площу, потужність, тривалість будівництва згідно із проектом організації будівництва, площу земельної ділянки тощо.

9

Стан справ на об'єкті, переліки виконаних робіт та робіт на наступний рік

Надати конкретний перелік робіт, які вже виконані, та перелік робіт, які необхідно виконати у наступному році (з помісячним графіком по видах робіт, що відповідають проекту організації будівництва).

10

Соціальна значимість об'єкта

Соціальний ефект від впровадження об'єкта повинен містити конкретні кількісні показники (розрахунки скорочення експлуатаційних витрат та очікуваної економії після реалізації проекту, екологічні наслідки, кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, кількісний показник збільшення потужності об'єкта, скільки мешканців будуть обслуговуватись за рік тощо, перелічити проблеми, які будуть вирішені в разі спорудження (реконструкції) об'єкта. Необхідно вказати мінімум 10 кількісних характеристик.

11

Ризики

Перелічити проблеми та ризики, які можуть виникнути в разі, якщо об'єкт не буде споруджений, або в разі перенесення термінів виконання робіт на більш пізні строки (мінімум 10 пунктів).

12

Збільшення кошторисної вартості (обґрунтування)

Зазначити причини збільшення з обґрунтуванням по складових проектно-кошторисної документації та зазначити інформацію щодо термінів перезатвердження проекту будівництва.

Керівник (посада)

Підпис

 

Додаток 3
до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма N 07-КБ-ІНФ-фото

Інформаційна довідка 2

_
(найменування об'єкта)

1. Місцезнаходження об'єкта на карті міста (район міста, вулиця, позначення місця розташування об'єкта):

  

(зразок)

2. План-схема ділянки (згідно даних Державного земельного кадастру):

Зображення має графічний вигляд. Не наводиться.

3. Фото будови станом на

  

(зразок)

4. Фото макету об'єкта:

  

 

Керівник (посада)

Підпис

 

Додаток 4
до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма N 34-КБ

Інформація про об'єкти державної та приватної форми власності, роботи з будівництва (реконструкції) яких будуть проводитись у ____ році
на території району
(назва району)

Замовник, форма власності замовника __
Інвестор ___
Генеральна підрядна організація _______
Галузь _____

тис. грн.

Найменування та місцезнаходження будови (об'єкта), характер та черга будівництва

Джерела фінансуван-
ня

Термін будівництва (місяць, рік початку; місяць, рік закінчення)

По проекту будівництва* (кошторисна вартість, потужність, відповідна одиниця виміру)

Очікуване виконання на 01.01.20__ р.

Прогноз на 20__ рік

Дата та номер рішення Київради про відведення земельної ділянки

Дата та номер документа про дозвіл на будівництво

Дата та номер: експертного звіту щодо розгляду проекту будівництва; документа про затвердження проекту будівництва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) якщо проект будівництва не затверджений - вказуються розрахункові показники.

ПРИМІТКИ:

1. По галузі "Житлове будівництво", в разі спорудження житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями, в рядку "Потужність" вказується загальна площа об'єкта в цілому, в тому числі загальна площа квартир та вбудованих приміщень з їх функціональним призначенням.

2. Показники форми зазначаються в діючих кошторисних цінах.

3. Форми, заповнені не всіма показниками або неякісно, не будуть прийматись та враховуватись при розробці міської програми.

Дата

Посада

Підпис

тел.

 

Додаток 5
до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма N 07-КР-пропозиції

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА НА ____ РІК

Перелік об'єктів капітального ремонту

Головний розпорядник бюджетних коштів ___________

N п/п

Код класифікації видатків місцевих бюджетів

Код об'єкта

Найменуван-
ня

Місяць, рік початку і закінчення робіт

Джерело фінансування

Стадія ПВР

Кошторисна вартість (затверджена або орієнтовна)

Очікуване виконання на 01.01.____

Програма на ____ рік

Підстава для виконання робіт (Розпорядження КМДА або дефектний акт від __ N __, тощо)

Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від __ N __  

Підрядна організація  

Проектна організація  

Район міста  

Потужність

Кошторисна  вартість / Вартість ПВР

Всього

в т. ч. ____ рік

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Керівник (посада)

Підпис

Примітки:

1. Коди функціональної класифікації видатків місцевих бюджетів по гр. Б та їх найменування по гр. 1 вказуються відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 "Про бюджетну класифікацію" (Наприклад: Код класифікації місцевих видатків: 100000. Назва коду класифікації видатків: Житлово-комунальне господарство; код функціональної класифікації видатків: 100102. Назва коду функціональної класифікації видатків: Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади. Найменування та адреса об'єкта: Капітальний ремонт даху будинку N 15 на вул. Р. Окіпної).

2. В гр. 2 вказується місяць і рік початку та закінчення робіт (Наприклад: 05.2012 - 10.2015).

3. В гр. 3 вказуються джерела фінансування робіт.

4. В гр. 4 вказується стадія проектування, в разі необхідності її розробки (РП; ЕКСП.РП; ВИХ.ДАН).

5. В гр. 6 вказується сума відповідно до затвердженого кошторису або орієнтовна вартість робіт

6. В гр. 10 вказується назва, номер та дата, яким визначено необхідність виконання робіт з капітального ремонту (Наприклад: Розпорядження КМДА від 02.08.2013 АБО Дефектний акт від 10.05.2014 тощо).

7. В гр. 11 вказується дата, номер експертного звіту щодо розгляду проектно-кошторисної документації або кошторису та назва організації, що його видала).

8. В гр. 12 та гр. 13 вказується інформація щодо підрядних та проектних організацій у наступному вигляді:

- якщо виконання проектних робіт не передбачено відповідно до законодавства, в гр. 8 зазначається: "Не потрібно";

- якщо проектна та/або підрядна організація визначена, в гр. 8 та/або гр. 9 вказується її найменування та дата і номер договору на виконання робіт (Наприклад: ТОВ "Рембуд", договір від 10.12.2012 N 5);

- якщо організація визначається відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Закон N 1197-VII), то в гр. 8 та або гр. 9 зазначається процедура закупівлі та стан їі проведення (Наприклад: відкриті торги, оголошені 01.02.2015; розкриття пропозицій 03.03.2015. АБО: Відкриті торги. розкриття пропозицій відбулось 01.02.2015, визначається переможник, орієнтовна дата заключення договору 20.02.2015);

- якщо визначення організації не потребує проведення процедур державних закупівель, в гр. 8 та/або гр. 9 вказується інформація щодо укладання договору (Наприклад: Початок виконання робіт передбачено на липень, договір планується укласти 15.05.2015).

 

Додаток 6
до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма N 07-КБ-кориг

Пропозиції
щодо внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на ____ рік в частині капітальних вкладень

Головний розпорядник бюджетних коштів (замовник) ________

тис. грн.

Код об'єкта

НАЙМЕНУВАННЯ

Затверджена Програма (фінансування)

Зміни до Програми
(+, -)

Пропонується до затвердження

Обґрунтування щодо внесення змін до Програми

1

2

3

4

5

6

 

Всього по головному розпоряднику бюджетних коштів

 

 

 

 

 

Галузь - всього, в т. ч:

 

 

 

 

 

Бюджет розвитку

 

 

 

 

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

Інші кошти

 

 

 

 

 

Об'єкт - всього, в т. ч:

 

 

 

 

 

Бюджет розвитку, всього, в т. ч:

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

 

 

з них, проектні роботи

 

 

 

 

 

- оплата за роботи, виконані в 20__ році

 

 

 

 

 

- залишок коштів з 20__ року

 

 

 

 

 

Цільові фонди, всього, в т. ч:

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

 

 

з них, проектні роботи

 

 

 

 

 

- оплата за роботи, виконані в 20__ році

 

 

 

 

 

- залишок коштів з 20__ року

 

 

 

 

Керівник (посада)

Підпис

 

Додаток 7
до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма N 07-КР-кориг

Пропозиції
щодо внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на ____ рік в частині капітального ремонту

Головний розпорядник бюджетних коштів ______

тис. грн.

Код об'єкта

Напрями фінансування

Джерела фінансування

Затверджена Програма

Зміни
(+, -)

Пропонується до затвердження

Обґрунтування щодо внесення змін

Код класифікації видатків місцевих бюджетів
N п/п

Найменування

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

ВСЬОГО, в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код класифікації видатків

Назва коду

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Код функціональної класифікації видатків

Назва коду

Всього

 

 

 

 

бюджет розвитку

 

 

 

з них

 

 

 

- проектні роботи

 

 

 

- борги за виконані (проектні) роботи

 

 

 

субвенція з державного бюджету на ...

 

 

 

фонд охорони навк. прир. середовища

 

 

 

...

 

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

1

Найменування та адреса об'єкта

Всього

 

 

 

 

бюджет розвитку

 

 

 

з них

 

 

 

- проектні роботи

 

 

 

- борги за виконані (проектні) роботи

 

 

 

субвенція з державного бюджету на ...

 

 

 

фонд охорони навк. прир. середовища

 

 

 

...

 

 

 

Керівник (посада)

Підпис

 

Додаток 8
до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма N 07-КБ-звіт

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень

Головний розпорядник бюджетних коштів (замовник) __________ за січень ___________ ____ року

тис. грн.

Код об'єкта

Найменування галузей та об'єктів

Джерела фінансування

Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.__

в тому числі:

Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.__

Капітальні вкладення

Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)

Підлягає оплаті на кінець звітного періоду

Одержано коштів

Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду

Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду

Примітка

врахований в Програмі на поточний рік

Програма на рік

Виконано

Всього за звітний період

в тому числі:

За січень ____ 20__

в т. ч. за звітний місяць

із гр. 7 за рахунок

Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)

Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр. 4)

Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр. 7

залишку коштів станом на 01.01.__

використання зворотних матеріалів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Всього по головному розпоряднику бюджетних коштів

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них, проектні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд охорони навкол. прир. сер-ща

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузь

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них, проектні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд охорони навкол. прир. сер-ща

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об'єкт

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них, проектні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд охорони навкол. прир. сер-ща

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Графа 12 = гр. 4 + гр. 7 - гр. 9 - гр. 10

2. Графа 13 = гр. 14 + гр. 15 + гр. 16

3. Графа 17 = гр. 13 - гр. 12

4. Графа 7 включає показники гр. 9 та гр. 10

5. Графа 18 = гр. 17 + (гр. 3 - гр. 4)

6. В графі 19 вказуються обґрунтування зменшення показників, повернення коштів тощо.

7. В разі, якщо на фінансування об'єктів передбачені кошти з інших джерел фінансування, не врахованих в Програмі, інформація про них надається окремим рядком і не враховується у загальному підсумку по об'єкту (Наприклад: Крім того, кошти статутного фонду КП).

Керівник (посада)

Підпис

 

Додаток 9
до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма N 07-КР-звіт

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту за січень року

Галузь

Головний розпорядних бюджетних коштів

тис. грн.

Код класифі-
кації видатків місцевих бюджетів

Код об'єкта

Наймену-
вання

Терміни виконан-
ня робіт

Джерело фінансу-
вання

Кошто-
рисна вартість

Виконано на 01.01.20__

Заплано-
ваний обсяг видатків на 20__ рік

З них:

Виконано робіт станом на 01.11.20__

Профінан-
совано робіт станом на 01.11.20__ (по гр. 8)

Профінан-
сована заборго-
ваність (по гр. 7)

Касові видатки

Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр. 9 - гр. 10, гр. 7 - гр. 8

Інформація щодо документації

Стан виконан-
ня робіт

заборго-
ваність за виконан-
ня робіт

 

всього з почат-
ку року

в т. ч. за звіт-
ний період

Розпор. КМДА або дефектний акт від __ N __

Кошторис (проектно-
кошто-
рисна докумен- тація) від __ N __

Позитив-
ний експерт-
ний звіт по кошто-
рису або проекту від __ N __

Проведен-
ня процедур закупі-
вель

Договір

на проектуван-
ня від __ N __ найме-
нування
організації

на будівельні роботи від __ N __ найме-
нуван-
ня органі-
зації

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посада)

Підпис

Примітка. В колонки 8, 9, 10, 11 занесені дані за попередній місяць

Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Закон N 1197-VII), в графі 4 зазначити "Не потребує"

Якщо тендер:

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. N 25-7 від 20.02.2015, огол. 15023

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. N 106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015.

 

Додаток 10
до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма N 07-КБ-проект

ІНФОРМАЦІЯ
щодо проектних організацій, які є переможцями процедур державних закупівель на виконання проектних робіт на об'єктах, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 20__ рік

за 20__ року

Головний розпорядник коштів

Замовник -

Назва об'єкта, адреса

Місяць, рік початку та закінчення будівництва

Стадія проектування, яка підлягає затвердженню (П* або РП**)

Договір на виконання проектних робіт, додаткова угода (N, дата)

Сума договору та дата видачі документації

Генеральна проектна організація

Повна назва

Юридична адреса

П. І. Б. керівника, контактний телефон

1

2

3

4

 

5

6

7

Галузь

 

 

 

 

 

 

 

Об'єкт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* проект

** робочий проект

Керівник (посада)

Підпис

 

Додаток 11
до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма N 07-КБ-підряд

ІНФОРМАЦІЯ
щодо підрядних організацій, які є переможцями процедур державних закупівель на виконання будівельних робіт на об'єктах, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 20__ рік

за 20__ року

Головний розпорядник коштів -

Замовник - ______

Назва об'єкта, адреса

Місяць, рік початку та закінчення будівництва

Документ про затвердження проекту будівництва (N, дата)

Договір підряду, додаткова угода (N, дата)

Сума договору

Генеральна підрядна організація

Повна назва

Юридична адреса

П. І. Б. керівника, контактний телефон

1

2

3

4

 

5

6

7

Галузь

 

 

 

 

 

 

 

Об'єкт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посада)

Підпис

 

Додаток 12
до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма N 07-КБ-звіт-ПКД

ІНФОРМАЦІЯ
щодо розробки та затвердження проектів будівництва на об'єктах, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 20__ рік

за 20__ року

Головний розпорядник коштів -

Замовник - ______

Назва об'єкта, адреса

Підстава для проектування

Стадія проектування, яка підлягає затвердженню (П* або РП**)

Договір на проектні роботи, додаткова угода (N, дата)

Генеральна проектна організація

Інформація про стан готовності документації (%)

Подано на експертизу (N, дата)

Висновок експертизи (N, дата)

Експертний звіт щодо розгляду проекту (позитивний) (N, дата)

Документ про затвердження проекту будівництва (назва, N, дата)

Рішення Київради про відв. зем. діл. (N, дата, пункт), або N клопотання, кадастр. справи

Документ про визначення замовника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Галузь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об'єкт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* проект

** робочий проект

Керівник (посада)

Підпис

 

Додаток 13
до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма N 07-КБ-закупівлі-проект

ІНФОРМАЦІЯ
щодо здійснення процедур державних закупівель на виконання проектних робіт на об'єктах, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 20__ рік

за 20__ року

Головний розпорядник коштів -

Замовник - ______

Назва об'єкта, адреса

Назва процедури, дата та номер оголошення про заплановану закупівлю

Дата засідання комітету з конкурсних торів та N протоколу розкриття пропозицій

Переможець процедури закупівлі

Дата та номер договору про закупівлю

Сума договору

Повна назва

Юридична адреса

П. І. Б. керівника, контактний телефон

1

2

3

4

5

6

7

8

Галузь

 

 

 

 

 

 

 

Об'єкт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посада)

Підпис

 

Додаток 14
до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма N 07-КБ-закупівлі-підряд

ІНФОРМАЦІЯ
щодо здійснення процедур державних закупівель на виконання будівельних робіт на об'єктах, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 20__ рік

за 20__ року

Головний розпорядник коштів -

Замовник - ______

Назва об'єкта, адреса

Назва процедури, дата та номер оголошення про заплановану закупівлю

Дата засідання комітету з конкурсних торгів та N протоколу розкриття конкурсних пропозицій

Переможець процедури закупівлі

Дата та номер договору про закупівлю

Сума договору

Повна назва

Юридична адреса

П. І. Б. керівника, контактний телефон

1

2

3

4

5

6

7

8

Галузь

 

 

 

 

 

 

 

Об'єкт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посада)

Підпис

 

Додаток 15
до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма N 07-КР-ГФУ-звіт

ІНФОРМАЦІЯ
щодо фінансування видатків на капітальний ремонт, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 20__ рік

за рахунок _________
                      (джерело фінансування)

за січень - 20__ року

тис. грн.

N п/п

Найменування

Профінансовано станом на 01.__.__

1

2

3

 

ВСЬОГО

 

 

в тому числі:

 

 

- оплата за роботи, виконані в попередні роки

 

 

 

 

 

Головний розпорядник бюджетних коштів, всього

 

 

в тому числі:

 

 

- оплата за роботи, виконані в попередні роки

 

 

 

 

 

Код та назва коду класифікації видатків

 

 

в тому числі:

 

 

- оплата за роботи, виконані в попередні роки

 

 

 

 

Керівник (посада)

Підпис


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.