ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.07.2019 р. N 1249

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою визначення процедури використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідний рік на придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Непопа В. І.

 

Виконувач
обов'язків голови

М. Поворозник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
12 липня 2019 року N 1249

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

1. Цей Порядок визначає процедуру використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідний рік на придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату частини вартості житла, яке придбавається громадянами, які перебувають на квартирному обліку в районних в місті Києві державних адміністраціях (далі - придбавається на умовах співфінансування).

4. Дія цього Порядку не поширюється на громадян, які мають право на отримання грошової компенсації згідно з Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 719 (Постанова N 719).

5. Гранична частина вартості 1 кв. м житла, яке придбавається на умовах співфінансування, становить 50 відсотків фактичної вартості 1 кв. м житла для громадян, які мають статус осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України - учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, та 30 відсотків - для інших громадян, та не повинна перевищувати 50 відсотків опосередкованої вартості, що визначається Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Державного комітету України з питань будівництва та архітектури від 27 вересня 2005 року N 174, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2005 року за N 1185/11465, збільшеної в 1,75 раза.

6. Особи, які можуть придбати житло на умовах співфінансування, визначаються районними в місті Києві державними адміністраціями, та списки таких осіб подаються до головного розпорядника бюджетних коштів для укладення договорів відповідно до пункту 7 цього Порядку.

7. Головний розпорядник бюджетних коштів укладає трьохсторонні договори з громадянами та уповноваженою особою замовника будівництва про придбання житла на умовах співфінансування (далі - Договір), істотними умовами яких, зокрема, є порядок сплати сторонами вартості квартир і порядок їх передачі громадянам у власність.

Площа житла, яка враховується при розрахунку частини вартості житла, яка оплачується за рахунок коштів бюджету міста Києва, визначається відповідно до статті 48 Житлового кодексу Української РСР, та не може перевищувати фактичної площі житла, передбаченої Договором.

Обсяг бюджетних коштів, які будуть використані на оплату Договору, визначається відповідно до пункту 5 цього Порядку. Будь-які інші зобов'язання по оплаті витрат за Договором або супутніх витрат, пов'язаних з його виконанням, головний розпорядник бюджетних коштів не несе.

Відступлення права вимоги за Договором не допускається.

Договори укладаються щодо об'єктів незавершеного будівництва із ступенем готовності не менш як 70 відсотків, або прийнятих в експлуатацію протягом останніх двох років.

8. Для укладання Договору громадяни, визначені відповідно до пункту 7 цього Порядку, подають до головного розпорядника бюджетних коштів заяву про намір укласти Договір (із зазначенням відомостей про житло: адреса, площа та інші характеристики житла, забудовник).

9. Для укладання Договору головний розпорядник бюджетних коштів протягом десяти робочих днів встановлює:

відсутність заборон відчуження об'єктів нерухомого майна;

наявність права на земельну ділянку;

наявність дозволу на виконання будівельних робіт;

ступінь готовності житлового будинку або наявність документа про прийняття в експлуатацію будинку.

10. Оплата за Договором здійснюється у терміни та на умовах, передбачених ним. Бюджетні кошти на виконання Договорів витрачаються після підтвердження громадянами факту оплати належної їм частини грошових зобов'язань за Договором.

11. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

12. Складення та подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в порядку, визначеному законодавством.

 

Виконувач обов'язків директора
Департаменту будівництва та
житлового забезпечення

В. Денисенко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.