ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.11.2011 р. N 2026

Київ

Про затвердження Порядку формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про інвестиційну діяльність", Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва", з метою забезпечення ефективного та цільового використання коштів міського і державного бюджетів та систематизації комплексу питань, пов'язаних із формуванням та виконанням Програми соціально-економічного розвитку м. Києва:

1. Затвердити Порядок формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.09.2007 N 1221 "Про затвердження Положення про порядок формування Програми капітальних вкладень у складі Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва".

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

О. Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
02.11.2011 N 2026

ПОРЯДОК
формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень

Розділ I. Загальні положення

1.1. Порядок формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень (далі - Порядок) розроблений відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про інвестиційну діяльність", Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва", Положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території України, затвердженого наказом Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету у справах містобудування і архітектури України від 23.09.96 N 127/201/173, інших законодавчих і нормативно-правових актів України та визначає механізм формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва (далі - Програма) в частині капітальних вкладень.

1.2. Порядок запроваджується з метою систематизації комплексу питань, пов'язаних із формуванням та виконанням Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень, цільового й ефективного використання бюджетних коштів.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в нормативних документах, зазначених в пункті 1.1 цього Порядку.

Розділ II. Подання матеріалів до проекту Програми соціально-економічного розвитку м. Києва

2.1. Головні розпорядники бюджетних коштів - головні управління, управління та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районні в місті Києві державні адміністрації в установлений термін подають Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції до проекту Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на наступний рік за формами, які щорічно, до початку формування проекту Програми, надаються Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на електронних носіях, з інформаційною довідкою та копіями відповідних дозвільних і розпорядчих документів.

Запропоновані проекти повинні відповідати стратегічним напрямкам розвитку м. Києва та бути передбаченими міськими або державними цільовими програмами з розвитку відповідної галузі.

2.2. По кожному об'єкту передаються наступні матеріали:

2.2.1. інформаційна довідка 1 за формою N 07-КБ-ІНФ (додаток 1).

Інформаційна довідка повинна містити достовірні відомості про стан справ на об'єкті на момент заповнення довідки та перелік вже виконаних робіт.

2.2.2. інформаційна довідка 2 за формою N 07-КБ-ІНФ-фото (додаток 2) з цифровою фотографією будови, макету (або загальної перспективи об'єкта у складі проекту) та позначенням місцезнаходження об'єкта на карті міста: район міста, вулиця, позначення місця розташування об'єкта;

2.2.3. копії дозвільних і розпорядчих документів:

а) по пускових та перехідних об'єктах капітального будівництва:

- розпорядчий документ щодо необхідності здійснення капітального будівництва;

- позитивний висновок експертизи проекту будівництва, а у випадках, передбачених законодавством, кошторисної частини проекту будівництва;

- позитивний висновок державної експертизи інвестиційних програм (проектів), одержаний відповідно до Порядку проведення державної експертизи інвестиційних програм (проектів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 N 701 (Постанова N 701);

- розпорядчий документ про затвердження проекту будівництва;

- документ, що дає право на виконання будівельних робіт, наданий відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю;

- титул будови (об'єкта), погоджений і затверджений в установленому порядку;

- проект організації будівництва.

б) по об'єктах, будівництво яких розпочинається у плановому періоді:

- розпорядчий документ щодо необхідності здійснення капітального будівництва;

- позитивний висновок експертизи проекту будівництва, а у випадках, передбачених законодавством, кошторисної частини проекту будівництва;

- позитивний висновок державної експертизи інвестиційних програм (проектів), одержаний відповідно до Порядку проведення державної експертизи інвестиційних програм (проектів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 N 701 (Постанова N 701);

- розпорядчий документ про затвердження проекту будівництва;

- проект організації будівництва.

в) по об'єктах перспективного проектування:

- розпорядчий документ щодо необхідності здійснення капітального будівництва;

- позитивний висновок державної експертизи інвестиційних програм (проектів), одержаний відповідно до Порядку проведення державної експертизи інвестиційних програм (проектів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 N 701 (Постанова N 701);

- титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, погоджений і затверджений в установленому порядку.

2.3. Всі необхідні документи, зазначені у Розділах III, IV та VI даного Порядку готують замовники та передають головним розпорядникам бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів узагальнюють матеріали, надані всіма замовниками, та надсилають до Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до цього Порядку.

2.4. Районні в місті Києві державні адміністрації подають Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за формою N 34-КБ (додаток 3) інформацію про об'єкти капітального будівництва, які будуються або будівництво яких планується розпочати на території відповідного району.

Розділ III. Розгляд в Головному управлінні економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) поданих матеріалів і формування проекту Програми соціально-економічного розвитку м. Києва

3.1. Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) доводить письмово Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) граничний обсяг асигнувань на фінансування капітальних вкладень зі спеціального фонду міського бюджету на наступний рік.

3.2. Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів інвестиційних пропозицій до проекту Програми та забезпечує формування адресного переліку об'єктів, фінансування яких передбачається за кошти спеціального фонду міського бюджету.

3.3. Для розгляду інвестиційних пропозицій, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів щодо включення нових об'єктів капітального будівництва до Програми соціально-економічного розвитку м. Києва створюється робоча група при Головному управлінні економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з відбору об'єктів, на будівництво (реконструкцію) яких передбачається спрямовувати бюджетні кошти (далі - робоча група).

Склад та положення про робочу групу затверджується наказом Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

До участі у засіданнях робочої групи можуть залучатись представники замовників, головних розпорядників бюджетних коштів, районних в місті Києві державних адміністрацій, інших зацікавлених юридичних осіб, депутати Київської міської ради та інші зацікавлені фізичні особи за згодою.

3.4. Складання проекту Програми соціально-економічного розвитку м. Києва з адресним переліком об'єктів здійснює Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виходячи з граничного обсягу асигнувань на фінансування капітальних вкладень зі спеціального фонду міського бюджету на наступний рік.

Після розгляду та погодження постійними комісіями Київської міської ради проект Програми соціально-економічного розвитку м. Києва виноситься на розгляд та затвердження Київської міської ради.

3.5. Додатком до Програми соціально-економічного розвитку м. Києва є "Розподіл асигнувань на фінансування капітальних вкладень", в якому визначені пооб'єктні обсяги фінансування за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету, асигнувань з Державного бюджету України, інших коштів.

Розділ IV. Доведення основних показників Програми соціально-економічного розвитку м. Києва

4.1. На виконання рішення Київської міської ради про Програму соціально-економічного розвитку м. Києва на відповідний рік Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) готує проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про Програму соціально-економічного розвитку м. Києва на відповідний рік, в якому визначаються:

- основні показники Програми соціально-економічного розвитку м. Києва;

- порядок надання пропозицій для внесення змін до Програми;

- термін виконання та надання звітної інформації.

4.2. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про Програму соціально-економічного розвитку м. Києва на відповідний рік доводиться до головних розпорядників бюджетних коштів.

Розділ V. Внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Києва

5.1. При внесенні головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій щодо коригування видатків на фінансування капітальних вкладень одночасно подаються пропозиції про джерела фінансування цих видатків за формою N 07-КБ-кориг (додаток 4) та форми 35-КБ (додаток 5), 36-КБ (додаток 6), а у разі коли кошти пропонується направити на об'єкти, які не були включені до Програми, подається інформація та копії документів, визначені у пункті 3.2 цього Порядку.

При цьому питання збільшення видатків зі спеціального фонду міського бюджету розглядається тільки в межах загального обсягу асигнувань на фінансування капітальних вкладень.

5.2. В разі зміни граничного обсягу асигнувань на фінансування капітальних вкладень зі спеціального фонду міського бюджету, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) письмово інформує Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо вказаних змін.

5.3. Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) аналізує стан виконання показників Програми, стан оформлення замовниками необхідної документації та проведення закупівель та в разі необхідності подає пропозиції щодо перерозподілу асигнувань між об'єктами або між головними розпорядниками бюджетних коштів.

Розділ VI. Подання звітних документів по об'єктах капітального будівництва (реконструкції) та контроль за виконанням встановлених завдань

6.1. Головні розпорядники бюджетних коштів надають щомісячно, в термін до 5 числа місяця, наступного за звітним, письмовий звіт про хід освоєння капітальних вкладень, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку м. Києва на відповідний рік:

6.1.1. Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

- інформацію щодо виконання Програми в частині капітальних вкладень за формою N 07-КБ-звіт (додаток 7);

При поданні інформації за формою N 07-КБ-звіт (додаток 7) суми освоєних та профінансованих за рахунок інших статей видатків міського бюджету (коштів природоохоронного фонду, коштів резервного фонду тощо) капітальних вкладень по об'єктах Програми наводяться окремим рядком.

- пояснювальну записку, в якій зазначаються перелік робіт, які виконувались на окремих об'єктах з звітному періоді, а також причини недовиконання встановлених завдань та заходи, які вживались для забезпечення їх виконання та надолуження відставання;

- інформацію щодо проектних та підрядних організацій, які є переможцями конкурсних торгів на виконання проектних і будівельних робіт на об'єктах, передбачених Програмою на відповідний рік за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету, за формами N 07-КБ-проект (додаток 9) та N 07-КБ-підряд (додаток 10);

- інформацію щодо розробки та затвердження проектів будівництва на об'єктах, передбачених Програмою на відповідний рік за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету, за формою N 07-КБ-звіт-ПКД (додаток 11) з копіями зазначених документів;

- копії титулів будов (об'єктів) та титулів на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, затверджених та погоджених в установленому порядку у звітному періоді.

6.1.2. Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щомісячно, в термін до 5 числа місяця, наступного за звітним:

- інформацію щодо фотофіксації стану виконання робіт на об'єктах, передбачених Програмою за формою N 07-КБ-звіт-фото (додаток 8) з актуальними фотографіями поточного стану об'єкта;

- інформацію щодо проведення конкурсних торгів на виконання проектних та будівельних робіт на об'єктах, передбачених Програмою за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету, за формами N 07-КБ-закупівлі-проект (додаток 12) та N 07-КБ-закупівлі-підряд (додаток 13);

- копії лімітних довідок про бюджетні асигнування на поточний рік, виданих одержувачам - замовникам будівництва (реконструкції).

6.2. Зазначені у підпунктах 7.1.1 та 7.1.2 форми N 07-КБ-проект (додаток 9), N 07-КБ-підряд (додаток 10), N 07-КБ-звіт-ПКД (додаток 11), N 07-КБ-закупівлі-проект (додаток 12), N 07-КБ-закупівлі-підряд (додаток 13) копії документів та лімітних довідок про бюджетні асигнування на поточний рік не подаються, якщо у звітному періоді інформація по них не змінювалась, про що головні розпорядники бюджетних коштів повинні зазначити в супровідному листі.

6.3. Головні розпорядники бюджетних коштів на підставі затверджених в установленому порядку титулів будов (об'єктів) та проектів організації будівництва розробляють пооб'єктні графіки виконання робіт та фінансування і подають Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.4. Головні управління, управління, інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади надають для узагальнення Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію про виконання завдань та заходів Програми соціально-економічного розвитку м. Києва: щомісячно, в термін до 10 числа місяця, наступного за звітним - по основних показниках та щоквартально, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, - розгорнуту.

6.5. Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємства та організації міста, що визначені в бюджеті м. Києва на відповідний рік як органи, які забезпечують контроль за надходженнями податків і зборів до бюджету м. Києва, щомісячно, до 3 числа місяця, наступного за звітним періодом, надають Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо залучення коштів до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету.

6.6. Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо:

- фінансування капітальних вкладень по об'єктах, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку м. Києва за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету за формою N 07-КБ-ГФУ-звіт (додаток 14): щотижня (щопонеділка) - щодо обсягів фінансування у звітному періоді та щомісяця, в термін до 3 числа місяця, наступного за звітним періодом, - наростаючим підсумком;

- помісячного розпису видатків міського бюджету м. Києва в частині асигнувань на фінансування капітальних вкладень в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів. Оновлена інформація з зазначено питання надається після кожного внесення змін до помісячного розпису видатків.

6.7. Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щомісячно, до 3 числа місяця, наступного за звітним періодом, надає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо одержання коштів від продажу земельних ділянок під забудову за формою N 07-КБ-ЗЕМ (додаток 15).

6.8. Питання освоєння капітальних вкладень та стану фінансування об'єктів, передбачених Програмою, розглядається на спільних нарадах в Головному управлінні економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за участю головних управлінь, управлінь, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій.

Розділ VII. Окремі питання

7.1. Головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям:

- забороняється проведення будь-яких робіт на об'єктах, по яких не передбачені асигнування на фінансування капітальних вкладень у поточному році або виконання робіт понад визначені у Програмі обсяги;

- для проектування і будівництва об'єктів, які фінансуються за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету, проектні та підрядні організації залучати виключно у встановленому законом порядку.

7.2. Подання проекту будівництва для проведення експертизи проектів будівництва, а у випадках, передбачених законодавством, кошторисної частини проекту будівництва, на фінансування яких в Програмі соціально-економічного розвитку м. Києва передбачаються бюджетні асигнування, забезпечується замовниками капітального будівництва у встановленому порядку.

7.3. Відповідальність за цільове використання коштів міського та державного бюджетів несуть головні розпорядники бюджетних коштів, контроль за використанням коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

7.4. Виконавці заходів Програми несуть персональну відповідальність за досягнення показників та впровадження заходів, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку м. Києва, а також повноту, достовірність і своєчасність подання інформації, підготовленої відповідно до цього Порядку.

7.5. Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально подає Київській міській раді письмовий звіт про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 

Додаток 1
до Порядку формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень
Форма N 07-КБ-ІНФ

Інформаційна довідка 1

_____
(найменування об'єкта)

 

Суть питання

Інформація

1

Адреса, район розташування

 

2

Розпорядчий документ про необхідність будівництва (реконструкції)

Зазначити назву, N та дату документа.

3

Рішення Київської міської ради про відведення земельної ділянки

Зазначити N та дату.

4

Розпорядчий документ про затвердження проектно-кошторисної документації

Зазначити назву, N та дату документа.

Якщо проект будівництва не затверджений, надати інформацію щодо термінів його затвердження.

5

Документ, який дає право на виконання будівельних робіт, наданий відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю

Зазначити назву документа, номер та дату.

6

Техніко-економічні показники по проекту

Зазначити кошторисну вартість (в т. ч. будівництва та обладнання), загальну площу, потужність, тривалість будівництва згідно проектом організації будівництва тощо.

7

Стан справ на об'єкті на теперішній час та перелік робіт на наступний рік

Надати конкретний перелік виконаних робіт та роботи, які необхідно виконати у наступному році (з помісячним графіком по видах робіт, що відповідають проекту організації будівництва).

8

Соціальна значимість об'єкта

Соціальний ефект від впровадження проекту повинен містити конкретні кількісні показники, наприклад, розрахунки скорочення експлуатаційних витрат та очікуваної економії після реалізації проекту, кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, кількісний показник збільшення потужності об'єкта, екологічні наслідки тощо.

Перелічити проблеми, які будуть вирішені в разі спорудження (реконструкції) об'єкта.

Вказати мінімум 10 пунктів з кількісними показниками і обґрунтуванням.

Наприклад: на об'єктах охорони здоров'я вказати скільки мешканців будуть обслуговуватись за рік, на об'єктах освіти (дитячий садок) вказати скільки додатково буде обслуговуватись дітей і як це вплине на забезпеченість мешканців району (мікрорайону) об'єктами соціальної інфраструктури згідно з Нормативами забезпеченості тощо.

9

Ризики

Перелічити проблеми та ризики, які можуть виникнути в разі, якщо об'єкт не буде споруджений або в разі перенесення термінів спорудження (реконструкції) об'єкта на більш пізні строки (вказати мінімум 10 пунктів).

10

Збільшення кошторисної вартості (обгрунтування)

В разі збільшення кошторисної вартості, перелічити за рахунок яких складових передбачається подорожчання, чим це обумовлюється і коли буде перезатверджено проект будівництва.

Керівник (посада) ______

Підпис _____

 

Додаток 2
до Порядку формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень
Форма N 07-КБ-ІНФ-фото

Інформаційна довідка 2

______
(найменування об'єкта)

1. Місцезнаходження об'єкта на карті міста (район міста, вулиця, позначення місця розташування об'єкта):

  

2. Витяг з бази даних Державного земельного кадастру станом на ___________

Код ділянки

Землекористувачі

Адреса ділянки

Опис ділянки

Вид права

Дата закінчення права

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

3. План-схема ділянки (згідно даних Державного земельного кадастру):

  

4. Фото макета об'єкта:

 

 

 

 

 

 

 

5. Основні техніко-економічні показники:

Кошторисна вартість

-

Площа ділянки

-

Загальна площа

-

Потужність

-

 

6. Фото будови станом на _________

  

 

Керівник (посада) _______

Підпис _______

 

Додаток 3
до Порядку формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень
Форма N 34-КБ

Пропозиції до Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на ____ рік

Перелік об'єктів капітального будівництва, які будуються або будівництво яких планується розпочати на території ______ району (назва району) в ____ році

Замовник, форма власності замовника ______

Інвестор _______

Генеральна підрядна організація ___________

Галузь _________

тис. грн.

Найменування та місцезнаходження будови (об'єкта), характер та черга будівництва, назва продукції та одиниця її виміру

Джерела фінансування

Термін будівництва (місяць, рік початку; місяць, рік закінчення)

По проекту будівництва* (кошторисна вартість потужність, відповідна одиниця виміру)

Очікуване виконання на 01.01.20__ р.

Прогноз на 20__ рік

Дата та номер рішення Київради про відведення земельної ділянки

Дата та номер документа про дозвіл на будівництво

Дата та номер: позитивного висновку державної експертизи інвестиційної програми (проекту), документа про затвердження проекту будівництва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) якщо проект будівництва не затверджений - вказуються розрахункові показники.

ПРИМІТКИ:

1. Підприємства і організації, не підпорядковані виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), подають заповнену форму районній в місті Києві державній адміністрації по місцю знаходження будови.

2. По галузі "Житлове будівництво", в разі спорудження житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями, в рядку "Потужність" вказується загальна площа об'єкта вцілому, в тому числі загальна площа квартир та вбудованих приміщень з їх функціональним призначенням.

3. Показники форми зазначаються в діючих кошторисних цінах.

4. Форми, заповнені не всіма показниками або неякісно, не будуть прийматись та враховуватись при розробці міської програми.

Замовник:

Дата __

Посада ________

Підпис _

тел. ___

Інвестор: _

Дата __

Посада ________

Підпис _

тел. ___

 

Додаток 4
до Порядку формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень
Форма N 07-КБ-кориг

Пропозиції
щодо внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на ____ рік

Головний розпорядник бюджетних коштів (замовник) __________

тис. грн.

НАЙМЕНУВАННЯ

Затверджена Програма (фінансування)

Зміни до Програми (+, -)

Пропонується до затвердження

Обґрунтування щодо внесення змін до Програми

1

2

3

4

5

Всього по головному розпоряднику бюджетних коштів

 

 

 

 

Галузь - всього, в т. ч.:

 

 

 

 

Бюджет розвитку

 

 

 

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об'єкт - всього, в т. ч.:

 

 

 

 

Бюджет розвитку, всього, в т. ч.:

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

 

з них, проектні роботи

 

 

 

 

- оплата за роботи, виконані в 20__ році

 

 

 

 

- залишок коштів з 20__ року

 

 

 

 

Цільові фонди, всього, в т. ч.:

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

 

з них, проектні роботи

 

 

 

 

- оплата за роботи, виконані в 20__ році

 

 

 

 

- залишок коштів з 20__ року

 

 

 

 

Керівник (посада) ______

Підпис ______

 

Додаток 5
до Порядку формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень
Форма N 35-КБ

Пропозиції до Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на ____ рік

Перелік проектів, що підлягають розробці в ____ році по об'єктах капітального будівництва

Головний розпорядник коштів:

Замовник: ______

Галузь: _________

Назва генеральної проектної організації: _____

Найменування та місцезнахо-
дження будови (об'єкта), характер та черга будівництва, назва продукції та одиниця її виміру

Джерело фінансу-
вання

Підстава для проекту-
вання

Рік початку та закінчення будів-
ництва

Один. виміру потужності

Потужність будови (об'єкта), що проектується, в натуральних одиницях виміру

Прогнозна кошторисна вартість будівництва (тис. грн.)

Стадія проекту-
вання

Кошторисна (договірна) вартість проектно-
вишукувальних робіт за стадіями проектування (тис. грн.)

Строки видачі та затвер-
дження проекту будівництва

всього

в т. ч. БМР*

Всього

Очікуване виконання на 01.01.20__ р.

Прогноз на 20__ р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* будівельно-монтажні роботи

Дата ____

Керівник (посада) ________

Підпис _______

Виконавець ___

Телефон _____

 

Додаток 6
до Порядку формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень
Форма N 36-КБ

Пропозиції до Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на ____ рік

Перелік об'єктів, будівництво, реконструкцію та розширення яких передбачено здійснювати в ____ році

Головний розпорядник коштів _

Замовник ______

Форма власності замовника ___

Галузь _________

тис. грн.

Наймену-
вання об'єкта

Джерело фінансу-
вання

Термін будів-
ництва

Згідно з проектно-
кошторисною документацією

Очікуване виконання на 01.01.20__ р.
КВ*
_______
БМР**

Проект Програми соціально-
економічного розвитку м. Києва на 20__ рік

Назва країни іноземного інвестора

Підстава для включення об'єкта в Програму та виділення бюджетних коштів на будівництво (дата та номер розпорядчого документа)

Дата, номер рішення Київради про відведення земельної ділянки

Дата, номер позитив-
ного висновку експертизи проекту будів-
ництва, документа про затвер-
дження проекту будів-
ництва

Потужність, одиниця виміру

Кошторисна вартість
KB*
__________
БМР**

Всього

в т. ч. 20__ рік

Всього

Введення вдію потужності (квартал)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* капітальні вкладення

** будівельно-монтажні роботи

Примітка:

1. Форми, заповнені не всіма показниками або неякісно, прийматись та розглядатись не будуть.

2. Показники в формі зазначаються в діючих цінах поточного року.

3. При наявності іноземного інвестора сума іноземної інвестиції по об'єкту записується з назвою джерела фінансування "іноземні інвестиції" в тис. грн.

4. При зміні показників кошторисної вартості по перехідних об'єктах та по об'єктах, що розпочинаються будівництвом, проти затверджених у переліках проектів подаються конкретні обґрунтування з зазначенням номера і дати розпорядчого документа про затвердження або перезатвердження кошторису.

Дата

Керівник (посада) __

Підпис _______

Виконавець ______

Телефон ___

 

Додаток 7
до Порядку формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень
Форма N 07-КБ-звіт

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень

(по галузях, джерелах фінансування, об'єктах)

Головний розпорядник бюджетних коштів (замовник) _________ за січень - ____ року

тис. грн.

Найменування галузей та об'єктів

Джерела фінансування

Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.__

в тому числі:

Фактичний залишок коштів (+) станом на 01.01.__

Капітальні вкладення

Аванси, які підлягають оплаті, але не увійшли у звіт по гр. 7

Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)

Підлягає оплаті на кінець звітного періоду

Одержано коштів

Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітною періоду

Примітка

врахований в Програмі на поточний рік

Програма на рік

Виконано

Всього за звітний період

з них:

За січень - ____ 20__

в т. ч. за звітний місяць

із гр. 7 за рахунок:

в т. ч.

на оплату боргів, врахованих в Програмі (гр. 4)

в т. ч.

залишку коштів станом на 01.01.__

використання зворотних матеріалів

за звітний місяць

за звітний місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Всього по головному розпоряднику бюджетних коштів

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них, проектні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузь

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них, проектні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об'єкт

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них, проектні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Графа 13 = гр. 4 + гр. 7 - гр. 9 - гр. 10 + гр. 11

2. Графа 18 = гр. 14 - гр. 13

3. Графа 7 включає показники гр. 9 та гр. 10

4. В графі 19 вказуються обгрунтування зменшення показників, повернення коштів тощо.

Керівник (посада) ___

Підпис ____

 

Додаток 8
до Порядку формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень
Форма N 07-КБ-звіт-фото

ІНФОРМАЦІЯ
щодо фотофіксації стану виконання робіт на об'єктах, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку м. Києва

Головний розпорядник бюджетних коштів (замовник) _________ за ___________ _____ року

Найменування об'єкта

Фото ділянки

Термін виконання (згідно проекту організації будівництва)

Капітальні вкладення

Примітки

Програма на рік, тис. грн.

Виконано

тис. грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посада) ___

Підпис ____

 

Додаток 9
до Порядку формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень
Форма N 07-КБ-проект

ІНФОРМАЦІЯ
щодо проектних організацій, які є переможцями конкурсних торгів на виконання проектних робіт на об'єктах, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку м. Києва на 20__ рік за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету за 20__ року

Головний розпорядник коштів - __________

Замовник - __

Назва об'єкта, адреса

Рік початку та закінчення будівництва

Стадія проектування, яка підлягає затвердженню (П* або РП**)

Договір на виконання ПВР***, додаткова угода (N, дата)

Генеральна проектна організація

Повна назва

Юридична адреса

П. І. Б. керівника, контактний телефон

1

2

3

4

5

6

7

Галузь

 

 

 

 

 

 

Об'єкт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* проект

** робочий проект

*** проектно-вишукувальні роботи

Керівник (посада) ___

Підпис ____

 

Додаток 10
до Порядку формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень
Форма N 07-КБ-підряд

ІНФОРМАЦІЯ
щодо підрядних організацій, які є переможцями конкурсних торгів на виконання будівельних робіт на об'єктах, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку м. Києва на 20__ рік за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету за 20__ року

Головний розпорядник коштів - __________

Замовник - __________

Назва об'єкта, адреса

Рік початку та закінчення будівництва

Документ про затвердження проекту будівництва

Договір підряду, додаткова угода (N, дата)

Генеральна підрядна організація

Повна назва

Юридична адреса

П. І. Б. керівника, контактний телефон

1

2

3

4

5

6

7

Галузь

 

 

 

 

 

 

Об'єкт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посада) ___

Підпис ____

 

Додаток 11
до Порядку формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень
Форма N 07-КБ-звіт-ПКД

ІНФОРМАЦІЯ
щодо розробки та затвердження проектів будівництва на об'єктах, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку м. Києва на 20__ рік за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету за 20__ року

Головний розпорядник коштів - ___________

Замовник - ________

Назва об'єкта, адреса

Підстава для проектування

Стадія проекту-
вання, яка підлягає затвер-
дженню (П* або РП**)

Договір на ПВР***, додаткова угода (N, дата)

Генеральна проектна організація

Інформація про стан готовності документації (%)

Подано на експертизу (N, дата)

Висновок експертизи (N, дата)

Позитивний висновок експертизи (N, дата)

Документ про затвер-
дження проекту будівництва

Рішення Київради про відв. зем. діл. (N, дата, пункт) або N клопотання, кадастр. справи

Документ про визначення замовника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Галузь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об'єкт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* проект

** робочий проект

*** проектно-вишукувальні роботи

Керівник (посада) ___

Підпис ____

 

Додаток 12
до Порядку формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень
Форма N 07-КБ-закупівлі-проект

ІНФОРМАЦІЯ
щодо проведення конкурсних торгів на виконання проектних робіт на об'єктах, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку м. Києва на 20__ рік за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету за 20__ року

Головний розпорядник коштів -

Замовник - ___________

Назва об'єкта, адреса

Дата оголошення про заплановану закупівлю

Дата засідання комітету з конкурсних торів та N протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів

Переможець торгів

Дата та номер договору про закупівлю

Сума договору

Повна назва

Юридична адреса

П. І. Б. керівника, контактний телефон

1

2

3

4

5

6

7

8

Галузь

 

 

 

 

 

 

 

Об'єкт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посада) ___

Підпис ____

 

Додаток 13
до Порядку формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень
Форма N 07-КБ-закупівлі-підряд

ІНФОРМАЦІЯ
щодо проведення конкурсних торгів на виконання будівельних робіт на об'єктах, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку м. Києва на 20__рік за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету за 20__ року

Головний розпорядник коштів - ___________

Замовник - __

Назва об'єкта, адреса

Дата оголошення про заплановану закупівлю

Дата засідання комітету з конкурсних торгів та N протоколу розкриття конкурсних пропозицій

Переможець тендеру

Дата та номер договору про закупівлю

Сума договору

Повна назва

Юридична адреса

П. І. Б. керівника, контактний телефон

1

2

3

4

5

6

7

8

Галузь

 

 

 

 

 

 

 

Об'єкт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посада) ___

Підпис ____

 

Додаток 14
до Порядку формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень
Форма N 07-КБ-ГФУ-звіт

ІНФОРМАЦІЯ
щодо фінансування капітальних вкладень на об'єктах, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку м. Києва на 20__ рік за рахунок
___________
(джерело фінансування)

за січень - 20__ року

тис. грн.

N п/п

Найменування

Профінансовано станом на 01.__.__

1

2

3

 

ВСЬОГО

 

 

в тому числі:

 

 

- оплата за роботи, виконані в попередні роки

 

 

 

 

 

Розпорядник бюджетних коштів, всього

 

 

в тому числі:

 

 

- оплата за роботи, виконані в попередні роки

 

 

 

 

 

Замовник, всього

 

 

в тому числі:

 

 

- оплата за роботи, виконані в попередні роки

 

 

 

 

 

Галузь, всього

 

 

в тому числі:

 

 

- оплата за роботи, виконані в попередні роки

 

 

 

 

 

Об'єкт, всього

 

 

в тому числі:

 

 

- оплата за роботи, виконані в попередні роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посада) ___

Підпис ____

 

Додаток 15
до Порядку формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень
Форма N 07-КБ-ЗЕМ

ІНФОРМАЦІЯ
щодо одержання коштів від продажу земельних ділянок під забудову
за 20__ року

N пп

Адреса земельної ділянки та її розмір

Переможець конкурсу (номер і дата протоколу)

Функціональне призначення земельної ділянки

Інвестиційні зобов'язання покупця (в разі їх наявності)

Стартова ціна, тис. грн.

Ціна продажу, тис. грн.

Сума коштів, що надійшли до міського бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посада) ___

Підпис ____

 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.