ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.08.2017 р. N 988

Київ

Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію, у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Відповідно до вимог частини другої статті 6 (Закон N 2939-VI) та статті 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), затвердженої розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 березня 2017 року N 246 (Розпорядження N 246), протоколу засідання Комісії з питань роботи із службовою інформацією виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 липня 2017 року N 3:

1. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію, у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

від 04 липня 2012 року N 1137 "Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію, у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації" (Розпорядження N 1137).

від 28 січня 2013 року N 95 "Про затвердження змін до переліку відомостей, що становлять службову інформацію, у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)" (Розпорядження N 95).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Бондаренка В. В.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
19 серпня 2017 року N 988

Перелік
відомостей, що становлять службову інформацію, у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

1. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, протоколи тощо, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або здійсненням контрольних, наглядових функцій виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків у організації охорони державної таємниці, які не становлять державної таємниці.

3. Відомості з питань мобілізаційної підготовки, крім тих, що становлять державну таємницю*, стосовно:


* Відомості, що становлять державну таємницю, визначено Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженим наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 N 440, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 р. за N 902/11182.

3.1. Запланованих заходів з мобілізаційної підготовки.

3.2. Виконання законів України, інших нормативно-правових актів, запланованих заходів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації (звіти, доповіді, інформації, інші аналітичні матеріали).

3.3. Мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

3.4. Мобілізаційної підготовки та мобілізаційних планів структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій.

3.5. Мобілізаційної підготовки та мобілізаційних планів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за окремими показниками щодо забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

3.6. Внесення змін до основних показників мобілізаційних планів підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

3.7. Підготовлених для внесення на розгляд проектів рішень Кабінету Міністрів України з питань уточнення (скасування) мобілізаційних завдань, затвердження номенклатури і норм накопичення та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, розрахунку вартості утримання на підприємствах у мирний час спеціальних формувань, які призначені для передачі до складу Збройних Сил України, інших військових формувань, розроблення документів щодо праці та кадрів мобілізаційного плану на особливий період підприємствами, установами, організаціями.

3.8. Кількості військовозобов'язаних, заброньованих за структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, підприємствами, установами, організаціями, які мають мобілізаційне завдання та не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

3.9. Запланованих заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації для забезпечення сталого функціонування підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

3.10. Виділення земельних ділянок Збройним Силам України, іншим військовим формуванням у особливий період, період мобілізації та у воєнний час.

3.11. Питань функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної в місті Києві державної адміністрації.

3.12. Порядку переведення підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, на роботу в умовах особливого періоду.

3.13. Списків оповіщення посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (з домашніми адресами та номерами телефонів) по сигналах оповіщення.

3.14. Підготовленого в установленому порядку проекту переліку посад та професій, за якими бронюються військовозобов'язані, що працюють в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційне завдання.

3.15. Потреби в телекомунікаційних послугах в особливий період у частині, що стосується районної в місті Києві державної адміністрації.

3.16. Організації оповіщення, управління і зв'язку, порядку переведення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на режим роботи в умовах особливого періоду.

3.17. Бронювання військовозобов'язаних структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій на період мобілізації та воєнного часу підприємств, установ та організацій, яким встановлено мобілізаційне завдання.

4. Відомості з питань територіальної оборони стосовно:

4.1. Організації та виконання заходів територіальної оборони (доручення, розпорядження тощо).

4.2. Заходів підготовки до територіальної оборони (занять, навчань, тренувань та інших).

4.3. Матеріально-технічного та ресурсного забезпечення.

4.4. Забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління.

4.5. Охорони та оборони важливих об'єктів і комунікацій (за окремими показниками).

4.6. Підтримання правового режиму воєнного часу.

5. Питання безпеки державних інформаційних ресурсів.

6. Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів, умови експлуатації комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту) службової, конфіденційної та відкритої інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, що циркулює на конкретному об'єкті інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

7. Відомості про оформлення та надання допуску до особливих робіт, сукупні дані фізичної особи, якій надано допуск до виконання особливих робіт (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, посада, найменування органу, підрозділу, номер і дата наказу про надання допуску, заповнена облікова картка фізичної особи, якій надано допуск до виконання особливих робіт).

8. Відомості щодо ідентифікації користувачів, що зберігаються на ідентифікаторах комплексів засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу.

9. Відомості щодо переліку, категоріювання, результатів обстеження придатності та стану об'єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

10. Відомості, отримані від інших державних органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ та організацій, яким ними надано гриф обмеження доступу.

11. Відомості про основні показники стану цивільного захисту:

11.1. Про заходи цивільного захисту на особливий період міста Києва, районів міста Києва, підприємств, установ, організацій.

11.2. Про інженерно-технічні заходи цивільного захисту в особливий період, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

11.3. Які за сукупністю всіх показників щодо хімічно небезпечних об'єктів віднесені до I - II ступенів хімічної небезпеки.

11.4. Що містяться у нормативних документах з проектування та будівництва об'єктів цивільного захисту.

11.5. Про інженерно-технічні заходи цивільного захисту під час проектування нових, реконструкції існуючих підземних ліній метрополітенів.

11.6. Щодо переліку, характеристики та стану захисних споруд підприємств, установ і організацій.

11.7. Щодо переліку та характеристики хімічно небезпечних об'єктів.

11.8. Щодо організації реагування та дій у разі виникнення аварій на об'єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки міста.

11.9. Щодо планів дій органів управління єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

12. Відомості, що розкривають точні значення координат з абсолютними висотами в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42 всіх об'єктів загальних схем централізованого питного водопостачання (комплекс об'єктів, споруд, розподільних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води).

13. Відомості, що розкривають точні значення координат з абсолютними висотами в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42 про місце розташування водозаборів централізованих систем питного водопостачання.

14. Топографічні, цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1:10000 - 1:50000 (незалежно від форми та виду носія інформації) території України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів та інших заходів оборонного значення.

15. Плани міст масштабів 1:10000 та 1:25000 (незалежно від форми та виду носія інформації) території України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів та інших заходів оборонного значення.

16. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання масштабів 1:50000 - 1:200000, карти ділянок рік масштабів 1:25000, 1:50000.

17. Аналогові, цифрові, електронні топографічні карти (плани), фотокарти, фотоплани, ортофотоплани, спеціальні тематичні карти незалежно від форми та виду носія інформації, масштабів 1:25000 і більше, створені в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42, крім похідних від них, які містять назви і характеристики:

17.1. Військових, режимних об'єктів, об'єктів оборонного значення та об'єктів підвищеної небезпеки.

17.2. Об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона (дипломатичні, консульські та інші представництва іноземних держав на території України, установи кримінально-виконавчої системи).

17.3. Об'єктів наземного сегмента національних космічних систем (центри управління польотами, центри прийому та оброблення інформації, місця розташування космічних антенних систем).

17.4. Особливо важливих об'єктів електроенергетики (АЕС, ТЕЦ (ТЕС), ГЕС (ГАЕС), ядерних установок, електричних підстанцій).

17.5. Важливих об'єктів національної транспортної системи (автомобільних і залізничних доріг, аеропортів, морських та річкових портів, тунелів, естакад, мостів, шляхопроводів, переправ, гідротехнічних та інших штучних споруд, магістральних трубопроводів, станцій перекачування нафтопродуктів, компресорних станцій).

17.6. Об'єктів, що розкривають схеми та джерела водопостачання і водовідведення.

18. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК-2000 та СК-42 та їх зв'язки з іншими системами координат, зокрема й умовними або місцевими.

19. Відомості про координати геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі на територію України, визначені з точністю краще 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дають змогу обчислювати або уточнювати зазначені координати з такою самою точністю.

20. Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу 10 метрів, і краще на територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 кв. км.

21. Відомості про наявність та розміщення матеріально-технічних запасів міста.

22. Службова інформація про побудову, функціонування та особливості власних каналів зв'язку, про побудову та принципи роботи елементів інформаційно-комунікаційних систем, призначених для обміну інформацією відкритими каналами зв'язку, розголошення чого може призвести до погіршення інформаційної безпеки.

23. Технологічна інформація доменної структури (Active Directory): облікові записи (логіни та паролі) з адміністративним (повним) доступом до структури домену.

24. Технологічна інформація щодо конфігурації активного мережевого обладнання - файли конфігурації та облікові записи (логін та пароль) з правом повного доступу.

25. Структурні схеми локальної мережі із зазначенням таких даних: IP-адреси, номери та/або назви віртуальних мереж (VLAN), моделі активного мережевого обладнання, номери портів підключення та зв'язки між пристроями.

26. Інформація з обмеженим доступом, що міститься у рішеннях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та протоколах доручень, напрацьованих під час нарад у керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

27. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, однією із сторін яких є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), які за домовленістю сторін вважаються службовими.

28. Відомості про антитерористичну діяльність та питання безпеки проведення громадських заходів.

29. Сценарії, програми заходів, у яких беруть участь особи, відповідно до яких здійснюються охоронні заходи, та (або) під час проведення яких, за інформацією правоохоронних органів, можливі порушення громадського порядку, та (або) можливе виникнення загроз життю та здоров'ю учасників.

 

Виконуючий обов'язки
керівника апарату

Є. Ситніченко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.