Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві та Порядку погодження розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 05 лютого 2019 року N 207

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
25 лютого 2019 р. за N 34/2211

Відповідно до статей 11, 30 та 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 1, 4 та 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", статті 1 Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI), статей 1 (Закон N 5203-VI), 3 (Закон N 5203-VI), 5 (Закон N 5203-VI), 6 (Закон N 5203-VI), 9 (Закон N 5203-VI), 10 (Закон N 5203-VI), 11 (Закон N 5203-VI), 12 (Закон N 5203-VI), 13 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), статей 1, 16 та 18 Закону У країни "Про рекламу", статей 1, 2, 3, 10 та 21 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", статей 1, 21 та 38 Закону України "Про автомобільні дороги", постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року N 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами", постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 року N 990 "Про затвердження Порядку виробництва і розповсюдження соціальної рекламної інформації органів виконавчої влади", рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року N 861/861 "Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг в місті Києві" (Перелік N 861/861), рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 року N 223/2445 "Про затвердження Правил рекламних засобів у місті Києві" (Правила N 223/2445), з метою впорядкування розміщення реклами у місті Києві:

1. Затвердити Порядок розміщання зовнішньої реклами в місті Києві, що додається.

2. Затвердити Порядок погодження розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, що додається.

3. Установити, що дозволи на розміщення зовнішньої реклами та погодження на розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, надані до набрання чинності цим розпорядженням, є дійсними до закінчення строку їх дії.

4. Це розпорядження набирає чинності з 01 липня 2019 року.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05 лютого 2019 року N 207

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
25 лютого 2019 р. за N 34/2211

Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Києві

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Києві (далі - Порядок) регулює відносини між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та фізичними особами - підприємцями і юридичними особами (незалежно від форми власності та підпорядкованості), що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території м. Києва, та визначає порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, демонтажу, а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку.

1.2. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI), "Про благоустрій населених пунктів", "Про автомобільні дороги", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року N 2067 (далі - Типові правила), постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 року N 990 "Про затвердження Порядку виробництва і розповсюдження соціальної рекламної інформації органів виконавчої влади", рішення Київської міської ради віл 28 липня 2016 року N 861/861 "Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг в місті Києві" (Перелік N 861/861), рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 року N 223/2445 "Про затвердження Правил розміщення рекламних засобів у місті Києві" (Правила N 223/2445) та інших нормативно-правових актів.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всю територію міста Києва, включаючи розташування рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, відкритих майданчиках, міських вулицях (дорогах), площах тощо; зелених зонах, елементах вуличного обладнання, зовнішніх та внутрішніх поверхнях підземних переходів, інших об'єктах, розташованих на відкритій місцевості, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

Порядок є обов'язковим для виконання на території міста Києва всіма суб'єктами, що здійснюють розміщення зовнішньої реклами.

1.4. Цей Порядок не поширюється на випадки розміщення найменування, знаків для товарів і послуг осіб, які надають матеріальну, фінансову, технічну, організаційну та іншу підтримку під час проведення фестивалів, конкурсів, спортивних змагань, святкових та інших культурно-масових заходів (у місцях та на період проведення таких заходів), організація проведення яких відбувається на підставі розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.5. Порядок не поширюється на відносини, пов'язані з інформацією, яка розміщується під час проведення передвиборчої агітації. Розміщення такої інформації здійснюється відповідно до виборчого законодавства.

1.6. Порядок не поширюється на відносини у разі розміщення інформаційних стендів, дошок оголошень, а також вивісок та табличок з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, право на використання яких належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, розміщених за місцем провадження діяльності такої особи.

1.7. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

адміністратор - адміністратор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської радії (Київської міської державної адміністрації) та управління (центру) надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій;

балансоутримувачі - суб'єкти господарювання всіх форм власності, на балансі яких перебувають території, будинки, споруди, будівлі та інші об'єкти інфраструктури;

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

рекламні засоби (далі - РЗ) - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача, зокрема спеціальні конструкції (світлові та несвітлові, наземні та неназемні, плоскі та об'ємні стенди, лайтбокси, стікери, постери, щити, панно, наклейки, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, електронні інформаційні носії, проекційні установки, екрани, цифрові фоторамки, панелі, стели, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо);

робочий орган - Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

самовільно встановлений рекламний засіб рекламний засіб, що розміщується без виданого в установленому порядку дозволу.

Не вважається самовільно встановленим рекламним засіб протягом часу розгляду заяви розповсюджувача зовнішньої реклами про продовження строку дії дозволу до моменту прийняття виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) відповідного рішення за такою заявою;

складний рекламний засіб - спеціальна дахова конструкція (установка), яка використовується для розміщення реклами;

соціальна реклама - інформація з питань здорового способу життя, охорони здоров'я, охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, державного суверенітету, безпеки та оборони, патріотичного виховання, соціального захисту, безпеки населення. висвітлення загальнодержавних та загальноміських подій, заходів, свят та не носить комерційного характеру, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

схема розміщення рекламних засобів на території міста Києва (далі - Схема) - це затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) текстові та графічні матеріали, що визначають території міста Києва, на яких зазначено граничну кількість місць для розміщення наземних рекламних засобів, місця їх встановлення, типи РЗ згідно з Класифікатором типових рекламних засобів, затвердженим рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року N 223/2445 (Правила N 223/2445) (далі - Класифікатор), формат та архітип кожного РЗ, розміщення яких допускається у межах відповідної території (вулиці, проспекту, бульвару тощо).

Інші терміни у цьому Порядку застосовуються у значеннях, наведених у Законі України "Про рекламу", Типових правилах та інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері реклами.

1.8. РЗ як елементи (частини) об'єктів благоустрою населеною пункту мають розміщуватися, встановлюватися, експлуатуватися та обслуговуватися з дотриманням вимог Правил розміщення рекламних засобів у місті Києві (Правила N 223/2445), Зонування розміщення рекламних засобів у місті Києві (Правила N 223/2445) та Класифікатора типових рекламних засобів (Правила N 223/2445), затверджених рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року N 223/2445, та цього Порядку.

1.9. Надання у тимчасове користування місць для розташування РЗ здійснюється за з голою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) відповідно до законодавства та підзаконних нормативно-правових актів.

1.10. Робочий орган:

1.10.1. Реєструє та розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу, анулювання та продовження строку його дії.

1.10.2. У межах компетенції разом з відповідним структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у разі потреби через адміністраторів надає розповсюджувачам зовнішньої реклами вихідні дані на опрацювання проектної документації для розташування складних РЗ.

1.10.3. Приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування РЗ, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету.

1.10.4. Приймає рішення про внесення змін або про відмову у внесенні змін до дозволу, переоформлення дозволу або про відмову в його переоформленні у випадках, встановлених законодавством та підзаконними нормативно-правовими актами.

1.10.5. Готує та подає в установленому порядку проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання або відмову в наданні дозволу, про анулювання, продовження або відмову у продовженні строку дії дозволу.

1.10.6. Видає дозволи на підставі розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) через адміністраторів.

1.10.7. Веде інформаційний банк даних місць розташування РЗ, плану їх розміщення та надає в установленому порядку інформацію для оновлення даних публічного геопорталу Міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності "Містобудівний кадастр Києва".

1.10.8. Подає територіальному органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в місті Києві матеріали про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами.

1.10.9. За результатами здійснення контролю за додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами відповідно до цього Порядку звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення виявлених порушень у встановлений нею строк.

1.10.10. Укладає з розповсюджувачами зовнішньої реклами договори на право тимчасового користування місцем, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ (далі - договір на право тимчасового користування місцем), здійснює контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати за такими договорами.

1.10.11. Координує діяльність комунальних підприємств територіальної громади міста Києва з питань розміщення зовнішньої реклами.

1.10.12. Організовує та здійснює обстеження місць розміщення зовнішньої реклами, організовує їх інвентаризацію.

1.10.13. У встановленому порядку приймає рішення про демонтаж РЗ та організовує проведення відповідних робіт.

1.10.14. Вирішує питання щодо розміщення соціальної реклами в межах наданих повноважень.

1.11. Робочий орган не має права подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

1.12. КП "Київреклама":

1.12.1. Здійснює обстеження місць розміщення РЗ (зокрема і місць, де планується їх розміщення) відповідно до виданих у встановленому порядку дозволів, погоджень, вимог їх розміщення та експлуатації, укладених договорів на право тимчасового користування місцями, складає акти обстежень та надає Робочому органу матеріали щодо осіб, які порушили вимоги, встановлені цим Порядком, та пропозиції з питань розміщення РЗ.

1.12.2. Організовує або здійснює демонтаж РЗ згідно з ним Порядком.

1.12.3. Забезпечує виготовлення друкованої продукції, розміщення соціальної реклами згідно з цим Порядком за дорученням Київського міського голови.

1.12.4. Виконує інформаційно-обчислювальні функції щодо нарахування плати за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ за укладеними договорами, а також здійснює моніторинг за надходженням такої плати.

1.12.5. Здійснює облік демонтованих РЗ.

1.13. Соціальна реклама.

1.13.1. Розміщення соціальної реклами здійснюється за заявою юридичних та фізичних осіб, їх об'єднань (далі - заявник).

На період розміщення соціальної реклами за зверненням Робочого органу розповсюджувачі зовнішньої реклами можуть надавати місця для розміщення такої реклами на строк, визначений дорученням Київського міського голови. Кількість та обсяг площ РЗ, на яких буде розміщуватися соціальна реклама, узгоджується Робочим органом та власниками РЗ.

1.13.2. Заява на розміщення соціальної реклами подається заявником у довільній формі до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської, державної адміністрації).

У заяві зазначається запланований термін (строк) розміщення. кількість та вид РЗ. на яких планується розмістити соціальну рекламу.

Разом із заявою заявник надає макет або відеоролик із сюжетом соціальної реклами.

Робочий орган протягом п'яти робочих днів розглядає надані матеріали щодо їх відповідності вимогам соціальної реклами. В разі відсутності зауважень до наданого макета або відеоролика із сюжетом соціальної реклами Робочий орган повідомляє про можливість розміщення такої соціальної реклами Київського міського голову. Після отримання відповідного доручення Київського міського голови Робочий орган організовує розміщення такої соціальної реклами.

Якщо зміст наданих матеріалів не відповідає встановленим вимогам, Робочий орган направляє заявнику письмове повідомлення про відмову в розміщенні соціальної реклами.

1.13.3. Джерелами фінансування виготовлення друкованої продукції з соціальною рекламою, що розміщуються за замовленням структурних підрозділів виконавчого органу Київської" міської ради (Київської міської державної адміністрації), є кошти бюджету міста Києва.

Забезпечення фінансування виготовлення друкованої продукції з соціальною рекламою, заявником на розміщення якої не є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), покладається на замовників такої соціальної реклами.

1.13.4. Плата за тимчасове користування місцями, які перебуваючи, у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ на період розміщення соціальної реклами з власника РЗ не справляється.

1.13.5. Розміщення соціальної реклами здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу", Порядку виробництва і розповсюдження соціальної рекламної інформації органів виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 року N 990, а також цього Порядку.

II. РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ В МІСТІ КИЄВІ

2.1. Порядок видачі дозволів.

2.1.1. Для одержання дозволу суб'єкт господарювання (далі - заявник) або уповноважена ним особа полає адміністратору заяву за формою, затвердженою Типовими правилами, із зазначенням (у разі наявності інформації) власника, місця розташування РЗ, до якої додаються:

кольорова фотокартка, що дає змогу визначити прив'язку до місця розташування РЗ та комп'ютерний макет місця (розміром 10 х 15 см), на якому планується розташування РЗ (у разі розміщення на фасаді будівель та споруд надається фотокартка всього фасаду будівлі з усіма вже розміщеними РЗ);

ескіз РЗ з конструктивним рішенням у 2 примірниках, завірені підписами і печаткою розробника, які містять інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж, інші технічні характеристики щодо дотримання встановлених нормативними документами вимог до проектування та конструювання (формат А4). До конструктивного рішення додається завірена належним чином копія ліцензії чи кваліфікаційного сертифіката розробника, що підтверджує право останнього виконувати послуги (роботи) будівельного проектування та конструювання або пов'язані із створенням об'єкта архітектури.

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами видається лише на один рекламний засіб.

2.1.2. Заява та документи, що додаються до неї, подаються особисто заявником або уповноваженою ним особою.

Якщо документи подаються особисто, заявник над ас документ, що посвідчує його особу, відповідно до законодавства України.

У разі подання документів уповноваженою особою надається документ, що засвідчує його повноваження.

Заявник або уповноважена ним особа відповідає за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

Заява та документи, що додаються до неї, приймаються адміністратором, після чого заявнику або уповноваженій ним особі видається опис вхідного пакета документів з відміткою про дату та номер їх реєстрації.

У описі вхідного пакета документів зазначається інформація про заяву та перелік документів, поданих заявником або уповноваженою ним особою до неї. Зазначений опис не є підтвердженням їх повноти, правильності, достовірності та відповідності всім вимогам, потрібним для видачі дозволу.

Усі заяви щодо видачі дозволу підлягають обов'язковій реєстрації адміністратором. Адміністратор проводить реєстрацію заяви у журналі реєстрації (далі - журнал реєстрації адміністратора) та передає заяву з пакетом документів до Робочого органу не пізніше одного робочого дим з дим її надходження.

2.1.3. Заява не пізніше наступного дня з дня її надходження від адміністратора реєструється Робочим органом у журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації).

Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування РЗ, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету в іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу, дотримання вимог до розташування РЗ відповідно до пункту 1.8 цього Порядку, а також на відповідність Схемі.

2.1.4. Після перевірки місця Робочий орган приймає рішення про встановлення заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету, що оформлюється відповідним наказом.

У встановленні пріоритету може бути відмовлено в разі:

подання неповного пакета документів;

наявності на це місце пріоритету іншого заявника;

наявності виданого на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу;

невідповідності вимогам розташування РЗ, визначених пунктом 1.8 цього Порядку, а також невідповідності Схемі.

Перелік підстав для відмови є вичерпним.

У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету Робочий орган визначає органи, установи та підприємства (осіб), з якими потрібно погодити розміщення РЗ.

2.1.5. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування РЗ Робочий орган не пізніше п'яти робочих днів з моменту прийняття такого рішення повідомляє заявника через адміністратора про необхідність укладення договору на право тимчасового користування місцем та передає адміністратору два примірники дозволу встановленої форми для його видачі заявнику для погодження з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), де планується розташувати РЗ та утримувачами інженерних комунікацій (у разі розміщення РЗ у межах охоронних зон цих комунікацій).

2.1.6. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету Робочий орган не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття такого рішення передає адміністратору повідомлення про відмову та повергає всі подані заявником або уповноваженою ним особою документи.

Адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від Робочого органу повідомлення про відмову у встановлені пріоритету інформує заявника або уповноважену ним особу про час та місце видачі повідомлення про відмову та поданих документів.

2.1.7. Пріоритет заявника на місце розташування РЗ встановлюється строком на три місяці з дня прийняття Робочим органом відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування РЗ може бути продовжено Робочим органом не більше ніж на три місяці в разі звернення заявника або уповноваженої ним особи через адміністратора щодо продовження строку оформлення дозволу із зазначенням причин.

Робочий орган не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення направляє письмове повідомлення адміністратору, який не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання повідомляє заявника або уповноважену ним особу про продовження строку дії пріоритету.

2.1.8. Дата і номер рішення Робочого органу про встановлення пріоритету заявнику на місце розташування РЗ, відмова у встановленні такого пріоритету, продовження строку, на який встановлено пріоритет, або відмова в його продовженні, скасування пріоритету на підставі відповідної заяви заноситься у журнал реєстрації.

Повідомлення Робочого органу про встановлення пріоритету на місце розташування РЗ або про відмову в його встановленні, продовження строку дії пріоритету або відмову в його продовженні, скасування пріоритету на підставі відповідної заяви передаються адміністратору не пізніше наступного робочого дня з дня видання відповідного наказу для інформування заявника або уповноваженої ним особи в установленому законодавством порядку.

2.1.9. У разі розміщення РЗ на місцях, що належать до державної або приватної власності, заявник або уповноважена ним особа протягом п'яти робочих днів з дня встановлення пріоритету надає Робочому органу через адміністратора завірені у встановленому порядку копії документів, що посвідчують перебування місць розміщення РЗ у державній або приватній власності. Робочий орган протягом трьох робочих днів повинен розглянути надані документи та повідомити заявника або уповноважену ним особу про результати розгляду.

2.1.10. Протягом десяти робочих днів з дня прийняття Робочим органом рішення про встановлення пріоритету на місце розміщення РЗ, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, заявник укладає з Робочим органом договір на право тимчасового користування місцем.

2.1.11. Протягом строку, передбаченого абзацом першим підпункту 2.1.7 пункту 2.1 цього Порядку, заявник щомісяця вносить плату за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, в розмірі 25 відсотків розміру плати, встановленої виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

У разі продовження строку встановленого пріоритету відповідно до абзацу другого підпункту 2.1.7 пункту 2.1 цього Порядку, щомісячна плата за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, справляється у розмірі 100 відсотків розміру плати, встановленої виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

2.1.12. У разі неукладення заявником з Робочим органом договору на право тимчасового користування місцем протягом строку, визначеного пунктом 2.1.10 цього Порядку, та в разі ненадання ним у строк, визначений пунктом 2.1.7 цього Порядку, документів, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розміщення РЗ втрачається, документи повертаються заявнику або уповноваженій ним особі, про що Робочий орган робить відповідний запис у журналі реєстрації.

У такому випадку Робочий орган передає адміністратору разом з відповідним повідомленням усі подані заявником або уповноваженою ним особою документи та робить відповідний запис у журналі реєстрації. Адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від Робочої о органу зазначеного повідомлення та поданих документів інформує заявника або уповноважену ним особу про час та місце повернення поданих документів.

2.1.13. Відмова у встановленні, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена в порядку, встановленому законодавством.

Інформація про подані заяви та встановлені Робочим органом пріоритети є відкритою і надається будь-якій особі за її письмовою заявою.

2.2. Погодження дозволу.

2.2.1. Дозвіл погоджується заявником з:

власником місця або уповноваженим ним органом (особою), де планується розташувати РЗ;

утримувачами інженерних комунікацій - у разі розміщення РЗ у межах охоронних зон цих комунікацій. Погодження дозволу утримувачами інженерних комунікацій здійснюється на топогеодезичному знімку місцевості М 1:500 з прив'язкою місця розташування РЗ. Межі охоронних зон інженерних комунікацій під час розміщення фундаментів РЗ визначаються відповідно до відстаней, встановлених Державними будівельними нормами і передбачених під час розміщення фундаментів огороджень, естакад, опор контактної мережі та зв'язку, залізничних доріг.

2.2.2. Протягом строку, зазначеного в підпункту 2.1.7 пункті 2.1 цього Порядку, заявник погоджує обидва примірники дозволу та подає адміністратору разом із супровідним листом, у якому зазначається реєстраційний номер заяви.

2.2.3. Адміністратор не пізніше наступного дня після отримання від заявника примірників дозволів направляє їх для погодження:

Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який здійснює перевірку відповідності розміщення РЗ паспорта фасаду будинку, споруди (у разі розміщення РЗ на будинках, спорудах);

Міністерству культури України в разі розміщення РЗ на пам'ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць;

структурному підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на який покладено виконання функцій місцевого органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини - в разі розміщення РЗ на пам'ятках місцевого значення, а також у межах зон охорони цих пам'яток;

Головному управлінню Національної поліції у м. Києві - в разі розміщення РЗ на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним.

За результатами погоджувальної процедури органи, установи та підприємства, зазначені в підпункті 2.2.3 пункту 2.2 цього Порядку, погоджують примірники дозволу протягом п'яти робочих днів і дати їх одержання або надають вмотивовану відмову.

У разі прийняття рішення про відмову в погодженні дозволу суб'єкти, зазначені в підпункті 2.2.3 пункту 2.2 цього Порядку, не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття такого рішення передають адміністратору вмотивоване рішення про відмову. Адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання рішення про відмову повідомляє про це Робочий орган та повідомляє заявника про час та місце видачі рішення про відмову.

Рішення про відмову в погодженні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

Погодження дозволу дійсне протягом строку дії дозволу.

2.3. Порядок видачі дозволу або відмови в його видачі.

2.3.1. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати одержання від адміністратора оформлених двох примірників дозволу розглядає їх, за результатами чого готує та полає до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проект відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.3.2. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) після отримання проекту розпорядження протягом п'яти робочих днів приймає рішення про видачу дозволу або про відмову в його видачі.

2.3.3. Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання заявником або уповноваженою ним особою неповного пакета документів, потрібного для видачі дозволу, згідно з переліком, встановленим пунктом 2.1.1 Порядку;

виявлення в документах, поданих заявником або уповноваженою ним особою, недостовірних відомостей;

негативний висновок органів, зазначених у підпункті 2.2.3 пункту 2.2 нього Порядку, за результатами проведених ними експертиз та обстежень заявленого місця для розміщення РЗ з посиланням на вимоги законодавства, зокрема і коли розташування РЗ не відповідає вимогам, визначеним пунктом 1.8 цього Порядку, а також Схемі.

Перелік підстав для відмови у видачі дозволу є вичерпним.

2.3.4. Дозвіл видається на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

2.3.5. У разі видання виконавчим органом Київської міської ради (Київською міського державною адміністрацією) розпорядження про видачу дозволу Робочий орган протягом трьох робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою.

Перший примірник дозволу видається заявнику адміністратором після надання підписаного з його боку договору на право тимчасового користування місцем або додаткової угоди до існуючого договору (у разі розташування РЗ на місці, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва), другий примірник дозволу залишається у Робочого органу.

Видача дозволу реєструється у журналі реєстрації адміністратора та журналі реєстрації Робочого органу.

2.3.6. У разі видання виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження про відмову у видачі дозволу Робочий орган не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання такого розпорядження передає адміністратору повідомлення про відмову у видачі дозволу та всі подані заявником або уповноваженою ним особою документи.

У такому випадку Робочий орган робить відповідний запис у журналі реєстрації. Адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від Робочого органу зазначеного повідомлення інформує заявника або уповноважену ним особу про час його надання та повернення всіх поданих ним документів.

2.3.7. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення РЗ та виконання робіт, пов'язаних з його розташуванням.

Якщо під час виконання робіт з розташування наземного РЗ виявлено факт неможливості його встановлення на місці, зазначеному в дозволі, на топогеодезичному знімку місцевості М 1:500 (невідповідність фактичного розміщення інженерних комунікацій тоногеодезичному знімку, характер зелених насаджень, якщо це не можливо було встановити під час погодження дозволу) місце розміщення РЗ змінюється з відхиленням від точки його прив'язки з таким допустимим радіусом:

для РЗ площею до 2,16 кв. м включно - до 1,0 м;

для РЗ площею понад 2,16 кв. м і до 8,0 кв. м включно - до 2,0 м;

для РЗ площею понад 8,0 кв. м і до 32,0 кв. м включно - до 3,0 м;

для РЗ площею понад 32,0 кв. м і до 75,0 кв. м включно-до 4,0 м.

У разі настання обставин, зазначених у абзаці другому цього пункту Порядку, заявник або уповноважена ним особа звертається до Робочого органу з відповідною заявою, до якої додається фотографічний знімок місця, де планується розмістити РЗ (розміром не менш ніж 12 х 16 см), відкоригований топогеодезичний знімок місцевості М 1:500 та оригінал дозволу. Робочий орган протягом п'яти робочих днів коригує прив'язку РЗ на топогеодезичному знімку місцевості М 1:500.

Якщо відхилення від місця у дозволі зумовлює потрапляння місця розташування РЗ у межі охоронної зони інженерної комунікації або в межі території, на які не надавалися погодження утримувачем цих інженерних комунікацій, заявник звертається за погодженням до відповідного утримувача інженерних комунікацій на відкоригованому топогеодезичному знімку місцевості М 1:500 та/або власника (балансоутримувача) місця розташування. Після отримання зазначених погоджень Робочий орган робить відповідну відмітку щодо коригування місця розміщення РЗ в обох примірниках дозволу, що засвідчується підписом уповноваженої посадової особи Робочого органу із зазначенням дати підписання.

РЗ забезпечуються маркуванням із зазначенням на його каркасі найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номерів засобів зв'язку, номера, дати видачі дозволу та строку його дії.

2.3.8. Після встановлення РЗ розповсюджувач зовнішньої реклами в п'ятиденний термін зобов'язаний подати до Робочого органу фотографічний знімок місця, де розміщено РЗ (розміром не менш ніж 10 х 15 см), про що Робочий орган робить відмітку в обох примірниках дозволу, яка засвідчується підписом уповноваженої посадової особи Робочого органу та скріплюється його печаткою.

2.3.9. Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

2.4. Внесення змін до дозволу під час зміни технологічної (конструктивної) схеми РЗ.

2.4.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної (конструктивної) схеми РЗ, власник або законний користувач РЗ (далі - розповсюджувач зовнішньої реклами) звертається до Робочого органу з письмовою заявою у довільній формі через адміністратора, який не пізніше наступного робочого дня передає подані документи Робочому органу.

Під зміною технологічної (конструктивної) схеми РЗ мається на увазі зміна його зовнішнього вигляду (конструктивних елементів) та фундаментної основи без зміни місця розташування РЗ.

У разі зміни фундаментної основи (її збільшення) розповсюджувач зовнішньої реклами повинен надати актуальний топогеодезичний знімок місцевості М 1:500 з прив'язкою РЗ та погодженнями утримувачів інженерних мереж (у разі розміщення фундаменту РЗ в охоронних зонах інженерних комунікацій, які визначаються відповідно до відстаней, встановлених Державними будівельними нормами і передбачених під час розміщення фундаментів огороджень, естакад, опор контактної мережі та зв'язку, залізничних доріг).

У разі внесення змін у дозвіл на розміщення РЗ на пам'ятках місцевого та/або національного значення розповсюджувач зовнішньої реклами повинен надати попереднє погодження відповідними органами.

2.4.2. До заяви додаються:

технічна характеристика змін у технологічній (конструктивній) схемі РЗ;

кольорова фотокартка та комп'ютерний макет місця (розміром 10 х 15 см) розташування РЗ (під час розміщення на фасаді будівель та споруд надається фотокартка всього фасаду будівлі з усіма вже розміщеними РЗ);

ескіз РЗ з конструктивним рішенням у 2 примірниках, завірені підписами та печаткою розробника, який містить інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж, інші технічні характеристики щодо дотримання встановлених нормативними документами вимог до проектування та конструювання (формат А4). До конструктивного рішення додається завірена належним чином копія ліцензії чи кваліфікаційного сертифіката розробника, що підтверджує право останнього виконувати послуги (роботи) будівельного проектування та конструювання або пов'язані із створенням об'єкта архітектури;

оригінал примірника виданого дозволу.

2.4.3. Робочий орган протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви адміністратором розглядає її, за результатами чого вносить зміни до дозволу або надає письмову відмову з відповідним обґрунтуванням.

Адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від Робочого органу дозволу з внесеними змінами або вмотивованої відмови у внесенні змін повідомляє заявника про час та місце видачі дозволу з внесеними змінами або вмотивованої відмови.

Перший примірник дозволу видається заявникові адміністратором після надання ним підписаної з його боку додаткової угоди до договору на право тимчасового користування місцем, а другий примірник дозволу залишається у Робочого органу.

2.4.4. Заявнику може бути відмовлено у зміні технологічної (конструктивної) схеми РЗ у разі недотримання вимог Правил розміщення рекламних засобів у місті Києві (Правила N 223/2445), Зонування розміщення рекламних засобів у місті Києві (Правила N 223/2445) та Класифікатора типових рекламних засобів (Правила N 223/2445), затверджених рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року N 223/2445, та цього Порядку.

Відмова у зміні технологічної (конструктивної) схеми РЗ може бути оскаржена в порядку, встановленому законодавством.

2.5. Зміна містобудівної ситуації, проведення реконструкцій, ремонту, будівництва.

2.5.1. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування РЗ, що зумовлює потребу зміни місця розташування РЗ, Робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами та в десятиденний строк з моменту такого повідомлення пропонує інше рівноцінне місце.

Рівноцінним є місце для розміщення РЗ, що розташовується у межах однієї форматної зони, або інше за згодою розповсюджувача зовнішньої реклами.

Робочий орган пропонує розповсюджувачу зовнішньої реклами не більше трьох місць на вибір. У разі недосягнення згоди щодо запропонованих місць інші місця не пропонуються.

2.5.2. У разі досягнення згоди щодо надання іншого рівноцінного місця для розміщення РЗ розповсюджувач зовнішньої реклами протягом десяти робочих днів письмово повідомляє про це Робочий орган через адміністратора.

Робочий орган протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення від розповсюджувача зовнішньої реклами направляє через адміністратора два примірники дозволу за встановленою формою для їх видачі розповсюджувачу зовнішньої реклами та перелік органів, з якими необхідно його погодити.

Погодження змін до дозволу зі структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), балансоутримувачами місця розміщення РЗ, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, а також з органами, визначеними абзацами третім та п'ятим підпункту 2.2.3 пункту 2.2 цього Порядку (у зв'язку зі зміною містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонт), будівництва на місці розташування РЗ, що зумовлює необхідність зміни місця розташування РЗ), здійснюється Робочим органом.

Погодження розміщення РЗ на іншому місці здійснюється протягом трьох місяців.

Після отримання Робочим органом усіх документів про погодження розташування РЗ на іншому місці протягом п'яти днів у дозвіл вносяться зміни.

Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питань про надання іншого місця.

2.5.3. У разі досягнення згоди щодо тимчасового демонтажу РЗ на час проведення відповідних робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та повернення РЗ на те саме місце після закінчення цих робіт інше місце не надається.

Якщо на момент повернення РЗ на попереднє місце розміщення з'явилися нові інженерні комунікацій, дозвіл підлягає погодженню з утримувачами цих інженерних комунікацій.

Строк дії дозволу продовжується на час проведення цих робіт.

2.5.4. У разі тимчасового демонтажу РЗ на час проведення відповідних робіт з будівництва, реконструкції, ремонту плата за тимчасове користування місцем для розміщення РЗ не справляється.

2.5.5. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування РЗ розповсюджувач зовнішньої реклами має право на розташування РЗ на попередньому місці за умови звільнення іншого місця, наданого в тимчасове користування на період зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розміщення РЗ.

2.6. Способи внесення змін у дозвіл.

2.6.1. Внесення змін до дозволу у випадках, передбачених цим Порядком, здійснюється Робочим органом у разі:

зміни технологічної (конструктивної) схеми РЗ шляхом прикріплення додаткового аркуша до дозволу, на якому зазначаються відповідні зміни;

зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва, переоформлення дозволу - шляхом виготовлення нового бланка дозволу або прикріплення додаткового аркуша до дозволу, на якому зазначаються відповідні зміни;

переоформлення дозволу - шляхом виготовлення нового бланка дозволу;

відхилення місця розташування РЗ у зв'язку з неможливістю встановлення РЗ на місці, зазначеному у дозволі, шляхом відповідних написів та/або прикріплення додаткового аркуша до дозволу, на якому зазначаються відповідні зміни;

продовження строку дії дозволу - шляхом виготовлення нового бланка дозволу;

зміни даних розповсюджувача зовнішньої реклами (найменування та місцезнаходження юридичної особи, прізвища, ім'я по батькові, місця проживання фізичної особи - підприємця, контактні дані), а також технічної помилки - шляхом відповідних закреслювань та написів у дозволі;

продовження строку дії дозволу на час, необхідний для вирішення питання про надання іншого місця у разі зміни містобудівної ситуації або проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту на місці розташування РЗ, що зумовлює потребу тимчасового демонтажу РЗ, - шляхом відповідних написів у дозволі.

2.6.2. Усі зміни, що вносяться до дозволів з підстав, визначених підпунктом 2.6.1 пункту 2.6 цього Порядку, підписуються керівником Робочого органу із зазначенням дати підписання та скріплюються його печаткою.

2.7. Переоформлення дозволу.

2.7.1. У разі набуття права власності на РЗ іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

2.7.2. Особа, яка набула право власності на РЗ або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) РЗ звертається через адміністратора до Робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

2.7.3. До заяви додається:

документ, який засвідчує право власності (користування) на РЗ;

оригінал виданого дозволу;

письмове погодження власника місця розташування РЗ або уповноваженого ним органу (особи);

документ, який підтверджує стан розрахунків розповсюджувача зовнішньої реклами за договором на право тимчасового користування місцем.

2.7.4. Робочий орган протягом двох робочих днів з дня одержання від адміністратора заяви про переоформлення дозволу та документів, що додаються до неї (у разі відсутності зауважень до поданих заявником документів) вносить відповідні зміни в дозвіл та не пізніше наступного робочого дня передає адміністратору переоформлений дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві.

Адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від Робочого органу переоформленого дозволу повідомляє заявника про можливість його отримання.

2.7.5. Переоформлення дозволу фіксуються у журналі реєстрації адміністратора та журналі реєстрації Робочого органу. Відмова в переоформленні дозволу може бути оскаржена в порядку, встановленому законодавством.

Перший примірник дозволу видається заявникові адміністратором після надання заявником підписаного з його боку договору на право тимчасового користування місцем або додаткової угоди до такого договору, другий примірник дозволу залишається у Робочому органі.

2.7.6. Зміна найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові та місця проживання фізичної особи - підприємця не є підставами для переоформлення дозволу. У таких випадках за заявою розповсюджувача зовнішньої реклами до дозволу вносяться зміни в порядку, встановленому пунктом 2.6 цього Порядку.

2.8. Продовження строку дії дозволу.

2.8.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви розповсюджувача зовнішньої реклами або уповноваженої ним особи, яка подається адміністратору в довільній формі не пізніше ніж за один місяць та не раніше ніж за шість місяців до закінчення строку дії разом з оригіналом виданого дозволу.

Разом із заявою на продовження строку дії дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами або уповноважена ним особа надає:

висновок щодо відповідності встановленого РЗ вимогам безпеки розміщення та використання (протягом строку, на який продовжується дозвіл), до якого додається завірена належним чином копія ліцензії чи кваліфікаційного сертифіката розробника, що підтверджує право останнього виконувати такі послуги (роботи) та надавати висновки;

оригінал листа-погодження від власника (балансоутримувача) місця розташування РЗ або уповноваженої ним особи щодо відсутності заперечення на розміщення РЗ на строк продовження дії дозволу, виданий балансоутримувачем не пізніше ніж за місяць до звернення із заявою про продовження строку дії дозволу;

документ, який підтверджує стан розрахунків розповсюджувача зовнішньої реклами за договором на право тимчасового користування місцем.

2.8.2. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви та документів до неї від адміністратора про продовження строку дії дозволу розглядає їх та надає до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проект розпорядження для прийнятій відповідного рішення.

Продовження строку дії допускається за умови відповідності місця розташування та типу РЗ вимогам Правил розміщення рекламних засобів у місті Києві (Правила N 223/2445), Зонування розміщення рекламних засобів у місті Києві (Правила N 223/2445) та Класифікатора типових рекламних засобів (Правила N 223/2445), затверджених рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року N 223/2445.

2.8.3. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) протягом п'яти робочих днів з дати одержання від Робочою органу проекту відповідного розпорядження до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розглядає та приймає рішення про продовження строку дії дозволу або про відмову в його продовженні.

2.8.4. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати видання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вносить зміни до дозволу, які мають бути підписані керівником Робочого органу, скріплені його печаткою, та передає його адміністратору для видачі заявнику.

Продовження строку дії дозволу (відмова в його продовженні) фіксується в журналі реєстрації адміністратора та в журналі реєстрації Робочого органу.

Перший примірник дозволу видається адміністратором заявникові після надання з його боку підписаної додаткової угоди до договору на право тимчасового користування місцем, другий примірник дозволу залишається у Робочому органі.

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена в порядку, встановленому законодавством.

2.8.5. У разі прострочення строків подачі заяви на продовження строку дії дозволу, невідповідності типу РЗ, місця його розташування технологічній схемі (конструктивній) схемі РЗ та/або виданому дозволу. Схемі розповсюджувач зовнішньої реклами оформляє новий дозвіл згідно з вимогами цього Порядку.

2.8.6. Протягом часу розгляду заяви та доданих до неї документів про продовження строку дії дозволу до моменту видання виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) відповідного розпорядження за такою заявою нараховується плата за право тим часової ю користування місцем, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ.

2.9. Анулювання дозволу

2.9.1. Дозвіл анулюється на підставі відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до закінчення строку його дії з таких підстав:

звернення розповсюджувача зовнішньої реклами із заявою про анулювання дозволу;

наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законодавством;

наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

у разі невикористання місця розташування РЗ безперервно протягом шести місяців незалежно від періоду невикористання:

якщо дозвіл не переоформлено в установленому порядку.

Перелік підстав для анулювання дозволу є вичерпним.

2.9.2. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дня виникнення підстав для анулювання дозволу надає виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) проект відповідного розпорядження до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для прийняття відповідного рішення.

2.9.3. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) протягом п'яти робочих днів з дня одержання проекту розпорядження приймає відповідне рішення.

Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня видання відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про його анулювання.

Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

2.9.4. Рішення про анулювання дозволу фіксуються у журналі реєстрації адміністратора та журналі реєстрації Робочого органу, а повідомлення про таке рішення передається адміністратору для видачі заявнику особисто або його уповноваженому представнику в разі пред'явлення документів, що засвідчують його особу та повноваження.

Протягом трьох днів з моменту отримання повідомлення про анулювання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний демонтувати РЗ, дозвіл на розміщення якого було анульовано.

2.10. Контроль за додержанням порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві.

2.10.1. Контроль за додержанням цього Порядку здійснює в межах своїх повноважень Робочий орган, а також інші посадові особи, уповноважені в установленому порядку.

2.10.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами забезпечує розміщення та експлуатацію РЗ відповідно до дозволу з дотриманням норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм, здійснює підключення РЗ до існуючих мереж зовнішнього освітлення згідно із встановленими законодавством вимогами, та відповідає, за неналежний технічний, санітарний стан РЗ та місця розміщення. Будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, дефекти, що виникають у процесі експлуатації РЗ з вини розповсюджувача зовнішньої реклами усуваються за його рахунок.

2.10.3. У разі порушення вимог цього Порядку уповноважені посадові особи Робочого органу звертаються до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень (далі - Вимога) у визначений термін. Термін для усунення порушень не може бути меншим ніж три робочі дні з дати отримання Вимоги.

2.10.4. Вимога направляється у письмовій формі поштою з повідомленням про вручення або вручається представнику розповсюджувачу зовнішньої реклами особисто під підпис.

Усі Вимоги оприлюднюються на офіційному веб-сайті Робочого органу одночасно з направленням Вимоги в письмовій формі поштою.

Розповсюджувач зовнішньої реклами вважається повідомлений належним чином про Вимогу щодо усунення порушень під час розміщення та експлуатації РЗ, якщо рекомендоване повідомлення направлено за адресою місцезнаходження розповсюджувача зовнішньої реклами згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Для реалізації положень цього Порядку в разі направлення Вимоги рекомендованим листом днем належного повідомлення про усунення порушень під час розміщення та експлуатації РЗ вважається десятий робочий день з дати здійснення поштового відправлення та дати оприлюдненим Вимоги відповідно до абзацу другого цього пункту Порядку.

У випадках, передбачених підпунктами 3.3.1 - 3.3.7 пункту 3.3 цього Порядку, до Вимоги додається акт, в якому зафіксовано виявлені порушення, за підписом уповноваженої особи, що виявила та зафіксувала порушення.

2.10.5. Посадові особи Робочого органу та КП "Київреклама", уповноважені відповідно до пункту 2 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, складають протоколи про адміністративні правопорушення згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за виявленими порушеннями.

2.10.6. У разі самовільного розміщення РЗ на номер абонента, який зазначений у рекламі, може здійснюватися автодозвін (дзвінки з інтернатом у декілька хвилин) з інформуванням рекламодавця авто відповідачем про порушення ним встановлених правил та зобов'язанням негайного усунення порушення.

Абонент запрошується прибути для надання пояснень до Робочого органу. Автодозвін здійснюється до усунення порушень та сплати штрафу (у разі складення протоколу про адміністративне правопорушення).

2.11. Плата за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ.

2.11.1. Підставою для нарахування плати за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ (далі - плата) та внесення розповсюджувачем зовнішньої реклами відповідної плати є розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання (продовження) дозволу та укладений договір на право тимчасового користування місцем.

Якщо місце розташування РЗ перебуває у спільній (частковій) власності, плата нараховується пропорційно до частини комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.11.2. Плата зараховується до бюджету міста Києва в порядку, встановленому Київською міською радою.

2.11.3. Розмір плати та порядок її нарахування визначається виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

2.11.4. Розмір плати не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

2.11.5. Плата щомісячно перераховується розповсюджувачем зовнішньої реклами до бюджету міста Києва згідно з умовами договору на право тимчасового користування місцем, використовується в порядку, встановленому Київською міською радою чи уповноваженим нею органом.

У разі прострочення термінів сплати, визначених договором на право тимчасового користування місцем, розмір несплаченої суми плати коригується з урахуванням штрафів, пені та індексу інфляції відповідно до умов договору та законодавства України.

2.11.6. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати в разі відсутності РЗ на місці, щодо якого виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) прийнято рішення про надання дозволу.

2.11.7. Плата нараховується з дня видання розпорядження виконавчою органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу.

Плата в розмірі, встановленому підпунктом 2.1.11 пункту 2.1 нього Порядку, нараховується з моменту прийняття Робочим органом рішення про встановлення пріоритету.

2.11.8. Для нерозміщеного РЗ через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування РЗ, що зумовлює потребу зміни місця розташування РЗ (за умови подання до Робочого органу документів, що підтверджують зміну містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування РЗ) плата не нараховується.

2.11.9. Плата нараховується включно до дати закінчення строку дії дозволу або до дати видання розпорядження виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) про анулювання або про відмов) у продовженні строку дії дозволу.

2.11.10. Утримання місць розміщення РЗ на об'єктах благоустрою здійснюється самостійно розповсюджувачами зовнішньої реклами або на підставі договорів з власниками (балансоутримувачами) цих місць.

2.11.11. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які мають бути підтверджені документом компетентного органу (висновком Київської торгово-промислової палати) до розміру плати на період дії таких обставин застосовується коригуючий коефіцієнт, що дорівнює нулю.

2.11.12. Під час підрахунку площі РЗ плата за неповний квадратний метр береться як за повний.

III. ДЕМОНТАЖ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ

3.1. Демонтаж РЗ (засобів та обладнання зовнішньої реклами) у цьому Порядку означає комплекс заходів, які передбачають відокремлення РЗ разом з основою (за можливості) від місця їх розташування та транспортування на спеціально відведені території для подальшого зберігання.

3.2. Демонтаж та подальше зберігання РЗ не передбачає переходу права власності на них до територіальної громади міста Києва крім випадків, передбачених пунктом 3.16 цього Порядку.

3.3. Демонтаж РЗ здійснюється відповідно до цього Порядку в разі:

3.3.1. Виявлення самовільно встановлених РЗ.

3.3.2. Якщо строк дії дозволу закінчився і не був продовжений або дозвіл було анульовано в установленому порядку.

3.3.3. Якщо технічний стан РЗ створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіює шкоди (майнової чи немайнової) третім особам.

3.3.4. Невідповідності технічних характеристик РЗ та/або місця його встановлення виданому дозволу, якщо такі невідповідності не усунуто розповсюджувачем зовнішньої реклами на Вимогу Робочого органу.

3.3.5. Наявності заборгованості розповсюджувача реклами зі сплати коштів за право тимчасового користування місцем, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ більше ніж за шість місяців.

3.3.6. Зміни містобудівної ситуації у випадках, передбачених підпунктами 2.5.1 - 2.5.3 пункту 2.5 нього Порядку, за наявності розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо проведення робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва та/або листа замовника будівництва щодо необхідності демонтажу РЗ, що перешкоджають проведенню відповідних робіт.

3.3.7. Користування місцем для розміщення РЗ, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, за відсутності укладеного договору на право тимчасового користування цим місцем.

3.4. Додаткові підстави для демонтажу можуть бути визначені в договорі на право тимчасового користування місцем.

3.5. У разі потреби демонтажу РЗ Робочий орган складає перелік РЗ, що підлягають демонтажу, затверджує його наказом та направляє до КП "Київреклама" або балансоутримувача місця розташування для забезпечення його виконання.

Прибирання самовільно розклеєних стікерів, постерів тощо здійснює балансоутримувач об'єктів без отримання наказу Робочого органу.

Накази про демонтаж РЗ розміщуються на офіційному веб-сайті Робочого органу.

3.6. У випадках, зазначених у пункті 3.3 цього Порядку, крім випадку, коли розповсюджувача зовнішньої реклами неможливо встановити, розповсюджувач зовнішньої реклами самостійно за власний рахунок у термін, зазначений у Вимозі Робочого органу, демонтує РЗ та проводить відновлення порушеного благоустрою на місці їх розміщення (встановлення).

Демонтаж РЗ здійснюється без направлення Вимоги, якщо розповсюджувач зовнішньої реклами або його адреса не встановлені.

3.7. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний усунути порушення, зазначені у Вимозі. Термін усунення порушення зазначається у Вимозі, але не може бути меншим ніж три робочі дні з дати її отримання. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний повідомити Робочий орган про усунення порушення в письмовій формі в термін, визначений Вимогою.

3.8. Якщо розповсюджувач зовнішньої реклами самостійно не усунув виявлені порушення у термін, зазначений у Вимозі, демонтаж РЗ здійснює КП "Київреклама", інші підрядні організації на підставі укладених КП "Київреклама" договорів або балансоутримувач місця.

3.9. Організацію демонтажу або демонтаж здійснює КП "Київреклама" або балансоутримувач місця на підставі наказу Робочого органу відповідно до цього Порядку.

Демонтаж РЗ здійснюється в межах технічних можливостей КП "Київреклама" або балансоутримувача місця з дотриманням вимог з безпеки виконання робіт та охорони праці без повідомлення розповсюджувача зовнішньої реклами про час здійснення демонтажу.

3.10. Під час демонтажу РЗ складається акт проведення демонтажу з фото- або відеофіксацією, які додаються до нього.

Акт складають представники КП "Київреклама" або балансоутримувач місця.

Під час проведення демонтажу можуть бути присутні розповсюджувач зовнішньої реклами, балансоутримувач місця, представники державних органів, міських служб та інших організацій.

Акт складається у двох примірниках. Один примірник акта залишається у особи, що здійснила демонтаж, інший надається розповсюджувачу зовнішньої реклами демонтованого РЗ на його письмову вимогу.

3.11. Демонтаж РЗ не проводиться, якщо розповсюджувач зовнішньої реклами в установлений термін повністю усунув порушення та повідомив про це в той же строк Робочий орган у письмовій формі.

3.12. Компенсація витрат, понесених КП "Київреклама" або балансоутримувачем місця, покладається на розповсюджувача зовнішньої реклами, РЗ якого демонтовано, на підставі акта приймання-передачі виконаних робіт з демонтажу із зазначенням характеру робіт та їх вартості, що надається за заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, та виставленого рахунка, який формується на підставі звіту про проведення демонтажних робіт. Компенсація витрат здійснюється у строк, зазначений у рахунку.

Компенсація витрат КП "Київреклама" або балансоутримувача місця за зберігання демонтованого РЗ здійснюється розповсюджувачем зовнішньої реклами (за період з дати демонтажу РЗ по дату повернення РЗ включно) на підставі виставленого підприємством рахунка.

Отримані КП "Київреклама" кошти від розповсюджувача зовнішньої реклами як компенсація витрат, пов'язаних з демонтажем РЗ, їх транспортуванням та подальшим зберіганням, залишаються у розпоряджанні КП "Київреклама" та спрямовуються на придбання основних засобів для забезпечення демонтажі в РЗ, їх транспортування та зберігання.

Демонтаж РЗ проводиться без відшкодування витрат, здійснених розповсюджувачем реклами.

3.13. Розповсюджувач зовнішньої реклами має право на повернення демонтованого РЗ після звернення до КП "Київреклама" або балансоутримувача місця у разі надання;

3.13.1. Заяви про повернення демонтованого РЗ.

3.13.2. Документа, що підтверджує право власності (користування) розповсюджувача зовнішньої реклами на конкретний демонтований РЗ.

3.13.3. Документа, що підтверджує оплату витрат, пов'язаних з демонтажем РЗ, їх транспортуванням та подальшим зберіганням, понесених КП "Київреклама" або балансоутримувачем місця.

3.13.4. Документа, що підтверджує право уповноваженої особи на одержання демонтованого РЗ.

3.14. Демонтовані РЗ можуть бути передані на тимчасове зберігання підприємству, установі, організації на підставі договору та акта приймання-передачі з переліком, в якому зазначено їх характеристики.

3.15. Зберігання демонтованих РЗ здійснюється протягом дванадцяти місяців.

У разі розгляду судових справ, пов'язаних з демонтажем РЗ, зберігання здійснюється на весь строк розгляду судової справи до прийняття рішення, що набрало законної сили.

3.16. Демонтовані РЗ підлягають реалізації або утилізації після публікації у місцевих друкованих засобах масової інформації, якщо:

3.16.1. Після закінчення встановленого строку зберігання демонтованих РЗ їх розповсюджувачі зовнішньої реклами не звернулися за поверненням РЗ.

3.16.2. Після закінчення встановленого строку зберігання демонтованих РЗ їх розповсюджувачі не компенсували витрат, пов'язаних з демонтажем, транспортуванням та зберіганням РЗ або не надали документів, які підтверджують право власності (користування) на такі РЗ.

3.17. Демонтовані РЗ, розповсюджувачі зовнішньої реклами яких надали письмову відмову від них та документи, які підтверджують право власності (користування) на ці РЗ, підлягають реалізації або утилізації у встановленому законодавством України порядку з наступного дня після отримання такої відмови та відповідних документів.

3.18. Демонтований РЗ, розповсюджувача зовнішньої реклами якого не встановлено, вважається знахідкою та береться на облік як знахідка. Посадова особа Робочого органу чи КП "Київреклама", яка виявила такий РЗ, повідомляє про знахідку відповідне районне управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за місцем її виявлення протягом трьох днів з моменту виявлення такого РЗ.

Якщо протягом дванадцяти місяців з моменту повідомлення районного управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві про знахідку не встановлено розповсюджувача зовнішньої реклами такого РЗ або розповсюджувач зовнішньої реклами не заявить про свої права до районного управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві або до Робочого органу, територіальна громада міста Києва набуває право власності на такий РЗ.

Якщо протягом дванадцяти місяців з моменту повідомлення районного управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві про знахідку буде встановлено розповсюджувача зовнішньої реклами такого РЗ або розповсюджувач зовнішньої реклами заявить про свої права до районного управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві або до Робочого органу, РЗ повертається розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Розповсюджувач зовнішньої реклами знайденого РЗ відшкодовує витрати, пов'язані з демонтажем, зберіганням, транспортуванням, розшуком його власника.

 

Начальник Управління
з питань реклами

О. Смирнов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05 лютого 2019 року N 207

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
25 лютого 2019 р. за N 35/2212

Порядок погодження розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі - Порядок) регулює відносини між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та фізичними особами - підприємцями і юридичними особами (незалежно від форми власності та підпорядкування), що виникають у процесі розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, визначає порядок надання погоджень на розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, демонтажу, а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку.

1.2. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про благоустрій населених пунктів", "Про автомобільні дороги", постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 року N 990 "Про затвердження Порядку виробництва і розповсюдження соціальної рекламної Інформації органів виконавчої влади", рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 року N 223/2445 "Про затвердження Правил розміщення рекламних засобів у місті Києві" (Правила N 223/2445) та інших нормативно-правових актів.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всю територію міста Києва, включаючи розташування рекламних засобів на території та об'єктах транспорту комунальної власності територіальної громади міста Києва загального користування, Київського метрополітену, зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів, будівель та споруд підприємств транспорту комунальної власності територіальної громади міста Києва загального користування і Київського метрополітену.

Порядок є обов'язковим для виконання на території міста Києва всіма суб'єктами, що здійснюють розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва.

1.4. Цей Порядок не поширюється на випадки розміщення найменування, знаків для товарів і послуг осіб, які надають матеріальну, фінансову, технічну, організаційну та іншу підтримку під час проведення фестивалів, конкурсів, спортивних змагань, святкових та інших культурно-масових заходів (у місцях та на період проведення таких заходів), організація проведення яких відбувається на підставі розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.5. Порядок не поширюється на відносини, пов'язані з інформацією, яка розміщується під час проведення передвиборчої агітації. Розміщення такої інформації здійснюється відповідно до виборчого законодавства.

1.6. Порядок не поширюється на відносини під час розміщення інформаційних стендів, дошок оголошень, а також вивісок та табличок з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, право на використання яких належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, розміщених за місцем провадження діяльності такої особи.

1.7. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

адміністратор - адміністратор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та управління (центру) надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій;

балансоутримувачі - комунальні підприємства територіальної громади міста Києва та їх об'єднання, на балансі яких перебувають території, будівлі, споруди та інші об'єкти транспортної інфраструктури;

погодження на розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі - Погодження) - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу реклами на транспорті на підставі наказу Робочого органу, який дає право на розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва на певний строк та в певному місці;

рекламні засоби (далі - РЗ) - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача, в тому числі спеціальні конструкції (світлові та несвітлові, наземні та неназемні, плоскі та об'ємні стенди, лайтбокси, стікери, постери, щити, панно, наклейки, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, електронні інформаційні носії, проекційні установки, екрани, цифрові фото рамки, панелі, стели, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо):

реклама на транспорті комунальної власності територіальної громади місти Києва (далі - реклама на транспорті) - реклама, що розміщується на території та об'єктах транспорту комунальної власності територіальної громади міста Києва загального користування. Київського метрополітену, зовнішній та внутрішній поверхні транспортних засобів, будівель та споруд підприємств транспорту комунальної власності територіальної громади міста Києва загального користування і Київського метрополітену;

Робочий орган - Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

самовільно встановлений рекламний засіб - рекламний засіб, що розміщується без наданого в установленому порядку Погодження;

соціальна реклама - інформація з питань здорового способу життя, охорони здоров'я, охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, державного суверенітету, безпеки та оборони, патріотичного виховання, соціального захисту, безпеки населення, висвітлення загальнодержавних та загальноміських подій, заходів, свят та не носить комерційного характеру, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

схема розміщення рекламних засобів на об'єктах транспорту комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі - Схема) - це затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) текстові та графічні матеріали, що визначають місця на об'єктах транспорту комунальної власності територіальної громади міста Києва, на яких допускається розміщення рекламних засобів, типи рекламних засобів та їх формат.

Інші терміни у цьому Порядку застосовуються у значеннях, наведених у Законі України "Про рекламу" та інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері реклами.

1.8. РЗ як елементи (частини) об'єктів благоустрою населеного пункту мають розміщуватися, встановлюватися, експлуатуватися та обслуговуватися і дотриманням вимог Правил розміщення рекламних засобів у місті Києві (Правила N 223/2445), Зонування розміщення рекламних засобів у місті Києві (Правила N 223/2445) та Класифікатора типових рекламних засобів (Правила N 223/2445), затверджених рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року N 223/2445, та цього Порядку.

1.9. Робочий орган:

1.9.1. Реєструє та розглядає заяви розповсюджувачів реклами на транспорті про надання, переоформлення, анулювання Погодження.

1.9.2. Приймає рішення про:

надання Погодження або відмову в його наданні;

анулювання Погодження;

переоформлення Погодження або відмову в його переоформленні.

1.9.3. Надає Погодження на підставі своїх наказів.

1.9.4. Веде інформаційний банк даних місць розташування РЗ.

1.9.5. За результатами проведення обстеження за додержанням вимог щодо розміщення реклами на транспорті відповідно до цього Порядку звертається до розповсюджувача реклами на транспорті з вимогою про усунення виявлених порушень у встановлений у вимозі строк.

1.9.6. Укладає з розповсюджувачами реклами на транспорті балансоутримувачами місць договори тимчасового користування місцем, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ (далі - договір тимчасово користування місцем), затверджує зразки таких договорів, здійснює контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати за такими договорами.

1.9.7. Координує діяльність комунальних підприємств територіальної громади міста Києва з питань розміщення реклами на транспорті.

1.9.8. Організовує та здійснює обстеження місць розміщення реклами на транспорті, організовує їх інвентаризацію.

1.9.9. У встановленому порядку приймає рішення про демонтаж РЗ та організовує проведення відповідних робіт.

1.9.10. Вирішує питання щодо розміщення соціальної реклами в межах наданих повноважень.

1.10. Робочий орган не має права подавати заяву та одержувати Погодження.

1.11. КП "Київреклама":

1.11.1. Здійснює обстеження місць розміщення РЗ (зокрема і місць, де планується їх розміщення) відповідно до наданих у встановленому порядку Погоджень, вимог їх розміщення та експлуатації, укладених договорів, складає акти обстежень та надає Робочому органу матеріали щодо осіб, які порушили вимоги, встановлені цим Порядком, та пропозиції з питань розміщення РЗ.

1.11.2. Організовує або здійснює демонтаж РЗ згідно з цим Порядком.

1.11.3. Забезпечує виготовлення друкованої продукції, розміщення соціальної реклами згідно з цим Порядком за дорученням Київського міського голови.

1.11.4. Виконує інформаційно-обчислювальні функції щодо нарахування плати за тимчасове користування місцями, що перебувають в комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ за укладеними договорами тимчасового користування місцем, здійснює моніторинг за надходженням такої плати.

1.11.5. Здійснює облік демонтованих РЗ.

1.12. Соціальна реклама.

1.12.1. Розміщення соціальної реклами здійснюється за заявою юридичних та фізичних осіб, їх об'єднань (далі - заявник).

На період розміщення соціальної реклами за зверненням Робочого органу, розповсюджувачі реклами на транспорті можуть надавати місця для розміщення такої реклами на строк, передбачений дорученням Київського міського голови. Кількість та обсяг площ РЗ, на яких буде розмішуватися соціальна реклама, узгоджується з Робочим органом та власниками РЗ.

1.12.2. Заява на розміщення соціальної реклами подається заявником у довільній формі до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У заяві зазначається запланований термін (строк) розміщення, кількість та вид РЗ, на яких планується розмістити соціальну рекламу.

Разом із заявою заявник надає макет або відеоролик із сюжетом соціальної реклами.

Робочий орган протягом п'яти робочих днів розглядає надані матеріали щодо їх відповідності вимогам соціальної реклами. В разі відсутності зауважень до наданого макета або відеоролику із сюжетом соціальної реклами, Робочим орган повідомляє про можливість розміщення такої соціальної реклами Київського міського голову. Після отримання відповідного доручення Київського міського голови Робочий орган організовує розміщення такої соціальної реклами.

Якщо зміст наданих матеріалів не відповідає встановленим вимогам, Робочий орган направляє заявнику письмове повідомлення про відмову в розміщенні соціальної реклами.

1.12.3. Джерелами фінансування виготовлення друкованої продукції із соціальною рекламою, що розміщуються за замовленням структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), є кошти бюджету міста Києва.

Забезпечення фінансування виготовлення друкованої продукції із соціальною рекламою, заявником на розміщення якої не є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), покладається на замовників такої соціальної реклами.

1.12.4. Плата за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ на період розміщення соціальної реклами з власника РЗ не справляється.

1.12.5. Розміщення соціальної реклами здійснюється відповідно до Закину України "Про рекламу", Порядку виробництва і розповсюдження соціальної рекламної інформації органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 року N 990, а також цього Порядку.

II. РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ТРАНСПОРТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА

2.1. Порядок оформлення Погодження.

2.1.1. Для одержання Погодження суб'єкт господарювання (далі - заявник) або уповноважена ним особа подає адміністратору заяву за довільною формою, в якій зазначаються вид (тип) РЗ, його розміри, місце та строк розташування (розповсюдження), вид діяльності заявника згідно з КВЕД (Наказ N 457), найменування заявника, його ідентифікаційний код, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи, адреса місцезнаходження заявника, засоби зв'язку, до якої додаються:

панорамна кольорова фотокартка з усіма вже встановленими РЗ та комп'ютерний макет місця (розміром 10 х 15 см), на якому планується розташування РЗ;

комп'ютерний кольоровий макет РЗ (з фрагментом місцевості та/або місцем розташування), де планується розмістити РЗ;

ескіз РЗ, який виконується за технічними умовами відповідних спеціалізованих підрозділів підприємства транспорту.

Перелік документів, зазначених у цьому пункті, є вичерпним.

2.1.2. Заява та документи, що додаються до неї, подаються особисто заявником або уповноваженою ним особою. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

Якщо документи подаються особисто, заявник надає документ, що посвідчує особу, відповідно до законодавства України.

У разі подання документів уповноваженою особою заявника додатково надається документ, що засвідчує її повноваження.

Заява та документи, що додаються до неї, приймаються адміністратором, після чого заявнику видається опис вхідного пакета документів з відміткою про лату та номер їх реєстрації.

Опис про отримання від заявника адміністратором заяви та документів не є підтвердженням їх повноти, правильності, достовірності та відповідності всім вимогам, потрібним для надання Погодження.

2.1.3. Усі заяви про надання Погодження підлягають обов'язковій реєстрації адміністратором. За наявності всіх документів, передбачених підпунктом 2.1.1 пункту 2.1 цього Порядку, адміністратор проводить реєстрацію заяви у журналі реєстрації (далі - журнал реєстрації адміністратора) та передає її разом з пакетом документів не пізніше наступного робочого дня з дня реєстрації Робочому органу.

Робочий орган реєструє заяву та заносить її до електронної бази.

2.1.4. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування РЗ, зазначене у заяві, на предмет наявності на заявлене місце виданого в установленому порядку Погодження.

У разі можливості розміщення РЗ на заявленому місці Робочий орган роздруковує три примірники Погодження за формою згідно з додатком до цього Порядку та передає їх адміністратору для направлення на узгодження:

балансоутримувачу місця;

структурному підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на який покладено виконання функцій місцевого органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини - в разі розміщення РЗ на пам'ятках місцевого значення або в межах охорони цих пам'яток;

Міністерству культури України - у разі розміщення РЗ на пам'ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць;

Головному управлінню Національної поліції у м. Києві - в разі розміщення РЗ у межах смуги відведення автомобільних доріг.

2.1.5. Погодження узгоджується балансоутримувачем місця, враховуючи вимоги до розміщення реклами на транспорті комунальної власності, його технічні вимоги та регламенти, з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, інших нормативів.

Органи, зазначені у підпункті 2.1.4 пункту 2.1 цього Порядку, узгоджують бланки Погоджень протягом п'яти робочих днів з дати їх одержання або надають вмотивовану відмову.

На вимогу балансоутримувача місця Погодження узгоджується з проектними та експлуатаційними установами та організаціями у випадках, передбачених законодавством України.

У разі прийняття рішення про відмову в узгодженні Погодження суб'єкти, зазначені в підпункті 2.1.4 пункту 2.1 цього Порядку, не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття такого рішення передають адміністратору вмотивоване рішення про відмову. Адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання рішення про відмову повідомляє про це Робочий орган та повідомляє заявника про час та місце видачі рішення про відмову.

Рішення про відмову в узгодженні Погодження може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

2.1.6. Після отримання через адміністратора від суб'єктів, зазначених у підпункту 2.1.4 пункту 2.1 цього Порядку, трьох примірників Погодження Робочий орган опрацьовує зазначені документи та протягом п'яти робочих днів приймає рішення про надання Погодження або про відмову в його наданні.

Рішення про надання Погодження оформлюється наказом Робочого органу.

2.1.7. Наказ про надання Погодження є підставою для укладення договору тимчасового користування місцем та додаткових угод до нього.

Зразок договору тимчасового користування місцем затверджується наказом Робочого органу для кожного балансоутримувача окремо.

2.1.8. У разі видання наказу про надання Погодження керівник Робочого органу протягом п'яти робочих днів підписує всі примірники Погодження та скріплює їх печаткою.

Перший примірник Погодження видається адміністратором заявникові після надання підписаного з його боку договору тимчасового користування місцем, другий примірник залишається в Робочого органу, третій передається балансоутримувачу. Надання Погодження реєструється у журналі реєстрації адміністратора та в електронній базі Робочого органу.

2.1.9. Погодження надається на п'ять років, якщо менший строк не зазначений у заяві.

2.1.10. Заявнику може бути відмовлено в наданні Погодження у разі:

подання неповного пакета документів, визначеного в підпункті 2.1.1 пункту 2.1 цього Порядку;

виявлення недостовірних відомостей у поданому пакеті документів;

відмови органів, визначених у підпункті 2.1.4 пункту 2.1 цього Порядку, в узгодженні Погодження;

отримання негативного висновку за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових чи технічних оцінок, потрібних для надання Погодження;

якщо розміщення РЗ суперечить вимогам законодавства, в тому числі, якщо розміщення РЗ на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва технічно неможливе;

якщо заявлене місце для розміщення реклами на транспорті надано іншому розповсюджувачу реклами на транспорті;

існування заборгованості розповсюджувача реклами на транспорті за договорами тимчасового користування місцем;

невідповідності вимогам розташування РЗ відповідно до пункту 1.8 цього Порядку, а також невідповідності Схемі.

Зазначений перелік є вичерпним.

2.1.11. У разі відмови в наданні Погодження Робочий орган протягом п'яти робочих днів передає адміністратору повідомлення про відмову в наданні Погодження та повертає всі подані заявником документи. Адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від Робочого органу повідомлення про відмову в отриманні Погодження та поданих заявником документів інформує заявника про час та місце видачі відмови.

Відмова в наданні Погодження може бути оскаржена в порядку, встановленому законодавством.

2.1.12. Розповсюджувач реклами на транспорті відповідає за технічний стан та експлуатацію РЗ, дотримання норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм, підключення РЗ до електромереж, санітарний стан РЗ та місця розміщення, будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, усунення дефектів.

2.1.13. Розміщення реклами на транспорті повинно відповідати обмеженням та вимогам, встановленим законами України "Про рекламу", "Про автомобільні дороги", "Про дорожній рух", "Про благоустрій населених пунктів", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306, іншим нормативно-правовим актам, а також цьому Порядку.

Розміщення РЗ на території та об'єктах транспорту комунальної власності територіальної громади міста Києва загального користування (крім розміщення на внутрішніх поверхнях станцій Київського метрополітену та на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів комунальної власності територіальної громади міста Києва загального користування) має відповідати вимогам щодо розміщення РЗ зовнішньої реклами.

2.1.14. Забороняється розповсюдження будь-якої реклами через радіотрансляційні мережі або інші звукові пристрої, зокрема, через мережі сповіщення пасажирів, у транспортних засобах громадського користування, на станціях Київського метрополітену, вокзалах, портах та аеропортах.

2.1.15. РЗ мають маркуватися із зазначенням розповсюджувача реклами на транспорті, номерів засобів зв'язку, номера Погодження та терміну його дії.

2.1.16. Монтаж РЗ та інженерних комунікацій для розміщення реклами на транспорті здійснює балансоутримувач, спеціалізовані підприємства та організації, які забезпечують технічне обслуговування цих об'єктів, або розповсюджувач реклами на транспорті за участю працівників технічного нагляду балансоутримувача згідно з проектом (крім випадків нанесення стікерів, постерів, наклейок, малюнків, інших зображені, чи видів РЗ, що не потребують розроблення проектної документації), розробленим проектними організаціями, що виконують проекти о-інженерне супроводження цього майна, згідно з технічними умовами підприємства транспорту, що відповідає вимогам безпеки, правил руху та експлуатації.

2.2. Переоформлення Погодження.

2.2.1. Підставами для переоформлення Погодження є набуття права власності на РЗ іншою особою або передача його в оренду.

2.2.2. У разі виникнення підстав для переоформлення Погодження суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати адміністратору заяву про переоформлення разом з Погодженням (що підлягає переоформленню) та відповідні документи, що підтверджують зазначені зміни.

2.2.3. До заяви додається:

документ, який засвідчує право власності (користування) на РЗ;

банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця;

документ, який підтверджує стан розрахунків розповсюджувача реклами на транспорті за договором тимчасового користування місцем;

оригінал наданого Погодження.

2.2.4. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви від адміністратора про переоформлення Погодження та документів, що додаються до неї (у разі відсутності зауважень Робочого органу до поданих заявником документів) вносить відповідні зміни до Погодження та не пізніше наступного робочого дня передає адміністратору переоформлене Погодження з урахуванням змін, зазначених у заяві. Адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від Робочого органу переоформленого Погодження повідомляє заявника про час та місце його отримання.

Переоформлення Погодження фіксуються в журналі реєстрації адміністратора та електронній базі Робочого органу.

2.2.5. Зміна найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові та місця проживання фізичної особи - підприємця не є підставами для переоформлення Погодження. У таких випадках за заявою розповсюджувача реклами на транспорті до Погодження вносяться відповідні зміни шляхом відповідних закреслювань та написів із зазначенням дати підписання та скріплення печаткою.

2.2.6. Заявнику може бути підмовлено в переоформленні Погодження у разі:

подання неповного пакета документів, визначеного підпунктом 2.2.3 пункту 2.2 цього Порядку;

у поданому пакеті документів виявлені недостовірні відомості;

існує заборгованість розповсюджувачів реклами на транспорті за договорами тимчасового користування місцем.

Зазначений перелік є вичерпним.

2.2.7. Відмова в переоформленні Погодження може бути оскаржена в порядку, встановленому законодавством України.

2.3. Анулювання Погодження.

2.3.1. Підставами для анулювання Погодження до закінчення строку його дії є:

звернення розповсюджувача реклами на транспорті або балансоутримувача місця із заявою про анулювання Погодження, яка подається Робочому органу через адміністратора;

припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

встановлення факту надання у заяві на отримання Погодження та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Перелік підстав для анулювання Погодження є вичерпним.

2.3.2. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати одержання документів, що підтверджують один із фактів, викладених у підпункті 2.3.1 пункту 2.3 цього Порядку, приймає рішення про анулювання Погодження, Рішення про анулювання Погодження фіксується в журналі реєстрації адміністратора та електронній базі Робочого органу.

Погодження анулюється на підставі наказу Робочого органу.

Робочий орган не пізніше наступного робочого дня з дня видання наказу про анулювання Погодження передає його адміністратору.

Адміністратор протягом одного робочого дня з дня отримання від Робочого органу наказу про анулювання Погодження повідомляє заявника про час та місце його отримання.

Протягом трьох робочих днів з моменту отримання наказу Робочого органу про анулювання Погодження розповсюджувач реклами на транспорті за узгодженням з балансоутримувачем місця зобов'язаний демонтувати РЗ.

Наказ Робочого органу про анулювання Погодження може бути оскаржений у порядку, встановленому законодавством.

2.3.3. Завірена копія наказу Робочого органу про анулювання Погодження надається балансоутримувачу місця та КП "Київреклама".

2.4. Контроль за додержанням порядку розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.4.1. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку під час розміщення реклами на транспорті здійснюють в межах своїх повноважень Робочий орган, КП "Київреклама" та балансоутримувачі місць.

2.4.2. У разі порушення вимог цього Порядку уповноважені посадові особи Робочого органу звертаються до розповсюджувача реклами на транспорті з вимогою про усунення порушення у визначений у вимозі строк.

2.4.3. Спори, що виникають у процесі розміщення реклами на транспорті вирішуються у встановленому законодавством порядку.

2.4.4. У разі самовільного розміщення РЗ на номер абонента, зазначений у рекламі, може здійснюватися автодозвін (дзвінки з інтервалом у декілька хвилин) з інформуванням рекламодавця автовідповідачем про порушення ним встановлених правил та зобов'язання негайного усунення порушення.

Абонент запрошується прибути для надання пояснень до Робочого органу. Автодозвін здійснюється до усунення порушень та сплати штрафу (у разі складення протоколу про адміністративне правопорушення).

2.5. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ.

2.5.1. Підставою для нарахування та внесення розповсюджувачем реклами на транспорті плати за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ (далі - плата) є наказ Робочого органу про надання Погодження та укладений договір тимчасового користування місцем.

2.5.2. Розмір плати встановлюється виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

2.5.3. Плата щомісячно перераховується розповсюджувачем реклами на транспорті до бюджету міста Києва відповідно до умов договору тимчасового користування місцем.

Плата нараховується з дати надання Погодження до дати закінчення строку його дії включно або до дати видання наказу Робочого органу про анулювання.

2.5.4. Плата за монтаж, демонтаж, технічне обслуговування обладнання, що використовується для розміщення реклами на транспорті, забезпечення технічних, технологічних та інших умов використання задіяного майна, здійснюється розповсюджувачем реклами на транспорті на договірних засадах з балансоутримувачем місця відповідно до умов окремих договорів.

III. ДЕМОНТАЖ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ

3.1. Демонтаж РЗ у цьому Порядку означає комплекс заходів, які передбачають відокремлення РЗ разом з основою (за можливості) від місця їх розташування та транспортування на спеціально відведені території для подальшого зберігання.

3.2. Демонтаж та подальше зберігання РЗ не передбачає переходу права власності на них до територіальної громади міста Києва, крім випадків, передбачених пунктом 3.16 цього Порядку.

3.3. Демонтаж РЗ здійснюється відповідно до цього Порядку в разі:

3.3.1. Виявлення самовільно встановлених РЗ.

3.3.2. Якщо строк дії Погодження закінчився або Погодження анульовано.

3.3.3. Якщо технічний стан РЗ створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи не майнової) третім особам.

3.3.4. Невідповідності технічних характеристик РЗ та/або місця його встановлення наданому Погодженню, якщо такі невідповідності не усунуто розповсюджувачем реклами на транспорті на вимогу Робочого органу.

3.3.5. Наявності заборгованості розповсюджувача реклами на транспорті зі сплати коштів за договором тимчасового користування місцем більше ніж за 6 місяців.

3.3.6. Користування місцем для розміщення РЗ, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, за відсутності укладеного договору тимчасового користування цим місцем.

3.4. Додаткові підстави для демонтажу можуть бути визначені в договорі тимчасового користування місцем.

3.5. У разі потреби демонтажу РЗ Робочий орган складає перелік РЗ, що підлягають демонтажу, затверджує його наказом та направляє до КП "Київреклама" або балансоутримувача місця для забезпечення його виконання.

Прибирання самовільно розклеєних стікерів, постерів тощо здійснюється балансоутримувачем об'єктів без отримання наказу Робочого органу.

Накази про демонтаж РЗ розміщуються на офіційному веб-сайті Робочого органу.

3.6. У випадках, визначених пунктом 3.3 цього Порядку, крім випадку, коли розповсюджувача реклами на транспорті неможливо встановити, розповсюджувач реклами на транспорті самостійно за власний рахунок у термін, зазначений у вимозі Робочого органу, здійснює демонтаж РЗ та проводить відновлення його місця розміщення (встановлення).

Демонтаж РЗ здійснюється без направлення вимоги, якщо розповсюджувач реклами на транспорті або його адреса не встановлені.

3.7. Розповсюджувач реклами на транспорті зобов'язаний усунути порушення, зазначені у вимозі Робочого органу. Термін усунення порушення зазначається у вимозі Робочого органу, але не може бути меншим ніж 3 робочі дні з дати її отримання. Розповсюджувач реклами на транспорті зобов'язаний повідомити Робочий орган про усунення порушення в письмовій формі в термін, визначений вимогою.

3.8. Якщо розповсюджувач реклами на транспорті самостійно не усунув виявлені порушення у термін, зазначений у вимозі Робочого органу, демонтаж РЗ здійснюють КП "Київреклама", інші підрядні організації на підставі укладених з КП "Київреклама" договорів або балансоутримувач місця.

3.9. Організацію демонтажу або демонтаж здійснює КП "Київреклама" або балансоутримувач місця на підставі наказу Робочого органу відповідно до цього Порядку.

Демонтаж РЗ здійснюється у межах технічних можливостей КП "Київреклама" або балансоутримувача місця з дотриманням вимог з безпеки виконання робіт та охорони праці без повідомлення розповсюджувача реклами на транспорті про час здійснення демонтажу.

3.10. Під час демонтажу РЗ представники КП "Київреклама" або балансоутримувач місця складають акт проведення демонтажу з фото- або відеофіксацією, які додаються до нього.

Під час проведення демонтажу можуть бути присутні розповсюджувач реклами на транспорті, балансоутримувач місця, представники державних органів, міських служб та інших організацій.

Акт складається у двох примірниках. Один примірник акта залишається у особи, що здійснила демонтаж, інший надається розповсюджувачу реклами на транспорті демонтованого РЗ на його письмову вимогу.

3.11. Демонтаж РЗ не проводиться, якщо розповсюджувач реклами на транспорті в установлений термін повністю усунув порушення та повідомив про це в той же строк Робочий орган у письмовій формі.

3.12. Компенсація витрат, понесених КП "Київреклама" або балансоутримувачем місця, за здійснення демонтажу РЗ покладається на розповсюджувача реклами на транспорті, РЗ якого демонтовано, на підставі акта приймання-передачі виконаних робіт з демонтажу із зазначенням характер) робіт та їх вартості, що надається за заявою розповсюджувача реклами на транспорті, виставленого рахунка, який формується на підставі звіту про про ведення демонтажних робіт. Компенсація витрат здійснюється у строк, зазначений у рахунку.

Компенсація витрат КП "Київреклама" або балансоутримувача місця за зберігання демонтованого РЗ здійснюється розповсюджувачем реклами на транспорті (за період з дати демонтажу РЗ до дати повернення РЗ включно) на підставі виставленого КП "Київреклама" або балансоутримувачем місця рахунка.

Отримані КП "Київреклама" кошти від розповсюджувача реклами на транспорті як компенсація витрат, пов'язаних з демонтажем РЗ, їх транспортуванням та подальшим зберіганням, залишаються в розпорядженні КП "Київреклама" та спрямовуються на придбання основних засобів для забезпечення демонтажів РЗ, їх транспортування та зберігання.

Демонтаж РЗ проводиться без відшкодування витрат, здійснених розповсюджувачем реклами на транспорті.

3.13. Розповсюджувач реклами на транспорті має право на повернення демонтованого РЗ після звернення до КП "Київреклама" або балансоутримувача місця у разі надання:

3.13.1. Заяви про повернення демонтованого РЗ.

3.13.2. Документа, що підтверджує право власності (користування) розповсюджувача реклами на транспорті на конкретний демонтований РЗ.

3.13.3. Документа, що підтверджує оплату витрат, пов'язаних з демонтажем РЗ, їх транспортуванням та подальшим зберіганням, понесених КП "Київреклама" або балансоутримувачем місця.

3.13.4. Документа, що підтверджує право уповноваженої особи на одержання демонтованого РЗ.

3.14. Демонтовані РЗ можуть бути передані на тимчасове зберігання підприємству, установі, організації на підставі договору та акта приймання-передачі з переліком, у якому зазначено їх характеристики.

3.15. Зберігання демонтованих РЗ здійснюється протягом 12 місяців.

У разі розгляду судових справ, пов'язаних з демонтажем РЗ, зберігання здійснюється на весь строк розгляду судової справи до прийняття рішення, що набрало законної сили.

3.16. Демонтовані РЗ підлягають реалізації або утилізації після публікації у місцевих друкованих засобах масової інформації, якщо:

3.16.1. Після закінчення встановленого строку зберігання демонтованих РЗ їх розповсюджувачі реклами на транспорті не звернулися за поверненням РЗ.

3.16.2. Після закінчення встановленого строку зберігання демонтованих РЗ їх розповсюджувачі не компенсували витрат, пов'язаних з демонтажем, транспортуванням та зберіганням РЗ або не надали документів, які підтверджують право власності (користування) на такі РЗ.

3.17. Демонтовані РЗ, розповсюджувачі реклами на транспорті яких надали письмову відмову від них та документи, які підтверджують право власності (користування) на ці РЗ, підлягають реалізації або утилізації у встановленому законодавством України порядку з наступного дня після отримання такої відмови та відповідних документів.

3.18. Демонтований РЗ, розповсюджувача реклами на транспорті якого не встановлено, вважається знахідкою та береться на облік як знахідка. Посадова особа Робочого органу чи КП "Київреклама", яка виявила такий РЗ, повідомляє про знахідку відповідне районне управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за місцем її виявлення протягом трьох днів з моменту виявлення такого РЗ.

Якщо протягом дванадцяти місяців з моменту повідомлення районного управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві про знахідку не встановлено розповсюджувача реклами на транспорті такого РЗ або розповсюджувач реклами на транспорті не заявить про свої права до районного управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві або до Робочого органу, територіальна громада міста Києва набуває право власності на такий РЗ.

Якщо протягом дванадцяти місяців з моменту повідомлення районного управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві про знахідку буде встановлено розповсюджувача реклами на транспорті такого РЗ або розповсюджувач реклами на транспорті заявить про свої права до районного управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві або до Робочого органу, РЗ повертається розповсюджувачу реклами на транспорті.

Розповсюджувач реклами на транспорті знайденого РЗ відшкодовує витрати, пов'язані з демонтажем, зберіганням, транспортуванням, розшуком його власника.

 

Начальник Управління
з питань реклами

О. Смирнов

 

Додаток
до Порядку погодження розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва

ПОГОДЖЕННЯ N ____
на розміщення реклами на транспорті комунальної власності

Суб'єкт господарювання:

____

Місцезнаходження:

____

Ідентифікаційний код відповідно до ЄДРІООФОПГФ

____

Вид (тип) рекламного засобу (РЗ):

____

Місце розміщення РЗ:

____

Розмір:

____

Кількість РЗ:

____

Площа:

____

Макет рекламного засобу:

 
 
 
 
 
 
 

Балансоутримувач _________
_
                                                               (підпис, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

Інші установи _
_
                                                             (підпис; прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

Строк дії Погодження з __________ до _

Керівник робочого органу __
                                                                                                    М. П.


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.